Nyomtatás E-mail

2015.03.08.  10 óra ifjúsági istentisztelet

Énekek: 459. dicséret 1-4. vers, valamint a GPS zenekar szolgálata 
Alapige: János evangéliuma 15. rész 1-4. vers 
Igehirdető: Tóth-Mihala Veronika református lelkipásztor 
 

Igehirdetés letöltése

alt

 

János evangéliuma 15. rész 1-4. vers  

  Jn. 15,1
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. [Zsolt 80,9-12; Ézs 5,1]
Jn. 15,2
Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. [Fil 1,9-11]
Jn. 15,3
Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. [Ef 5,26]
Jn. 15,4
Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Jézus búcsúzik tanítványaitól. Korábban elhangzott szavaiban azt hangsúlyozta, hogy nem lesz velük így, ebben a testi jelenlétben többé. Felkészíti őket az elválásra, és útmutatást ad a jövőre nézve. Ha így nem lesz jelen, testileg, akkor hogyan lesz velük – én azért szeretem ezeket a búcsúbeszédeket, mert közvetlenül hozzánk szólnak. A mi helyzetünk azonos a tanítványok helyzetével, akik a Jézus mennybemenetele után ott maradtak Jézus testi jelenléte nélkül.

  1. Veletek leszek Lelkem által- szólt az előző fejezet. Most arról tanít Jézus, miként maradhatnak mégis együtt Ő és a tanítványai. Ha Ő lesz életük forrása, ha belőle nőnek ki, mint a szőlőtőből a vessző, akkor gyümölcsöt teremnek. Újabb ígéret a jövőre nézve. Megmaradhattok bennem abból a célból, hogy gyümölcsöt teremjetek.
  2. Jézus nem beszél úgy sosem magáról a János evangéliumában, hogy ne mutatna rá az Atyára. Mit tesz eközben az Atya? Hogyan működnek együtt az Atya és a Fiú? Az Atya végzi a metszést, a szőlővesszők metszését. Most, böjtben engedjük meg neki, hogy lemetssze azt, ami akadályozza a gyümölcstermésünket. A metszés fájdalmas. A böjt ahhoz segít hozzá, hogy tisztán halljunk. Nem mi határozzuk meg, hogy mitől kell megszabadulnunk, hanem a böjti megtisztulásunk teszi lehetővé, hogy felismerjük, mit metsz le rólunk a mi Atyánk. Hogyan tisztogat? Igéjével. "Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. (Zsid 4,12-13)" Ti, a tanítványok már tiszták vagytok az Ige által, amit szóltam nektek, de még tisztábbak lehettek, ha az Atyám megtisztogat titeket. „Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam…” – 165. dicséret. A böjt, a megtisztulás nem öncélú. Nem azért böjtölünk, hogy tisztán lássunk, és nem azért látunk vagy hallunk tisztán, hogy ez által különbek legyünk, hanem hogy gyümölcsöt teremjünk. A Lélek gyümölcsét. 
  3. "A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség szelídség, önmegtartóztatás. (Gal 5,22)." Ezek nem a Lélek gyümölcsei, hanem gyümölcse. Az egyik megléte feltételezi a másik meglétét is. És mindennek előfeltétele a szeretet. Jézus is így folytatja szavait: "Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben!"(Jn15,9) A gyümölcs, melyet termünk, a lelki épség, egészség olyan, mint a testi. Egyes testrészek néha megbetegszenek. Tartsunk önvizsgálatot, és nézzük meg a lelki egészségünk összetevőit, melyek épek és melyek betegek. Könyörögjünk azért, hogy kiteljesedjünk mindebben. A gyümölcsöt, melyet termünk, nem mi élvezzük. Nem magunknak termő az életünk. Szeretteink, testvéreink, barátaink kedvéért ajándékoz meg minket az Isten ezekkel a lelki tulajdonságokkal, hiszen maga a keresztyén élet sem öncélú. "Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. (Jn. 15, 13) "Jézus életét értünk élte. Úgy szeressünk, ahogyan Jézus szeretett minket!   


Ámen. 
 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.