Nyomtatás E-mail

2015.07.26.  10 óra

Köszöntő ige: 
Ézsaiás 58,11 : ... vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is ... 
 
 
 
Énekek: 
23,1         „Az Úr énnékem őriző Pásztorom …” 
455,1-5 „Testvérek, menjünk bátran …” 
25,2         „Útaid, Uram, mutasd meg …”
434         „Vezess, Jézusunk …” 
462,1-3 „Csak vezess, Uram, végig …” 
 
 
 
Olvasmány:  Mózes II könyve 13. rész 17-22. vers
Alapige: Mózes II könyve 13. rész 18. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is,
és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, 

és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy.

Ézsaiás könyve 58. rész 11. vers )

 

alt

 

Mózes II könyve 13. rész 17-22. vers 

  17. És lőn, a mikor elbocsátá a Faraó a népet, nem vivé őket Isten a Filiszteusok földje felé, noha közel vala az; mert monda az Isten: Netalán mást gondol a nép, ha harczot lát, és visszatér Égyiptomba. 
  18. Kerülő úton vezeté azért Isten a népet, a veres tenger pusztájának útján; és fölfegyverkezve jövének ki Izráel fiai Égyiptom földéről. 
  19. És Mózes elvivé magával a József tetemeit is, mert megesketvén megeskette vala Izráel fiait, mondván: Meglátogatván meglátogat titeket az Isten, akkor az én tetemeimet felvigyétek innen magatokkal. 
  20. És elindulának Szukhótból és táborba szállának Ethámban, a puszta szélén. 
  21. Az Úr pedig megy vala előttök nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal mehessenek. 
  22. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.  

Mózes II könyve 13. rész 18. vers 

Kerülő úton vezeté azért Isten a népet, a veres tenger pusztájának útján; és fölfegyverkezve jövének ki Izráel fiai Égyiptom földéről. 

 

Isten járható utat készít  

 

Vezette Isten a népet.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Isten vezérlő szeretetéről szól a mai napra kijelölt ószövetségi fejezet. Hogyan vezeti Isten az Ő népét? 

1. Isten vezeti az Ő népét. 

A felolvasott igéből elsőször is magát a tényt érthetjük meg és tudatosíthatjuk magunkban: Isten vezeti az Ő népét. 
- Isten nem hagyja magára az övéit. Soha nem kell egyedül botorkálni az élet útján. Az evangéliumi ének így hangzik: „Velem vándorol utamon Jézus…”
- Isten nem terel, hanem vezet. Nem csak mutatja az utat, hanem előttünk jár, velünk együtt halad lépésről lépésre. „Én vagyok az út ...” – mondja Jézus egyik kijelentésében 

2. Isten kíméletesen vezeti az Ő népét. 

Isten járható utat készít az övéi számára. Ő nem vezeti járhatatlan utakra követőit. Isten nem erőlteti teljesíthetetlen feladatokra gyermekeit, sőt gondosan mérlegeli, hogy ki-ki mennyit bír, és ahhoz szabja az út nehézségét, hosszát. Isten nem kelet felé, a 250 km-es rövid úton vezette Izraelt, hiszen így hamar elérték volna az Ígéret Földjét, de éppen ez lett volna a vesztük: ha hirtelen találják szembe magukat a fejlett haditechnikájú kanaánita népekkel, bizonyos, hogy megsemmisítő vereséget szenvednek. Ezért déli irányba, kerülő úton vezette őket Isten, Mózes által, hogy legyen ideje a népnek megszokni a szabadságot, összeszokni egymással, felkészülni a honfoglalás harcaira. 

Sőt, volt még egy fontos tény, amiért dél felé kellett vándorolnia Izrael népének: a Sínai-félsziget déli csücskénél emelkedik a Hóreb hegye, ahol Mózes az egyiptomi szabadítás szolgálatának elhívását kapta, és azt az ígéretet, hogy a szabadulás után itt fogja Izrael népe imádni az Örökkévaló Istent. Itt készítette el Isten az Ő népével történő különleges találkozást: a Tóra, a Tízparancsolat átadását. 

Van, amikor kerülnünk kell a direkt utakat, útmutatásokat, mert idő kell, míg felkészülünk egy újabb időszakra, szolgálatra. Az utunkat nem mi szabjuk meg, hanem az ÚR, aki útmutató igéivel ajándékoz meg minket, mint útjelző táblákkal, hogy ne tévedjünk el a mennyország felé vándorlásunk igyekezetében… 

3. „Nappal felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban” vezette népét. 

Nincs természettudományos magyarázat, hogy mi lehetett a felhő és tűz jelensége a pusztában. Isten csodásan vezette (és vezeti) népét. De van magyarázható tény is: Hóbáb, Mózes sógora, a puszta jó ismerője segített Izrael népét vezetni, leszármazottai az Ígéret Földjén telepedtek le (IV Mózes 10,29. és Bírák 4,11). 
Szükség van az Istentől rendelt emberekre, tapasztalataikra, tanácsaikra – el kell fogadnunk, igényelnünk kell ezt a segítséget!  


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.