Nyomtatás E-mail

2015.01.01.  10 óra

Köszöntő ige: Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. 1Kor. 1,9.
Énekek: 90,1.   280,1-6.   283,1-6.   Himnusz 
Imádság:  25. zsoltár 1-7. vers 
Alapige: János evangéliuma 3. rész 30. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor 
 

Igehirdetés letöltése

Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.

János 3,30. )

 

alt

 

25. zsoltár 1-7. vers 

Dávidé. URam, hozzád emelkedem lélekben! Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim! Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled! Utaidat, URam, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, URam, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, URam! 

János evangéliuma 3. rész 30. vers 

Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.  

 

 

Kedves Testvéreim! 
 

 

 
Isten kegyelméből az újesztendő első napjára virradtunk. Szívünket hála, könyörgés és reménység tölti be:

- hála, hogy Isten hűséges kegyelme mindezideig megtartott
- könyörgés, hogy továbbra is áldjon meg, őrizzen meg az Úr
- bizonyosság, hogy Isten velünk lesz a következő évben is

A református Bibliaolvasó Kalauz kijelölése szerint Újév napjára Keresztelő János tanúságtétele adatott számunkra. Úgy hangzik, mint egy program, mint egy jelmondat az elkövetkező időszakra.

1. Az ige első újévi kérdése: Van-e újévi programod?

A legrosszabb válasz: nincs programom! Sok ember bele van keseredve, fáradva, fásulva az életébe. Úgy érzik, nekik igazán nem sikerült semmi az életben. Valamikor voltak tervek, vágyak, célok…, de hol vannak már azok?! Boldogság, siker, szép családi élet, megbecsülés… - elérhetetlen messzeségbe távolodtak. Nincs értelme álmodozni, programozni! Vannak, akik lelkesen felelnek: természetesen van programom! Mindenekelőtt szeretnék karriert építeni, pénzt gyűjteni, megalapozni az egzisztenciámat, majd családot alapítani, házat építeni, gyermeket vállalni, kirándulni, szórakozni…

2. Az ige második újévi kérdése: Elfogadod-e Isten programajánlatát?

Istennek van egy jó programja a számodra. Érdekel-e, elfogadod-e? Különös ez a program. Arról szól, hogy át kell adnod Jézusnak az életed irányítását. Eddig te gondolkodtál, terveztél, te intézkedtél, te döntöttél – ezentúl Jézus gondolata, terve, akarata, döntése lesz a mértékadó, az iránymutató. A közelmúltban a Rotary Klubban egy nagyon érdekes előadás hangzott el az utódlás-menedzsment témáról. Arról szólt az előadás, hogy számos sikeres vállalkozó, cégvezető nem gondoskodik időben és bölcsen az utódlásról. Legtöbb esetben egy tragédia (betegség, baleset) zárja le a sikertörténet első felvonását, és utána következik egy még tragikusabb második felvonás: a cég, a vállalkozás a gyerek kezébe kerül, aki nincs felkészülve, nincs felkészítve az utódlásra. Egymás után születnek a rosszabbnál rosszabb döntések, a cég mélyrepülésbe kezd, rövid idő alatt milliók, milliárdok szóródnak szét a semmibe… Ilyenkor sürgősen szükség van egy profi válságmenedzserre, aki kézbe veszi és rendbe teszi a vállalkozás ügyeit, és megmenti a céget a teljes csődtől. Hajlandó vagy-e Jézus menedzselését elfogadni, hajlandó vagy-e teljesen Jézus kezébe tenni az életedet, a családodat, a munkádat?

3. Az ige harmadik újévi kérdése: Van-e türelmed a növekedéshez?

Az előbbi kérdésre adott igen válasz még nem elég: türelemre van szükséged! A dolgok nem percek és napok alatt intéződnek. A jó eredmények folyamatok gyümölcsei. Ne kapkodj, ne követelőzz: bízd rá magad Jézusra! Add át Neki folyamatosan és egyre teljesebben az életed és dolgaid irányítását! Ne félj, Ő nem követ el hibát, nem hoz rossz döntést, nem teszi tönkre az életedet, családodat, pályádat! Olvasd el a Mózes V. könyve 28. fejezetét! Jézus feltétlen engedelmességet kér, azonban ebből fakad az áldás!
 
Legyen újévi programod: Jézusnak növekednie kell! Úgy legyen!

  

 
Ámen. 
 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.