Nyomtatás E-mail

2015.08.23.  10 óra

Köszöntő ige: II. Timóteus 2,1-2. : ... én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben ... 
 
Énekek: 
229,1. Hű pásztorunk… 
371,1-7. Jézus Krisztus, egy Mesterünk… 
164,1. Kegyes Jézus, itt vagyunk… 
472,4. Adj éjt, napot, add át erődet… 
432,1-9. Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura…  

Olvasmány:  Mózes II. könyve 35. rész 30-35. vers 
Alapige: Mózes II. könyve 35. rész 30. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Te annakokáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben; És a miket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. 

II. Timóteus 2,1-2 )

 

alt

 

Mózes II. könyve 35. rész 30-35. vers 

  30. És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé az Úr név szerint hívta el Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségéből. 
  31. És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcseséggel, értelemmel és tudománynyal minden mesterségben: 
  32. Hogy tudjon kigondolni mindent a mit aranyból, ezüstből és rézből kell csinálni; 
  33. És foglalásra való köveket metszeni, és fát faragni; és minden mesterséges munkát végezni. 
  34. Azontúl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb az Akhiszamák fia, a Dán nemzetségéből. 
  35. Betöltötte őket bölcseség lelkével, hogy tudjanak mindenféle faragó, és kötő, és hímző munkát készíteni, kék és bíborpiros, karmazsinszínű és lenfonálból, és takácsmunkát, a kik készítenek ilyenféle munkát és kigondolnak mesterműveket.  

Mózes II. könyve 35. rész 30. vers 

És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé az Úr név szerint hívta el Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségéből. 


Egy elhívás - egy élet  

 

 

Nézzétek! Az Úr név szerint elhívta Becalélt.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Egy tanulságos elhívás-történet áll előttünk a református Bibliaolvasó Kalauz mai napra történt kijelölése szerint. 

1. Isten, az elhívó Úr. 

A Biblia, Isten kijelentése megtanít minket arra, hogy Isten jelenlétét és munkáját felfedezzük minden történésben. Ha nem a Bibliából olvasnánk ezt a híradást, bizonyára így hangzana: Élt egy ember időszámításunk előtt 1300 évvel, aki jó géneket örökölt, voltak kiváló tanítómesterei, és így a tehetséges ifjúból jeles tervezőmérnök és egyben kivitelező művész lett. 
Ez az elbeszélés is pontos adatokat tartalmaz, csak egy probléma van vele: kimaradt belőle Isten. Tanuld meg: Istent ne hagyd ki az életed egyetlen történéséből sem! Becalél családi háttere, egyénisége, képessége, tanítója nem magától értetődő dolog, hanem minden Isten ajándéka - a te életedben is…

2.  Ki volt Becalél? 

Becalél Húrnak, Mózes egyik közvetlen, hűséges munkatársának (II. Mózes 17. rész) az unokája volt. Ezen a családon nemzedékről nemzedékre Isten áldása nyugodott. Ezt is látni kell: a nagyszülők és a szülők életében Isten munkáját, áldását, amely kíséri az istenfélőt és leszármazottait. (II. Mózes 20,6) 

3. Isten betöltötte Becalélt isteni lélekkel, bölcsességgel. 

Becalél feladata a Szent Sátornak és szent berendezésének a megtervezése és elkészítése volt. Ehhez a komoly feladathoz isteni lélekre, bölcsességre volt szükség (Bölcs Salamon – I. Királyok 3. rész). Mennyivel másabb az a tervezés és munkavégzés, amely imádsággal kezdődik, imádsággal valósul meg, és imádsággal fejeződik be. 
Mi szoktunk-e imádkozni minden munkánk elvégzése során – előtte, alatta, utána? 

4. Oholiábbal együtt. 

Becalélnak volt egy szintén Istentől kijelölt munkatársa: Oholiáb. Becalél elfogadta Isten rendelését, szívesen és alázattal elfogadta a munkatársat. Nem mondta, hogy majd én egyedül megoldom, nem akarok osztozni a dicsőségben… Az Istentől elhívott ember boldogan munkálkodik együtt más elhívott társakkal, még ha vannak is különbözőségek. 
Fogadd szívesen azokat, akiket munkatársként állít melléd az Úr! 

5. Isten a tanítás képességével is felruházta Becalélt. 

Fontos ez a képesség is: továbbadni a tanítványoknak az Istentől kapott bölcsesség ismereteit, tapasztalatait. Becalél nem volt önző, nem volt kényelmes: nem akarta megtartani az ismereteket, sőt vállalta a tanítás fáradságát is. Mi is adjuk tovább Isten áldásait!  


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.