Nyomtatás E-mail

2015.05.10.  10 óra

Köszöntő ige: Zsoltárok 149,1 : Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket ... !  
Énekek: 90,1.   61,1.   459,1-4.   226,1-4.   269,1-5.   276,1-5.   295,1-2.   Hirdetések.   Záróének: 178. dicséret 
Olvasmány:  150. zsoltár
Alapige: Jelenések könyve 15. rész 2-3. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Dicsérjétek az Urat!
Énekeljetek az Úrnak új éneket;
dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!

149. zsoltár 1. vers )

 

alt

 

150. zsoltár 

  1. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán! 
  2. Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint! 
  3. Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán; 
  4. Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával; 
  5. Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt harsogó czimbalommal. 
  6. Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!  

Jelenések könyve 15. rész 2-3. vers 

  2. És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái. 
  3. És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!  

 

Ének és zene - kissé megkésve  

 

Láttam azokat, akik az üvegtengernél álltak,
és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét  és a Bárány énekét.

 

Kedves Testvéreim! 
 

Nemrégen egy felejthetetlen élményben volt részünk a templomunkban: a gyülekezetünk énekkara, a Halleluja Kórus megalapításának 20. évfordulója alkalmával több mint 200 debreceni református kórustag örömmel és hálával telve dicsőítette Istent. Erre valóban mondhatjuk: „mennyei” volt … 
Az elmúlt vasárnap nemcsak az édesanyák vasárnapja volt, hanem az egyházi ének és zene vasárnapja is. Azonban két ilyen jeles ünnepet egyszerre megünnepelni méltóan lehetetlen. Ezért ma tartjuk meg az egyházi ének és zene vasárnapját. 

Hálát adunk Istennek a gyülekezeti kórusunkért és kántorunkért! A keresztyén emberhez a földön és a mennyben hozzátartozik az Istent dicsőítő ének és zene – régi és új énekek, sokféle hangszer … 

1. „Meghallotta kiáltásomat.” 

A bajban, mélységben lévő ember nem képes énekelni, legfeljebb jajkiáltás hagyja el az ajkát, mint a 40. zsoltár írójának is. A bűn, betegség, gond, félelem nyomorúságában lévő embernek azonban van lehetősége Istenhez kiáltani, Istenhez menekülni.
A 61. zsoltár 1. versének éneklésével tegyük ezt most mi is! 

2. Kiálthatunk Istenhez a bűneinkben. 

Az ember legnagyobb nyomorúsága: a bűn. Nincs ettől nagyobb probléma az ember életében. A bűn mindent tönkretesz: egészséget, jó egzisztenciát, boldog családi életet, értékes kapcsolatokat. Ebből a legnagyobb nyomorúságból egyedül Jézus Krisztus szabadíthat meg, akit Megváltóként küldött Isten e világra. 
Énekeljük a 459. dicséret 1-4. versét! 

3. Kiálthatunk Istenhez betegségünkben. 

Egyre több a betegség, egyre több a beteg … A mi Istenünk lelki és testi sebeket gyógyító Isten, folyamodhatunk Hozzá gyógyulásért, Neki van hatalma könyörülni rajtunk, ha ez egyezik az Ő szent akaratával. A gyülekezetünkben is sok a beteg, de számosan már megtapasztalták az Úr gyógyító szeretetének erejét. Június 7-én hálaadó istentiszteletet tartunk a gyógyulásokért. Járuljunk most is Jézus Krisztushoz, akit Isten gyógyító főorvosként rendelt számunkra. 
Énekeljük a 226. dicséret 1-4. versét! 

4. Kiálthatunk Istenhez gondjainkban. 

Az élet mindennapi gondjai sokszor nagyon nyomasztóan terhelik a szívünket, vállunkat. Nem könnyű biztosítani a családunk megélhetését, boldogulását. Isten, a mi gondviselő Mennyei Atyánk megígérte, hogy nem feledkezik el gyermekeiről, és kirendeli a szükségeseket. 
Erősítsük hitünket a 269. dicséret 1-5. versével! 

5. Kiálthatunk Istenhez gyászunkban. 

Amikor elköltözik valaki körünkből az örökkévalóságba, nagyon árvának, elhagyatottnak érezzük magunkat. Vigasztalást, reménységet az Úr Isten adhat számunkra. 
Énekeljük a 276. dicséret 1-5. versét! 

6. Énekelhetünk új éneket Isten dicséretére. 

Istennek sokféle áldásáért, a bűnbocsánatért, az örök életért, a mindennapi gondoskodásért, segítségért, vezetésért áldhatjuk Őt egész földi életünkben és a mennyben örökkön örökké.
Ámen. 

Énekeljük hálaadással a 295. dicséret 1-2. versét! 
 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.