Igehirdetés 2016

Nyomtatás E-mail

2016.12.31. 17 óra

Köszöntő ige: I. Sámuel 7. rész 12b. vers
Énekek: 90. 280. 283.
Imádság: 90. zsoltár 
Alapige: Zsoltárok 33,1-22 : "... Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is Benned reménykedünk! ..."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.12.26. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 182.   318.   164.   199.
Olvasmány: Lukács evangéliuma 2. rész 1-14 vers 
Alapige: Titusz 3,4-7. : "Az ő irgalmából üdvözített minket"
Igehirdető: Dr. Lenkeymé dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.12.25. 08 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 182.   326.   315.   Úrvacsora előtt és alatt: 23. és 436-442.
Olvasmány: Máté evangéliuma 1. rész 18-25. vers
Alapige: Lukács 2,7 : "Mária megszülte elsőszülött fiát. ... A szálláson nem volt számukra hely."
Igehirdető: Dr. Kocsis Attila református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.12.25. 10 óra

Köszöntő ige: Timóteushoz írt I. levél 2. rész 4. vers
Énekek: 182. 326. 315. 446. Úrvacsora előtt és alatt: 23. és 436-442.
Olvasmány: Máté evangéliuma 2. rész 1-12. vers 
Alapige: Titusz 2,11-14 : "... Várjuk a mi üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését ..."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.12.24. 17 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Ének-zenei szolgálat: Nyíri Ákosné Éva, Ráczné Nyíri Dorottya és Seress Júlia:
Énekek: 326,1-5 329,1-5 Halleluja Kórus éneke „Csendes éj”
Olvasmány: János evangéliuma 3. rész 16. vers :
"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. "
Olvasmány: Lukács evangéliuma 15. rész 11-32. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.12.18. 10 óra

Köszöntő ige: "Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből." Jn. 10,27-28.
Énekek: ♫ 316,1-7. ♫ 316,13-15.
Olvasmány: Lukács evangéliuma 19,10.
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.12.11. 10 óra

Köszöntő ige: "mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra" 1Thessz. 5,18.
Énekek: ♫ 305,1-4. ♫ 326,1-2. ♫ 329, 1-2. ♫ Csendes éj
Olvasmány: Pál apostol II. levele a Korinthusiakhoz 9. rész 15. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.12.04. 10 óra

Énekek: ♫ 312,1-4. ♫ Az ének-zenei szolgálatot vezeti: a GPS Ifjúsági Zenekar; Seress Győző – Thomas P. Westendorf:Romance
Olvasmány: Péter apostol II. levele 3. rész 8-13. vers
Igehirdető: Felhősi András gyülekezeti segédlelkész

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.11.27. 10 óra

A Halleluja Kórus szolgálata 
Köszöntő ige:
68. zsoltár 20-21. vers
Énekek: 312,1.   307,1-2.   312,2.   312,4.   307,3-4.
Olvasmány: Ézsaiás könyve 60. rész 19-22. vers és 61. rész 1-2. vers
Alapige: Ézsaiás 9,6-7. : " ... gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen ... "
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.11.20. 10 óra

Köszöntő ige: János evangéliuma 14. rész 1. vers
Énekek: 90.   161.   259.   269.   254.
Olvasmány: Ezsdrás könyve 5. rész 11-16. vers
Alapige: Ezsdrás 5,11 : "Mi a menny és föld Istenének a szolgái vagyunk, és újjáépítjük ezt a templomot..."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.11.13. 10 óra

Köszöntő ige: Márk evangéliuma 12. rész 29-31. vers
Énekek: 460. 116. 162. 229. 372.
Olvasmány: Ezsdrás könyve 3. rész 1-13. vers 
Alapige: Ezsdrás 3,3. : "... rettegtek a tartományok népétől, és égőáldozatokat mutattak be az Úrnak ..."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.11.06. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 155.   165.   162.   397.
Olvasmány: Máté evangéliuma 11. rész 27-30. vers 
Alapige: Korinthusi II. levél 6. rész 14-18. vers  : " ... ti az élő Istennek temploma vagytok ... "
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.10.30. 10 óra

Köszöntő ige: Ezékiel könyve 33. rész 11. vers
Énekek: Halleluja Kórus szolgálata: Csak Krisztus, senki más! … – 430. 168. 345. 495. 446. – Úrvacsora alatt: 436-442.
Olvasmány: Ezsdrás könyve 2. rész 1,59,68-70. vers 
Alapige: Ezsdrás 2,1 : " ... visszatérhettek Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.10.23. 10 óra

Köszöntő ige: János ev. 5. rész 17. vers
Énekek: 89.   236.   90.   472.   371.
Olvasmány: Ezsdrás könyve 1. rész 11. vers 
Alapige: Ezsdrás könyve 1,1 : "Az ÚR indította Círus perzsa király szívét."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.10.16. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3

Énekek
Gyülekezeti éneklés: 150. zsoltár
GPS éneklés és kiséret: El Shaddai. - Csak pillanat. - Több erőt! - Tegyél engem pecsétnek! - Felemeltél. - Rajta, dicsérjük!

