Nyomtatás E-mail

2015.12.06.  10. óra  advent 2. vasárnapja

Köszöntő ige: Zsoltár 33,20-22 : Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő. 
Énekek: a 312. dícséret, és a GPS Zenekar énekei 
Olvasmány:  Zakariás próféta könyve 9. rész 
Alapige: Zakariás próféta könyve 9. rész 9. vers 
Igehirdető: Lakatos Zoltán református lelkipásztor 
 

Igehirdetés letöltése

 

„Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő.
Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk!
Legyen, Uram, a te 
kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.” 

33. zsoltár 20-22. vers )

 

alt

 

Zakariás próféta könyve 9. rész 

  1. Az Úr igéjének terhe a Kadrák földe ellen; Damaskus lesz pedig annak nyugvóhelye (mert az Úr szemmel tartja az embereket és Izráelnek minden törzsét); 
  2. És Hámát is, a mely szomszédos vele; Tírus és Sídon, noha igen okosak! 
  3. Várat épített magának Tírus, és annyi az ezüstje rakáson, mint a por, és az aranya, mint az utczák sara. 
  4. Ímé szegénynyé teszi őt az Úr, és megrontja hatalmát a tengeren, magát pedig tűz emészti meg. 
  5. Meglátja ezt Askalon és megretten; Gáza is és igen bánkódik; Ekron is, mert megszégyenült reménységében. Mert kivész a király Gázából, és Askalon lakatlan marad. 
  6. Asdódban pedig idegenek laknak, és a Filiszteusok kevélységét megtöröm. 
  7. Kivonszom a vért szájukból és útálatosságaikat fogaik közül, és ő is a mi Istenünké marad; és olyan lesz, mint egy fejedelem Júdában, Ekron pedig, mint a Jebuzeus. 
  8. És tábort járok házam körül, mint a sereg ellen, az ide-oda kóborlók ellen, és nem megy át többé rajtok a sarczoló, mert most szemmel tartom őt. 

  9. Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén. 
  10. És kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harczi kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak; és uralkodik tengertől tengerig, és a folyamtól a föld határáig. 
  11. Sőt a veled való szövetségnek véréért a te foglyaidat is kibocsátom a kútból, a melyben nincs víz. 
  12. Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek foglyai! Ma is azt hirdetem néktek: kétszeresen megfizetek néked! 
  13. Mert kifeszítem Júdát magamnak mintegy kézívet és megtöltöm Efraimot; és felindítom fiaidat, oh Sion, a te fiaid ellen, oh Jáván, és olyanná teszlek, mint a hős fegyvere. 
  14. És megjelen felettök az Úr, és nyila repül mint a villámlás; az Úr Isten kürtöt fuvall, és déli szelekben nyomul elő. 
  15. A Seregeknek Ura megoltalmazza őket; megemésztik és letapossák a parittya-köveket, és isznak és zajongnak, mint a bortól, és megtelnek, mint a csészék és mint az oltár szegletei. 
  16. És megsegíti őket az Úr, az ő Istenök ama napon, mint az ő népének nyáját, és mint korona-kövek ragyognak az ő földén. 
  17. Oh, mily nagy az ő jósága és mily nagy az ő kedvessége! Ifjakat tesz virágzóvá a gabona, és leányokat a must.  

Zakariás próféta könyve 9. rész 9. vers 

  Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén. 

 

Jön a királyod 

 

Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya!
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas,
alázatos és szamáron ül, szamárcsikó 
hátán.

 

Kedves Testvéreim! 

A prófécia 
- ideje: több, mint 2500 évvel ezelőtt hangzott el 
- a korszak jellemzője: a babiloni fogság utáni újrakezdés, a templom felépítése (Krisztus előtti VI. század) 

A beteljesedés 
- ideje: 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztusban 
- a korszak jellemzője: az Ószövetség és Újszövetség határa, a Messiás várása 

A következmény 
- ideje: immár 2000 éven át tartó keresztyénség 
- a korszakok jellemzői: lelki ébredések és lelki sötétség váltakozása 

A mi válaszunk 
- ideje: 2015. Advent 
- a korszak jellemzője: bizonytalanság, migrációs-kérdés, Európai Unió és világhatalmak  


Ámen.

____________________________________________________________________________________

 

A délutáni igehirdetés a BÖLCSESSÉG témájáról szól 

Énekek: 305,1-4.   371,1-6. 
Alapige: Jakab levele 3. rész 13-18. vers 

„Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! A felülről való bölcsesség tiszta, békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.” 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.