Nyomtatás E-mail

2015.11.08. - 11. evangelizáció

Köszöntő ige: 1.Thess 2,12. : Éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.
Énekek: 151,1.   294,1-3.   165,4.   483,6.   398,1-5 
Olvasmány:  Márk evangéliuma 1. rész 14-15. vers 
Alapige: Máté evangéliuma 4. rész 23. vers 
Igehirdető: Végh Tamás református lelkipásztor 
 

Igehirdetés letöltése

Isten országának örömhíre
  

Igehirdetés letöltése

Egészen más ország 
  

Igehirdetés letöltése

Isten országának kapuja 
  

Igehirdetés letöltése

Belépés Isten országába 
  

Igehirdetés letöltése

Élet Isten országában

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.” 

1. Thesszalonika 2,12 )

 

alt

 

Márk evangéliuma 1. rész 14-15. vers 

  14. Minekutána pedig János tömlöczbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangyéliomát, 
  15. És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.  

Máté evangéliuma 4. rész 23. vers 

És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.  

 

Evangelizáció Isten országáról 

2015.11.15. - 18. 

 

Azután bejárta (Jézus) egész Galileát, tanított a zsinagógáikban,
hirdette a mennyek országának evangéliumát,
és gyógyított mindenféle 
betegséget és erőtlenséget a nép körében.” 

 

Kedves Testvéreim! 

Ezeknek a sokat mondó ábráknak a segítségével szeretném világossá tenni számotokra, hogy mit jelent az Istenhez való megtérés, az Isten szeretetében való élet. 

1. Mózes 2,15-17. „És fogta az ÚRisten az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze Ezt parancsolta az ÚRisten az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.” 

1. Mózes 3,1-15. „A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az ÚRisten alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten: Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak: Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az ÚRisten hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az ÚRisten elől a kert fái között. De az ÚRisten kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? Az ember így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte: Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt: Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem: Akkor az ÚRisten ezt kérdezte az asszonytól: Mit tettél? Az asszony így felelt: A kígyó szedett rá, azért ettem. Akkor ezt mondta az ÚRisten a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt: hasadon járj, és port egyél egész életedben! Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.” 

János 3,16. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 

Róma 8,14. „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” 

Galata 2,20. „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” 

Róma 10,13-17. ... amint meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!” Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja: „Uram, ki hitt a mi beszédünknek?” A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. 

 

János 1,12. „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében”  


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.