Nyomtatás E-mail

2015.06.28 csendesnap  17 óra 

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ... 
Énekek: 
165,1-6 : „Itt van Isten köztünk … ” 
               „Jézusból többet hadd vegyek … ” 
194         „Tartsd meg e gyülekezetnek, Melyet törvényid vezetnek, Nagyjait, kicsinyjeit … ”  
Alapige: Korinthusi I. levél 13. rész 11. vers 

Igehirdetés : Nagy György mátészalkai református lelkipásztor 
Zárszó        : Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

 
 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

1 Korinthus 1,3 )

 

alt

 

Korinthusi I. levél 13. rész 11. vers 

Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. 

 

 

Új emberré leszünk  

 

Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem,
mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek;
amikor pedig férfivá lettem, 
elhagytam a gyermeki dolgokat.

 

Kedves Testvéreim! 
 

„Férfiúvá lettem” 

A délelőtt felvázolt lelki kiskorúsággal szemben az érett férfi elfogadja, megéli, sőt ünnepli férfi voltát. Minden kultúrában hosszú az út idáig: szent sebek, beavatás, a meta narratíva megismerése, próbatételek, mentorok, hősök szükségesek hozzá. 

A hívő ember életében Isten nagy kegyelme ez: új emberré leszünk. 

A lelki nagykorú éretten cselekszik, Istentől elkért, bölcs döntéseket hoz, amelyek nem csak saját életére, hanem mások életére is kihatnak. 

 - „Járatos” Isten Igéjében. Iskoláit kijárta, azokból „levizsgázott”, tapasztalatokat szerzett. 

 - Elhagyta a gyermekhez illő dolgokat. 

 - Tetteiért, szavaiért, a reá bízottakért felelősséget vállal. 

 - Szüleiről érzelmileg, anyagilag levált, saját lábra állt. 

 - Isten képmását hordozza a családban, a társadalomban és a gyülekezetben. 

 - Kész áldozatot hozni, amely életáldozat, feladja önállóságát, egyéni törekvéseit (lesznek ketten egy testté). 

 - Engedelmes, az Úr útján jár. Helyesen hasogatja az Igét. 

„Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás,
a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” 
(Timóteushoz írt II. levél 2. rész 15. vers) 

 - Különbséget tud tenni jó és rossz dolgok között. 

„Hogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között.
És hogy taníthassátok Izráel fiait mindazokra a 
rendelésekre,
a melyeket az Úr szólott vala nékik Mózes által.”

(Mózes III. könyve 10. rész 10-11. vers)   

 - „Kaszás koszton” él, hiszen dolgozik, szolgál. Eljár csendes napokra, hitmélyítő alkalmakra. 

 - Tudatában van annak, mit bízott rá Isten, a célra tekintve állhatatos abban, hogy szolgálatában hűnek találtasson. 


Ámen. 

Imádság. 
Miatyánk, ki a mennyekben vagy … 
Zárszó : Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.