Nyomtatás E-mail

2015.11.22.  10 óra

Köszöntő ige: 1. Péter 5,7 : Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. 
Énekek: 225,1.   265,1-4.   379,1.   251,6-8.   261,1-4. 
Olvasmány:  Máté evangéliuma 6. rész 25-34. vers
Alapige: 68. zsoltár 20-21. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

„Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. 

Péter apostol I. levele 5. rész 7. vers )

 

alt

 

Máté evangéliuma 6. rész 25-34. vers 

  25. Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet? 
  26. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? 
  27. Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal? 
  28. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; 
  29. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. 
  30. Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? 
  31. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? 
  32. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. 
  33. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. 
  34. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.  

68. zsoltár 20-21. vers 

  20. Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela. 
  21. Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, a ki megszabadít a haláltól.  

 

A gondviselő Isten  

 

Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.
Isten a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk kihoz a halálból is.

 

Kedves Testvéreim! 

A Második Helvét Hitvallás alapján készülünk a Reformáció 500. évfordulójára. Ezen a vasárnapon a VI. fejezet következik, címe: „Az isteni gondviselés.” 

1. Az isteni gondviselés igazgat mindent. 

II. Helvét Hitvallás: 
„Hisszük, hogy ennek a bölcs, örökkévaló és mindenható Istennek a gondviselése tart fenn és igazgat mindent az égen, földön és minden teremtményben.” 

Ez a Mennyei Atyába vetett bizalom nem fatalizmus, nem „végzethit”! Nem azt valljuk, hogy minden, ami e világon történik, eleve el van rendelve, rajtuk semmit sem lehet változtatni …

A Biblia két alapvető kijelentése az isteni gondviselésre nézve:
 - „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá.” (Jakab levele 1. rész 17. vers) 
 - „Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.” (Római levél 8. rész 28. vers) 

Tehát Istentől csak jó dolgok származnak, a rossz dolgok a Sátántól vannak. Azonban Istennek van hatalma még a rossz dolgokat is javunkra fordítani. Ezért bízunk feltétlenül a Mennyei Atyánkban

2. Az epikureusok. 

II. Helvét Hitvallás: 
„Elítéljük tehát az epikureusokat, akik tagadják az isteni gondviselést és mindazokat, akik káromlást szólva azt mondják, hogy az Isten az ég távoli magasságaiban lakik, és minket és a mi dolgainkat sem nem látja, sem nem törődik velük.” 

„Istenek vannak, azonban nem törődnek a világgal, nem avatkoznak annak folyamatába” – állította Epikurosz, görög filozófus (Krisztus előtt 341-270). 

A Biblia nem igazolja ezt a pogány vélekedést. Isten kezdettől fogva törődik ezzel a világgal, prófétákon keresztül üzent újra és újra az emberiségnek, kétezer évvel ezelőtt pedig Szent Fiát, Jézus Krisztust küldte el erre a világra, hogy közvetlenül éreztesse gondviselő, segítő jóságát velünk, sőt megváltson minket az örök üdvösségre. 

3. Az eszközöket nem kell megvetni. 

„Utad van számtalan sok, Uram, és eszközöd … ” – énekeltük (265. ének). - A gondviselés eszközeit nem mi választhatjuk meg, hanem az Úr Isten rendeli megtartásunkra. Illés prófétát előbb a tisztátalan hollók, majd egy pogány özvegyasszony táplálta az éhínség idején. (Királyok I. könyve 17. fejezet) 

„Istentől jön, és embereken keresztül szól az Isten igéje.” (2. Péter 1,21)  


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.