Nyomtatás E-mail

2015.06.07  10 óra : hálaadás gyógyulásért  

Köszöntő ige: 
Jeremiás 17,14 : 
Gyógyíts, Uram, hogy meggyógyuljak ... mert Te vagy az én dicsekedésem! 
Énekek: 105,1.   226,1-4.   239,1.   338,1.   264,3.   450,1-2. 
              Az áldott Orvos erre jár - Hála, köszönet a sok-sok jóért - Áldott légy, mert megváltottál
Olvasmány:  30. zsoltár 
Alapige: Mózes II. könyve 15. rész 26. vers
 
Imádkozik: Nyíri Ákosné Éva 
Lekciót felovassa: Török Csaba 
Igehirdetés: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 
A hálaadás szavai: 
Nyíri Ákos bizonyságtétele 
Tarr Éva bizonyságtétele 
özv. Deli Tíborné bizonyságtétele (felolvasással)
Bokor Lászlóné Ildikó bizonyságtétele 
Vígvári Zsolt és Felesége, Ági bizonyságtétele 
 
 

Igehirdetés letöltése

Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak,
szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak,
mert Te vagy az én dicsekedésem!

Jeremiás könyve 17,14 )

 

alt

 

30. zsoltár 

  1. Dávid zsoltára. Templomszentelési ének. 
  2. Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. 
  3. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem! 
  4. Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók közül. 
  5. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét. 
  6. Mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. 
  7. Azt mondtam azért én jó állapotomban: Nem rendülhetek meg soha. 
  8. Uram, jókedvedből erősséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orczádat, és megroskadtam. 
  9. Hozzád kiáltok, Uram! Az én Uramnak irgalmáért könyörgök! 
  10. Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat? 
  11. Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam! Uram, légy segítségem! 
  12. Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel. 
  13. Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged.  

 

Mózes II. könyve 15. rész 26. vers 

És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. 

 

 

Testvéreink meggyógyultak!

 

 

Isten mondja: „ÉN, az ÚR, vagyok a te gyógyítód.” 

 

Kedves Testvéreim! 

 

Hálaadó istentiszteletre gyülekeztünk össze, hogy megköszönjük Istennek a csodálatos gyógyulásokat, amelyeket tapasztalhattunk a gyülekezet közösségében. 

1.  „Ép testben ép lélek.” 

A latin közmondás rámutat a test és lélek kapcsolatára. 

2. A Biblia tanítása a betegségről 

- a betegség a bűn következménye : „Minden jó adomány Istentől származik.” (Jakab levele 1,17) 

- a betegség nem Isten ítélete : „Nem vétkeink szerint bánik velünk az Úr” (Zsoltárok 103,10) 

- Istennek van hatalma gyógyulást adni : „Jézus hatalmat adott tanítványainak a gyógyításra.” (Máté 10,1) 

- a betegség lehet a megszentelődés eszköze is : „Elég neked az én kegyelmem.” (Korinthusi II. levél 12,7-9) 

- az „EGÉSZ-ség” a mennyországban lesz valóság : „Halál, gyász, jajkiáltás, fájdalom nem lesz többé.” (Jelenések 21,4)  


Ámen. 

 

A hálaadás szavai: 
Nyíri Ákos bizonyságtétele 
Tarr Éva bizonyságtétele 
özv. Deli Tíborné bizonyságtétele (felolvasással)
Bokor Lászlóné Ildikó bizonyságtétele 
Vígvári Zsolt és Felesége, Ági bizonyságtétele 
 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.