Olvasmány: Mózes I. könyve 4. rész 1-8. vers
Alapige: Mózes I. könyve 4. rész 25-26. vers : "...Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét."
Igehirdető: Felhősi András exmisszus teológiai hallgató

Igehirdetés letöltése

GPS-szolgálat letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.10.09. 10 óra

Köszöntő ige: Ézsaiás 40, 28.
Énekek: 66.   248.
Olvasmány: Máté evangéliuma 21. rész 33-41. és 45-46. vers
Alapige: Máté evangéliuma 21. rész 39-41. vers  : "És megfogván Őt, kiveték a szőlőn kívűl és megölék !"
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.10.02. 10 óra

Köszöntő ige: Jeremiás könyve 29. rész 7. vers
Énekek: ♫ 65,1.♫ 294,1-3.♫ 172,1. ♫ 283,5. ♫ 285,6-8.
Olvasmány: Római levél 13. rész 1-10. vers
Alapige: Márk evangéliuma 12. rész 17. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.09.25. 10 óra

Köszöntő ige: Apostolok cselekedetei 16. rész 31. vers
Énekek: 153.   236.   84.   289.   434.
Olvasmány: Efézusi levél 5. rész 21. verstől 6. rész 4. versig
Alapige: Józsué könyve 24. rész 15. vers  : "Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!"
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.09.18. 10 óra

Köszöntő ige: 19. zsoltár 8-11. vers
Énekek: 62.   431.   167.   460.   119.   296.
Olvasmány: Timóteushoz írt I. levél 6. rész 17-21. vers
Alapige: 2.Timóteus 1,14. : "A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.09.11. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 345. 431. 236. 165. 392. 395.
Olvasmány: Efézusi levél 4. rész 1-6. vers 
Alapige: Filippi levél 2. rész 2-5. vers  : " … ugyanaz a szeretet legyen bennetek … "
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.09.04. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 155. 98. 170. 466. 199.
Olvasmány: Péter apostol I. levele 5. rész 5c-11. vers 
Alapige: Efézus 2,1-10 : "Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez."
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.08.28. 10 óra

Köszöntő ige: János evangéliuma 11. rész 25-26. vers
Énekek: 90. 276. 42. 422. 421.
Olvasmány: János evangéliuma 3. rész 16-21. vers
Alapige: János 5,24. : "Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.08.21. 10 óra

Köszöntő ige: Péter apostol I. levele 5. rész 7. vers
Énekek: 277. 269. 266. 278. 279. Úrvacsora előtt és alatt: 23. 436–442.
Olvasmány: Máté evangéliuma 6. rész 25-34. vers
Alapige: 68. Zsoltár 20. vers : „Áldott az ÚR! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.”
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.08.14. 10 óra

Köszöntő ige: Mózes V. könyve 6. rész 6-7. vers
Énekek: 119. 294. 379. 276. 432.
Olvasmány: Márk evangéliuma 10. rész 13-16. vers
Alapige: Máté evangéliuma 25. rész 34. és 36. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.08.07. 10 óra

Köszöntő ige: Márk evangéliuma 12. rész 30. vers
Énekek: 116,1 494,1-4 42,1 202,3 478,1-6
Olvasmány: Római levél 14. rész 1-12. vers
Alapige: Római levél 14. rész 17-18. vers :
Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.07.31. 10 óra

Köszöntő ige: ...Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész föld! Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! ...” Zsolt. 96,1-3.

Énekek: 111,1. ♫ 431,1.♫ 254,1-9.♫ 98,1.♫ 255, 1.♫ 105,1-3.
Olvasmány: 95. zsoltár 1-8a. vers
Alapige: Timóteushoz írt I. levél 2. rész 1-3. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.07.24. 10 óra

Köszöntő ige: „...teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel...” Ef. 4,1-3.
Énekek: 84,1. ♫ 164,1-3.♫ 152,1.♫ 480,4.♫ 1959, 1-3.
Olvasmány: 1Kor. 14,26-33.
Alapige: Kol. 3,16.
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.07.17. 10 óra

