Nyomtatás E-mail

2015.03.01.  10 óra

Köszöntő ige: Kolossé 3,16 
Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon ... hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. 
Énekek: 180.   465,1-4.   170.   464,1.   23,1.   436-442.   446,1-2. 
Olvasmány:  Ézsaiás próféta könyve 58. rész 6-14. vers 
Alapige: Ézsaiás próféta könyve 58. rész 6. 9. 10. 13. vers 
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor 
 

Igehirdetés letöltése

A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben;
tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel,
hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.

Kolosséi levél 3. rész 16. vers 

 

alt

 

Ézsaiás próféta könyve 58. rész 6-14. vers  

  6. Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? 
  7. Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? 
  8. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. 
  9. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni; 
  10. Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. 
  11. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy. 
  12. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. 
  13. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: 
  14. Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!  

Ézsaiás próféta könyve 58. rész 6. 9. 10. 13. vers 

  6. Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? 
-- -- -- 
  9. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni; 
  10. Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. 
-- -- -- 
  13. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván.  

 

AZ ÚRNAK TETSZŐ BÖJT 

 

Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek ... ?” 

 

Kedves Testvéreim! 

 

Március első vasárnapja: Bibliavasárnap, ugyanakkor böjt második vasárnapja, gyülekezetünkben a böjti úrvacsoravétel alkalma. Ezért a mai igehirdetés témája: az Úrnak tetsző böjt. 

1. Az Úrnak tetsző böjt: az Úr nevének segítségül hívásához társuló tett, rendkívüli események előtt. 

A böjt: elfordulás mindattól bűnbánattal, alázattal, ami Isten erejének az elnyerését akadályozza. Az imádságnak, az Úrral való bensőséges közösségnek része lehet az étkezésről való lemondás. Ezsdrás a babiloni fogságból hazafelé imádságra, böjtre szólította fel Izrael népét. (Ezsdrás könyve 8. rész 21. vers). 

Jézus Krisztus messiási munkája megkezdése előtt negyven napig készült fel oly módon, hogy imádság, az Atyával való intenzív közösség folyamán az étkezésről is lemondott. (Máté evangéliuma 4. rész 2. vers)

Urunk és az Ő nevének segítségül hívása legyen a legfontosabb nekünk is - alkalmanként böjttel együtt -, amikor akár egyéni életünk, akár népünk életének nehéz szakaszát járjuk, vagy nehéz munka elvégzése vár ránk. 

2. Az Úrnak tetsző böjt: az igazságosságért való küzdelem. 

A bűnösen felrakott bilincsek leoldásáról van szó. Ne szűnjünk meg könyörögni azért, hogy igazságos rend érvényesüljön hazánkban és világszerte. Tartsunk önvizsgálatot: a mi környezetünkben nincsenek-e olyanok, akikkel mi bántunk igazságtalanul? Bánjuk meg! Hozzuk helyre! 

3. Az Úrnak tetsző böjt: az elesettek, az éhezők, a bajban lévők, a szegények kézzelfogható tettekkel való megsegítése. 

A felebaráti szeretet gyakorlásáról van szó úgy, ahogy arra szüksége van adott esetben. Ez mindnyájunk kötelessége és lehetősége. Igénk azt üzeni, hogy oszd meg a kenyeredet az éhezőkkel. Együttérzésről és jó tettekről van szó. Ne maradjunk tétlenek. A böjt lemondás anyagi javainkról a testvéreink javára, megsegítésére. 

4. Az Úrnak tetsző böjt: a nyugalom napjának, a hét első napjának, a vasárnapnak a megszentelése. 

Ez a nap legyen az Úr napja, az istentiszteleten való részvétel napja, a pihenés, a szeretteinkkel való intenzívebb közösség alkalma. Hétről hétre dicsőítsük itt együtt jó Atyánkat, aki jó és jót akar, aki üdvözítő Isten, és azt akarja, hogy dicsőséges országának tagjai legyünk, együtt családunk tagjaival. Mondjunk le a vasárnapi munkáról, kivéve, ha azt folyamatosan kell végezni. 

5. Az Úrnak tetsző böjt: Istenünk, Atyánk gazdag áldásával párosul. 

Világosság, mennyei fény, gyógyulás, az Úr vezetésének megtapasztalása, a gyermekeink számára biztosított lehetőség ahhoz a jó munkához, amelynek az alapját őseink rakták le. 

6. Az Úrnak tetsző böjt: megtestesítője Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia. 

Ő lemondott nemcsak mennyei dicsőségéről, hanem az életéről, magára vállalta bűneink terhét. Eljött a Földre, hogy mi a mennybe mehessünk. Hív, vár a szent asztalhoz, hogy megerősítsen a neki tetsző böjtre, az új életben való járásra, az Isten dicsőítését jelentő és az emberségességről jelt adó út járására.  


Ámen. 
 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.