Nyomtatás E-mail

2015.09.27.  10 óra

Köszöntő ige: „Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.” 1Kor. 1,9. 
 
Énekek: 
135. zsoltár 1. vers – Áldjátok az Úr nevét
467. dicséret 1-5. vers – Mily jó…
512. dicséret 1. vers – Szólj hozzám, Uram
493. dicséret 2. vers – Néked adok hálákat
378. dicséret 6-7. vers – Tarts meg minden időben 

Olvasmány: Királyok I. könyve 19. rész 15-16. 19-21. vers 
Alapige: Királyok I. könyve 19. rész 16b. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Ezt mondta Illésnek az Úr: Elizeust, az ábél-mehólái Sáfát fiát kend fel prófétává magad helyett.”

Királyok I. könyve 19. rész 16b. vers )

 

alt

 

Királyok I. könyve 19. rész 15-16. 19-21. vers 

Ekkor azt mondta neki az ÚR: Menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kend fel Hazáélt Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi fiát kend fel Izráel királyává; Elizeust, az ábél-mehólái Sáfát fiát pedig kend fel prófétává a magad helyébe! Amikor elment onnan, rátalált Elizeusra, Sáfát fiára, aki éppen szántott. Tizenkét iga ökör volt előtte, ő maga a tizenkettediknél volt. Amikor Illés elment mellette, rádobta a palástját. Akkor ő otthagyta az ökröket, Illés után futott, és ezt mondta: Hadd csókoljam meg apámat és anyámat, azután követlek! Ő azt felelte: Menj, de térj vissza, mert valamit tettem veled. Elizeus otthagyta őt, de aztán vette az egyik pár ökröt, levágta, és az ökrök szerszámánál megfőzte a húst, odaadta a népnek, és ettek. Ő pedig elindult, követte Illést, és szolgálatába állt. 

Királyok I. könyve 19. rész 16b. vers 

Ezt mondta Illésnek az Úr: Elizeust, az ábél-mehólái Sáfát fiát kend fel prófétává magad helyett.

 

 

 

 

Kedves Testvéreim! 

 

 

Elizeus próféta elhívásának történetében szemlélhetjük Istennek szolgálatra elhívó tervének megvalósulását – a mi életünkre vonatkozóan is.
1. Elizeus elhívása az Isten tervének része.
Isten elhívása „derült égből villámcsapásként” érhette Elizeust. Vagy mégsem? Azt olvastuk, hogy Isten Illéssel beszélte meg, hogy hívja el prófétának Elizeust, aki követi majd őt a szolgálatban. Elizeus csak később értesült Isten döntéséről.
Isten döntései megelőzik a mi tudatra ébredésünket. Ez a történet is láttatja, hogy a bennünk elinduló áldott lelki folyamatok Istennél kezdődnek. Jeremiást már a fogantatása előtt prófétának rendelte Isten (Jeremiás könyve 1. rész 4-5. vers).
Ránk vonatkozóan is készen vannak Isten tervei – ha tudatára ébredünk, engedelmeskedjünk Isten akaratának.
Boldog ember az, akinek életében isten terve válik valóra!
2. Elizeus, az ábél-mehólái Sáfát fia.
Elizeus a Jordán folyó völgyében lévő településen, gazdag család gyermekeként élt, és boldogan vett részt a családi gazdálkodásban.
A Bibliában szokás egy személyt a szülei és a lakóhelye alapján azonosítani. Az élet két fontos tényezője: a család és a környezet.
Isten pontosan tudja, hogy ki honnan származik és hol tartózkodik. Isten tudja, hogy ki mit hoz a családból: áldott példát vagy lelki és szociális terheltséget… Isten tudja, hogy a környezet miképpen befolyásolja valaki gondolkodását, életvitelét – jóra vagy rosszra.
Amikor azonban Isten „beleszól” valaki életébe, az felülírja az örökölt tulajdonságokat és környezeti hatásokat.
Isten tudja, hogy mi kik vagyunk, honnan jövünk. Ha Ő hív, akkor nem lehet akadály sem a családi jólét, sem a hátrányos helyzet, sem az összkomfortos lakhatás, sem a nyomorúságos körülmény.
3. Elizeus lezárta az addigi életszakaszát.
Elizeus egy pillanat alatt megértette, hogy mi történik vele. A vállára terített palást a szolgálatra való elhívás félreérthetetlen jele volt.
Elizeus igent mondott az elhívásra: elbúcsúzott a szüleitől, és feláldozta a szántást végző egyik állatot a fából készült földműves szerszámok tűzénél. Elizeus tisztességgel elbúcsúzott, lezárta addigi életszakaszát. Az áldozat a döntése határozottságát jelképezte.
4. Elizeus szolgálatba állt – Isten akaratának hirdetésére.
Elizeus a szolgálatot Illés tanítványaként kezdte el, alázatosan, engedelmességre, tanulásra készen. Aki a kevesen hű, többre bízatik.
5. Jézus Krisztus minket is hív - az Ő szeretetének hirdetésére.
Mondjunk igent, zárjuk le a múltat, kövessük engedelmesen!
(Márk evangéliuma 1. rész 17; 1. rész 30-31; 5. rész 18-20;)

  


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.