Köszöntő ige: 103. zsoltár 17-18. vers
Énekek: 437. 429. 438. 431. 430.
Olvasmány: Máté 28 ,18-20
Alapige: 1.Korinthusi 11,23-32 : „... ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el ...”
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.07.10. 10 óra

Köszöntő ige: „Szolgáljatok az ÚRnak örömmel” Zsoltár 100, 2a.
Énekek: 135, 1. ♫ 512, 1-2.♫ 165, 3.♫ 493, 2.♫ 134, 1-3. Ensemble vocal – Németország, Hamburg
Olvasmány: 1Kor. 3,5-9.
Alapige: 1Pt. 2,9.
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.07.03. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Énekek: 154. 431. 98. 170. 455.
Keresztelés
Olvasmány: Jakab apostol levele 2. rész 14-22. vers
Alapige: Lukács 10,25-37 : „Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.06.26. 10 óra

Köszöntő ige: János evangéliuma 3. rész 16. vers
Énekek: 65,1. 378. 392,2. – Bár szétszakadva él az egyház… (274. ének dallamára)
Olvasmány: Korinthusi I. levél 12,12 – 13,8.
Alapige: Efézusi levél 4. rész 4-6. vers : „ … egy az ÚR, egy a hit, egy a keresztség …”
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.06.19. 10 óra

Köszöntő ige: Máté evangéliuma 11. rész 29b. vers
„Tanuljátok meg Tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.”
Énekek: 133. 265,1-7. 152. 459,4. 450,1-5.
Olvasmány: Ésaiás 63. rész 7-10, 15-19. vers
Alapige: 1.Péter 5,5c-11 : Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.
Igehirdető: Balogh Barnabás református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.06.12. 10 óra

Köszöntő ige: 25. zsoltár 5. vers
Énekek: 75,1. 238,1-10. 287,1. 397,1. 288.1-7.
Köszöntés: Csoma Zoltán lelkipásztor és családja köszöntése

Olvasmány: 40. zsoltár
Alapige: Lukács 4,31-37 : ...Mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket?... (34)
Keresztel: Id. Csoma Zoltán református lelkipásztor -- Keresztelő ének: 431. dicséret: Úr Isten, kérünk tégedet…
Igehirdető: ifj. Csoma Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.06.05. 10 óra

Köszöntő ige: János 14,1 : Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.
Énekek: 25,1. 25,1. 431. 231,1-4. 235,1. 239,1. 234,1-4.
Olvasmány: Zsidókhoz írt levél 11. rész 1-12. vers
Alapige: Jakab levele 2. rész 17. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.05.29. 10 óra

Köszöntő ige: Efézus 2,8-10. : Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; ... Isten ajándéka ez;
Énekek: 349,1. 288,1-7. 348,2-3. 286,1-2. 211,1-6.
Olvasmány: Római levél 3. rész 9-26. vers
Alapige: Római levél 5. rész 1. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.05.22. Lőrincz István 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Énekek: 231,1. 234,1-4. 235,1. 239,1. 479. 1-4.
Olvasmány: Apostolok cselekedetei 4. rész 23-31. vers
Alapige: Apostolok cselekedetei 4. rész 31. vers
Igehirdető: Lőrincz István református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.05.16. pünkösd hétfő 10 óra

Köszöntő ige: Ezékiel 37,3-5 : Imé, én bocsátok tibelétek lelket, hogy megéledjetek.
Énekek: 189. 375,1-5 375,6 375,7 376,1-4
Olvasmány: Apostolok cselekedetei 2. rész 1-21. vers
Alapige: Mózes III. könyve 6. rész 9b. vers (Károli fordítás szerint)
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.05.15. pünkösd vasárnap 10 óra

Köszöntő ige: Róma 5,5 : Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

Énekek: 189. 370,1-3 42,1 25,1 479,1 23,1 – úrvacsora alatt: 457-470
Vers: Péli Erzsébet szolgálata

Olvasmány: Apostolok cselekedetei 2. rész 1-12. 38. vers
Alapige: Apostolok cselekedetei 2. rész 1-6. vers
Igehirdetés
Konfirmandusok: vizsga, fogadalom, úrvacsora, áldás
Folytatva a teljes gyülekezet úrvacsorájával
Igehirdetés
Konfirmandusok: vizsga, fogadalom, áldás
Úrvacsora: konfirmandusok, majd a teljes gyülekezet

Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.05.15. pünkösd vasárnap 08 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Énekek: 89. 370, 1-3 42,1 23,1 434. - úrvacsora alatt: 457-470
Olvasmány: Apostolok cselekedetei 2. rész 14-21. vers
Alapige: Ezékiel próféta könyve 37. rész 14. vers
Igehirdető: Dr. Kocsis Attila református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.05.08. 10 óra

