Nyomtatás E-mail

2015.01.25.  10 óra

Köszöntő ige: János 7,37 : Jézus kiálta: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék. 
Énekek: 179.   162,1-9.   379,3.   438,6.   23,1-3. 
Olvasmány: János evangéliuma 4. rész 1 - 19. vers 
Alapige: János evangéliuma 4. rész 7. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván:
Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék.
” 

János 7,37 )

 

alt

 

János evangéliuma 4. rész 1 - 19. vers 

  1. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, 
  2. (Jóllehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai,) 
  3. Elhagyá Júdeát és elméne ismét Galileába. 
  4. Samárián kell vala pedig általmennie. 
  5. Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, a melyet Jákób adott vala az ő fiának, Józsefnek. 
  6. Ott vala pedig a Jákób forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azonmód leüle a forráshoz. Mintegy hat óra vala. 
  7. Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni; monda néki Jézus: Adj innom! 
  8. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. 
  9. Monda azért néki a samáriai asszony: Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, a ki samáriai asszony vagyok?! Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. 
  10. Felele Jézus és monda néki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, a ki ezt mondja néked: Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. 
  11. Monda néki az asszony: Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély: hol vennéd tehát az élő vizet? 
  12. Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál, Jákóbnál, a ki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is és jószága is? 
  13. Felele Jézus és monda néki: Mindaz, a ki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik: 
  14. Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. 
  15. Monda néki az asszony: Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jőjjek ide meríteni! 
  16. Monda néki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jőjj ide! 
  17. Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs férjem; 
  18. Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad. 
  19. Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy.  

János evangéliuma 4. rész 7. vers 

Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni; monda néki Jézus: Adj innom!  

 

SORSFORDÍTÓ TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL III. 

 

Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: Adj innom!

 

Kedves Gyülekezet! Kedves Rádióhallgató Testvéreim! 

Az elmúlt héten Jézus és a samáriai asszony találkozása történetének szakaszait olvashattuk a református Bibliaolvasó Kalauz kijelölése szerint. Az Ökumenikus Imahét témája is ugyanez az evangéliumi történet. Isten komoly üzenetet szeretne közölni velünk ezen a történeten keresztül. Isten Lelke segítségével szeretnék egy evangélizációs igehirdetés sorozattal szolgálni erről a történetről a gyülekezetnek e címmel: SORSFORDÍTÓ TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL. 

Két szomjas személy találkozott a Jákób kútjánál. Hogy ki mire volt szomjas, az kiderül ebből a gazdag üzenetű történetből. 

1. A szomjas samáriai asszony. 

A szomjas samáriai asszony korsójából kifogyott a víz, és eljött a kútra meríteni. Maga ez az egyszerű tény is üzenet: Ha kifogyott, akkor meríts! Sok dolog olyan egyszerű, csak mi tesszük bonyolulttá. Nem az a baj, hogy kiürül az edény, hanem az, ha nem merítjük tele. Az idegi kimerülés annak az eredménye, hogy az ember elfelejt meríteni, töltekezni, pihenni. „Életem kútja, örök örömem … ” 

De nemcsak vízre volt szomjas ez az asszony, hanem szeretetre, gondoskodásra is, ahogyan Ady Endre írja:

Szeretném, hogyha szeretnének,
S lennék valakié, lennék valakié. 

Ez az olthatatlan szeretet-szomjúság kényszerítette őt egyik férfitől a másikhoz. Könnyű lenne elítélni ezt az asszonyt, de nem tudjuk az öt házasság és a hatodik élettársi kapcsolat történetét, hátterét. Ítélet helyett inkább próbáljuk végiggondolni, mi lehetett az indítéka ennek a hat kapcsolatnak: 

1. szerelem, de összeilleszkedési problémák 
2. újabb próbálkozás, de megcsalás 
3. „azért is kellek még én valakinek” dac, de „nem jött össze” 
4. elhidegülés 
5. özvegység 
6. megélhetési kényszer 
(+1 „mindenkinek” van férje, nekem is legyen 
 +2 félelem a magánytól: mindegy, csak legyen valaki velem) 

Ez nem felmentése a samáriai asszonynak, és nem „szentté avatása”, csupán elcsodálkozás azon, hogy hatszor is mert kapcsolatot létesíteni, nem fáradt bele a boldogság-keresésbe, mert nagyon szomjas volt a lelke… De amit ő keresett, azt nem embertől kellett volna remélnie … És akkor elérkezett az életébe a hetedik „Férfi”! 

2. A szomjas Jézus. 

Jézus először úgy szólította meg a samáriai asszonyt, mint egy vízre szomjas, fáradt vándor. De hamar kiderült, hogy Jézus nemcsak üdítő vízre szomjas, hanem szomjazza a samáriai asszony boldogságát, szeretné a boldogságra szomjas samáriai asszonyt megitatni az igazi élő vízzel – nem a Jákób kútját tápláló forrásvízzel (ezt nevezték „élő víz”-nek). Az igazi élő víz: Jézus beszéde, amely szeretetet, bűnbocsánatot, új életet, örök üdvösséget hirdet – ez üdíti fel a szomjas lelket!

Ez nem merítőedény és húzókötél, hanem hit által lehet a mienk!  

 
Ámen. 
 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.