Nyomtatás E-mail

2015.05.03.  10 óra

Köszöntő ige: Ézsaiás 66,13 : „Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak titeket Én.” 
Énekek: 153.   168,1-4.   425,1.   247,6.   167,1-3. 
Olvasmány: 128. zsoltár
Alapige: Efézusi levél 6. rész 2-3. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak titeket Én.

( Ézsaiás 66,13 )

 

alt

 

128. zsoltár 

  1. Grádicsok éneke. Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az ő útaiban jár! 
  2. Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod. 
  3. Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül. 
  4. Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki féli az Urat! 
  5. Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében; 
  6. És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!  

Efézusi levél 6. rész 2-3. vers 

  2. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel). 
  3. Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön. 

 

ANYÁK A BIBLIÁBAN  

 

Tiszteld apádat és anyádat”: 
ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: 
„hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön

 

Kedves Testvéreim! 
 

Anyák napja van – e napon, e mostani alkalommal is szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, Isten áldását kívánva és kérve életükre. Az édesanyai szeretetben Istennek minden áldozatra kész, hűséges, türelmes, megbocsátó, segítő szeretete tükröződik. 

Édesanyák a Bibliában – mire tanít az ő életük az Isten megismerésére és az egymás iránti szeretetre nézve? Vannak csodálatos, felemelő példák, és vannak szomorú, intő példák – a jót lehet követnünk, a rossztól szükséges óvakodnunk! 

Éva – az első anya, akinek az életébe beférkőzött bűn kihatott a gyermeke életére is. (I.Mózes 1,26-31. – I.Mózes 3,1-13. - I.Mózes 4,1-8).
Éva 
vétkezése következtében a fia, Kain is bűnre hajlamos természetet örökölt. Ó, hányszor kell az édesanyának a gyermeke bűne eredetét a saját maga életében, természetében keresnie…! 

Sára, Rebeka, Lea, Ráhel – az ősatyák feleségei, akik mindnyájan esengtek a gyermekáldásért. (I.Mózes 16 – 35. rész) Számukra a gyermek Isten ajándéka volt. Hajlandóak voltak minden áldozatra, csakhogy édesanyává lehessenek. Ó, mennyi nő nem akar napjainkban gyermeket, féltve a karrierjét, a csinosságát, a kényelmét, megfosztva magát sok örömtől, szeretettől … ! 

Az egyiptomi fáraó leánya – aki a kicsi Mózest megsajnálta és örökbe fogadta. (II. Mózes 2,1-10). Az egyiptomi hercegnő megszánta a síró zsidó kisfiút, és örökbe fogadta. Az irgalmas szeretet szentelte őt Mózes anyjává, bár biológiailag nem volt a gyermek anyja. A könyörülő szeretet által is lehet valaki édesanyává, ahogyan a Hollywood-i filmsztárok is számos gyermeket fogadtak már örökbe, és gondoskodnak róluk. Ó, hány esetben fogadtak már örökbe gyermektelen házaspárok árva gyermekeket, illetve hány nevelőszülő gondoskodik a saját gyermekei mellett árva vagy nehéz sorsú gyermekekről! (lásd: Református Nevelőszülői Hálózat

Anna – az Istennek szentelt gyermek édesanyja. A sokáig meddő, elkeseredett szívű nő úgy imádkozott, hogy ha egy fiúgyermekkel áldja meg őt az Úr, akkor ő a gyermeket az Úrnak szenteli. Így született meg Sámuel próféta. (I.Sámuel 1. rész). Mennyi áldás fakadna abból, ha az édesanyák nem „maguknak” szülnének gyermekeket, hanem az Úr Isten dicsőségére, embertársaik szolgálatára ajánlanák fel őket! 

Betsabé – először egy bűnös kapcsolatból szült gyermeket, aki meghalt, de bűnbocsánatot kapva Istentől, végül Salamon király édesanyjává lett. (II.Sámuel 11 – 12. rész). Isten kegyelmes, Ő a bűnbánó életében lezárva a múltat, áldott új kezdetet, új családot ad. 

Mária – az alázatos és engedelmes szolgálóleánya az Úr Istennek, aki nem az elméjének megértése, hanem az „érthetetlen kegyelem” hitben történt elfogadása által lett Jézus Krisztus, a Megváltó földi anyjává. (Máté evangéliuma 1. rész). Boldogok a hívő édesanyák, akik szeretnek, szolgálnak, szenvednek – bőséges a jutalmuk! 

Lóisz és Euniké, a keresztyén nagymama és a keresztyén édesanya - Jézus Krisztus szeretetét élték oda a gyermek és unoka, Timóteus elé, aki a keresztyén édesapa hiányában is Jézus Krisztus követője és tanítványa lett. (II. Timóteus 1. rész 3-7. vers) 

Áldottak a hívő, példás édesanyák és az imádkozó, segítő nagymamák,
akik hívő gyermekeket és unokákat nevelnek, Isten dicsőségére! 
 


Ámen. 
 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.