Köszöntő ige: 105. zsoltár 1. : Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét ...
Énekek: 84,1. 359,1-2. 166,1-2. 166,3-4. 359,3-5.
Olvasmány: Lukács evangéliuma 19. rész 12-27. vers
Alapige: János evangéliuma 17. rész 24. vers
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.05.01.  10 óra

Köszöntő ige: 1.János,9 : Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket ...
Énekek: 32,1.   168,1-4.   460,1.   345,1.   378,6-7.
Olvasmány:  51. zsoltár 3-15. vers
Alapige: Lukács evangéliuma 24. rész 47. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.04.24. 10 óra

Köszöntő ige: 2.Timóteus 3,16-17 :
A
teljes írás Istentől ihletett ... az igazságban való nevelésre
Énekek: 152. 235,1-5. 224,5-6. 278,8. 308,1-5.
Olvasmány: Jeremiás próféta könyve 31. rész 31-34. vers
Alapige: Márk evangéliuma 1. rész 15. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.04.17. 10 óra egyházlátogatás

Köszöntő ige: 150. zsoltár 6. vers : Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!
Énekek: 488,1. 455,1-6. 229,1. 398:1,5. 468,1-6. A Halleluja Kórus énekszolgálata
Bibliaolvasás: Mózes II. könyve 15. rész 1-11. vers s
Alapige: Jelenések könyve 15. rész 1–4. vers
Igehirdető: Püski Lajos református lelkipásztor - A gyülekezetet értékeli: Dr. Bohátka Sándor tanácsos
Püski Lajos református lelkipásztor
A gyülekezetet értékeli: Dr. Bohátka Sándor tanácsos

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.04.10. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Énekek: 78,1-2. 473,1-9. 378,4-7. 429,1-4. 261,1-4.
Olvasmány: Mózes IV. könyve 27. rész 18–23. vers, Mózes V. könyve 6. rész 4–14. vers
Alapige: Jelenések könyve 5. rész 1–10. vers
Igehirdető: Dr. Fekete Csaba református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.04.03. 10 óra

Köszöntő ige: Jeremiás 1,7 :
...menj mind azokhoz, a kikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, a mit parancsolok néked.

Gyülekezeti ének Seres Julika énekvezetésével : Hinni taníts Uram!
GPS zenekar szolgálatai : Gyere te is, Áldjuk együtt - Rejts most el - Jézus, véred megtisztít - Új szövetséged - Szabadításod öröme - Jézus a mi oltalmunk - Erőt adsz - Jézus, neved oly csodálatos

Olvasmány: Józsué könyve 1. rész 1-9. vers
Alapige: Józsué könyve 1. rész 9. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Igehirdetés letöltése

 

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.03.28. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Énekek: 187. 348,1-5. 185. 349,5. 199,1-4.
Olvasmány: Máté evangéliuma 28. rész 11-20. vers
Alapige: Pál apostol I. levele a Korinthusiakhoz 15. rész 58. vers
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.03.27. húsvét vasárnap 10 óra

Köszöntő ige: 1. Péter 1,3-4 : Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja ...

Énekek:
A Halleluja Kórus szolgálata : Berkesi Sándor: Húsvéti ének
187. 348. 185. 349. 446.
Úrvacsorai énekek: 23. 436-442.
Énekek: 187. 348. 185. 349. 446. – Úrvacsorai énekek: 23. 436-442.

Olvasmány: Máté evangéliuma 28. rész 1-10. vers
Alapige: Pál apostol levele a Rómaiakhoz 6. rész 23. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.03.27. húsvét vasárnap 08 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Énekek: 187.   348.  185.   349.   446. – Úrvacsorai énekek: 23.   436-442.
Olvasmány:  Márk evangéliuma 16. rész 1-13. vers
Alapige: Ézsaiás könyve 43. rész 1. vers
Igehirdető: Dr. Kocsis Attila református lelkipásztor 

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.03.20.  10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Énekek: Halleluja Kórus: A nagy Király jön... 154.   331.   164.   464.
Olvasmány:  Zofóniás próféta könyve 3. rész 14-17. vers
Alapige: Máté evangéliuma 21. rész 1-11. vers
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor 

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.03.16. evangelizáció 18 óra záró

