Nyomtatás E-mail

2015.01.18.  10 óra

Köszöntő ige: Máté 11,28 : Jőjjetek én hozzám mindnyájan ... 
Énekek: 62,1.   429,1-4.   438,1.   455,9.   398,1-5. 
Olvasmány:  János evangéliuma 4. rész 1-15. vers 
Alapige: János evangéliuma 4. rész 6. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. 

( Máté 11,28 )

 

alt

 

János evangéliuma 4. rész 1-15. vers 

  1. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, 
  2. (Jóllehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai,) 
  3. Elhagyá Júdeát és elméne ismét Galileába. 
  4. Samárián kell vala pedig általmennie. 
  5. Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, a melyet Jákób adott vala az ő fiának, Józsefnek. 
  6. Ott vala pedig a Jákób forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azonmód leüle a forráshoz. Mintegy hat óra vala. 
  7. Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni; monda néki Jézus: Adj innom! 
  8. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. 
  9. Monda azért néki a samáriai asszony: Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, a ki samáriai asszony vagyok?! Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. 
  10. Felele Jézus és monda néki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, a ki ezt mondja néked: Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. 
  11. Monda néki az asszony: Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély: hol vennéd tehát az élő vizet? 
  12. Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál, Jákóbnál, a ki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is és jószága is? 
  13. Felele Jézus és monda néki: Mindaz, a ki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik: 
  14. Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. 
  15. Monda néki az asszony: Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jőjjek ide meríteni!  

János evangéliuma 4. rész 6. vers 

Ott vala pedig a Jákób forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azonmód leüle a forráshoz. Mintegy hat óra vala.  

 

SORSFORDÍTÓ TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL II.  

 

Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Az elmúlt héten Jézus és a samáriai asszony találkozása történetének szakaszait olvashattuk a református Bibliaolvasó Kalauz kijelölése szerint. Az Ökumenikus Imahét témája is ugyanez az evangéliumi történet lesz. Isten komoly üzenetet szeretne közölni velünk ezen a történeten keresztül. Isten Lelke segítségével szeretnék egy evangélizációs igehirdetés sorozattal szolgálni erről a történetről a gyülekezetnek e címmel: SORSFORDÍTÓ TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL. 

A történet eseménye: egy samáriai asszony találkozása Jézussal, pontosabban Jézus találkozása egy samáriai asszonnyal – mert a találkozásokat nem az ember szervezi, nem az ember irányítja, hanem az embert szerető, a bűnös emberen segíteni akaró Isten. inkább lásd meg, hogy hova és kiért mozdított ki az Úr a korábbi vagy jelenlegi helyzetedből. 

1. Jézus elfáradt. 

A fáradtság a lelki-testi erőt elvesztett, a pihenés szükségét érző állapot. Az ember lelki-szellemi-testi teljesítőképessége véges. Azt hisszük, hogy mindenre képesek vagyunk, mindent kibírunk, azonban egy-két hitet-embert próbáló esemény vagy az idő múlása rádöbbent arra, hogy nem vagyunk „perpetuum mobile”, nem vagyunk örökmozgó, az elfogyasztott energiát önmagunkban újratermelő lények. El tudunk fáradni, elfáradtunk – be kell ismerni! 

Ézsaiás (40. rész 30. vers) próféta eszméltetően figyelmeztet: „Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak.” Ne gondold hát, hogy pont te vagy a kivétel, veled ilyen nem történhet meg, te kimeríthetetlen vagy…!

Jézus elfáradt. Hosszú volt az út Júdeától Samáriáig – elnehezült a lába (kb. 50-60 km volt a távolság Jeruzsálem és Sikár között). De fáradt volt Jézus lelke is – fájt Neki a júdeai farizeusok versengő, irigy, alattomos, elutasító, hitetlen lelkülete. Jézus azonban nem titkolta, nem tagadta fáradtságát. Ő ismerte a lelki és testi fáradtságot is, jól tudta, hogy komolyan kell venni ezt az állapotot. Ezért hívogatta és hívogatja a rá figyelőket szeretettel: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg vagytok fáradva, és meg vagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. (Máté 11,28) 

2. Jézus leült pihenni. 

Egyszerű a tényközlés, de mélységes az üzenet: ha fáradt vagy, ülj le pihenni! Ne titkold, ne szégyelld, ne erőltesd, hanem pihenj! Isten parancsolatainak egyik fő rendelete a pihenőnap megszentelése (Mózes II. könyve 20. rész 8-11. vers). A ma emberének nagy baja, hogy nem pihen. Bár érzi, hogy fáradt, halálosan fáradt teste-lelke, de azért sem áll meg, erőlteti tovább a menetet – mindhalálig! 

Ismerek valakit, aki a „túlzott kávéfogyasztás miatt” kapott infarktust, pontosabban, a pihenés helyett napi 5-6-7-8 kávét ivott, és egyszer csak a fáradt, túlerőltetett szív azt mondta, hogy elég, nem bírom tovább! Vedd komolyan a pihenés parancsolatát: Isten az életedet védi ezzel a rendelkezéssel – ne rohanj a halálba!!! 

3. Jézus a forrásnál ült le pihenni. 

Jézus a Jákób kútjánál ült le pihenni. A hagyomány szerint ezt a 2,3 m átmérőjű, 32 m mély kutat, amelyet egy forrás táplált, Jákób ásatta az ősi, szentföldi vándorlás során. Ez a kút két évezreddel később is működött, sőt ma is megvan (bír Jakub). Áldott az atyák öröksége! Mi vajon megbecsüljük, őrizzük a szüleink örökségét?!  

 
Ámen. 
 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.