PDF Nyomtatás E-mail

 

"És hálát adok annak, a ki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra" (1Tim 1:12)

 

Egyházközségünk tisztviselői:

 

Egyházközségünk lelkipásztora

 

 

Egyházközségünk gondnoka

 

 

Egyházközségünk presbiterei

 

 

Egyházközségünk pótpresbiterei

 

 

 

Egyházközségünk tiszteletbeli presbiterei

 

 

 

 

 


"Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed!" (Kol 4:17)

"Jó akarattal, mint a kik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek." (Ef 6:7) 

"Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok." (Kol 3:24) 

Isten áldása kísérje valamennyiük életét és szolgálatát.

 

 

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2017.