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Olvasmány: János evangéliuma 4. rész 19-34
Alapige: János evangéliuma 4. rész 7. vers
Igehirdető: Dr. Horváth Levente református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.03.15. evangelizáció 18 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Olvasmány: János evangéliuma 4. rész 19-30 , 39-42
Alapige: János evangéliuma 4. rész 7. vers
Igehirdető: Dr. Horváth Levente református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.03.14. evangelizáció 18 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Olvasmány: János evangéliuma 4. rész 15–19. , 25-26. , 28-38.
Alapige: János evangéliuma 4. rész 7. vers
Igehirdető: Dr. Horváth Levente református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.03.13. evangelizáció 17 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Olvasmány: János evangéliuma 4. rész 11–15. vers
Alapige: János evangéliuma 4. rész 7. vers
Igehirdető: Dr. Horváth Levente református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.03.13. evangelizáció 10 óra

Köszöntő ige: János 7,37–38. : Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék.
Énekek: 42. 162. 179. 438. 23.
Olvasmány: János evangéliuma 4. rész 1–10. vers
Alapige: János evangéliuma 4. rész 7. vers
Bevezetőt mond: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
Igehirdető: Dr. Horváth Levente református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.03.06.  10 óra

Köszöntő ige: V. Mózes 28,2 :
És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, 
ha hallgatsz az 
Úrnak, a te Istenednek szavára.” 
Énekek: 119.   512.   458.   194.   211. 
Olvasmány:  Mózes II. könyve 20. rész 1-17. vers
Alapige: Mózes V. könyve 5. rész 32-33a. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.02.28.  10 óra

Köszöntő ige: Zsidók 4,15–16 : ... Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez! ... 
 
Énekek: 286. dícséret és a GPS Zenekar szolgálata : Így szól az Úr; – Dicséri, áldja; – Itt vagyok; – Szívem telve van Veled; – Tied a dicsőség; –  Felemeltél; – Jézus a mi oltalmunk; – Elmúlik ez a világ 

Bibliaolvasás: Filippi levél 2. rész 5–11. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

a GPS zenekar szolgálata:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
 
a zenekar szolgálatának letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.02.21.  10 óra

Köszöntő ige: János 3,17-19. : ... A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik ... 
Énekek: 89.   512.   329.   296.   274. 
Olvasmány:  Efézusi levél 1. rész 3-14. vers
Alapige: Pál apostol II. Timóteus 1.rész 9-10. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.02.14.  10 óra

Köszöntő ige: Róma 12,2 : "... megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata."  
Énekek: 285.   201.   235.   499.   23.   446. - Úrvacsora alatt: 436-442. 
Olvasmány:  Pál apostol levele a Rómaiakhoz 7. rész 14-25a. vers
Alapige: Pál apostol levele a Filippiekhez 2. rész 13. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.02.07.  10 óra

Köszöntő ige: Zsoltár 95,1-3 : Örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának! 
Énekek: 155.   287,1-3.   287,4.   287,5.   287,6-7. 
Olvasmány: János evangéliuma 9. rész 1-41. vers 
Alapige: Lukács evangéliuma 4. rész 18-21. vers 
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor 
 

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.01.31.  10 óra

Köszöntő ige: Zsoltárok 14,2-3: Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, ... nincs, a ki jót cselekedjék ...
Énekek: 32.   209.   180.   475.   211. 
Olvasmány:  Mózes I. könyve 3. rész 1-13. vers
Alapige: Pál apostol levele a Rómaiakhoz 5. rész 12. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.01.24.  10 óra  imahét záró 

Köszöntő ige: Zsoltárok 
145,8-13 : 
Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. 
 
Énekek: 150,1    472,1-3    472,4    397,1-5 
Olvasmány:  Máté evangéliuma 5. rész 13-16. vers 
Alapige: Péter apostol I. levele 2. rész 9. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.01.17.  10 óra

Köszöntő ige: Zsoltár 24,1 : Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai. 
Énekek: 8.   247.   249.   251.   250. 
Olvasmány:  8. zsoltár 
Alapige: Mózes I. könyve 1. rész 28. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.01.10.  10 óra

Köszöntő ige: 
103. zsoltár : 
„... Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről ...”
Énekek: 378.    380,1-6.    380,7.    380,8.    380,9-12. 
Olvasmány:  Királyok II. könyve 6. rész 8-23. vers 
Alapige: 46. zsoltár 2. és 8. vers 
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor 
 

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.01.03.  10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ... 
Énekek: 191. 236. 165. 475,1. 475,2-3. 
Olvasmány:  Zsidókhoz írt levél 12. rész 1-3. vers 
Alapige: Péter apostol I. levele 5. rész 6-11. vers 
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor 
 

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2016.01.01. újév  10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ... 
Énekek: 90. zsoltár    283. dícséret    285. dícséret

Alapige: Ézsaiás próféta könyve 14. rész 1-2. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 


© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2017.