Nyomtatás E-mail

2016.01.01. újév  10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ... 
Énekek: 90. zsoltár    283. dícséret    285. dícséret

Alapige: Ézsaiás próféta könyve 14. rész 1-2. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

1 Korinthus 1,3 )

 

alt

 

Ézsaiás próféta könyve 14. rész 1-2. vers 

  1. Mert könyörül az Úr Jákóbon, és ismét elválasztja Izráelt, és megnyugotja őket földjükön; és a jövevény hozzájok adja magát, és a Jákób házához csatlakoznak; 
  2. És felveszik őket a népek, és elviszik őket lakhelyökre, és Izráel háza bírni fogja őket az Úr földén, szolgák és szolgálók gyanánt; és foglyaik lesznek foglyul vivőik, és uralkodnak nyomorgatóikon.  

 

Csendes, nyitott szívvel 

 

 

Bizony, megkönyörül az Úr Jákóbon, és továbbra is Izráelt választja.
Nyugalmat ad nekik földjükön,
jövevények társulnak hozzájuk, és Jákób 
házához csatlakoznak.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Isten nevében elkezdjük a 2016. esztendőt. 

Szorongó szívvel kérdezzük: vajon mit hoz ez az új év?
Mit lehet „kiolvasni” a világtörténelmi eseményekből, a velünk kapcsolatos történésekből? 
Fordítsuk figyelmünket Isten kijelentésére: mit lehet „kiolvasni” a Biblia újévi üzenetéből – a református Bibliaolvasó Kalauz kijelölése szerint?

1. Isten a világ és a történelem Ura. 

Ha csupán a Híradót nézzük-hallgatjuk, szinte lehetetlen megállapítani a világot mozgató erőviszonyokat, képtelenség kiszámítani a várható történéseket és azok hatásait… Küzdelem a gazdasági pozíciókért, háborús feszültségek mindenfelé, ökológiai katasztrófa réme … A Bibliát csendes, nyitott szívvel olvasva, átélhetjük, hogy e világ fölött ott ragyog az Örökkévaló Isten dicsősége, és ráeszmélhetünk arra, hogy minden az Ő fennhatósága alatt van.

Ézsaiás próféta könyvét lapozva, szemlélhetjük az asszír, a babiloni, a méd-perzsa világbirodalom keletkezését-bukását, amelyekről úgy beszél a Szentírás, mint a Mindenható Isten akaratának szolgáiról, hol ítéletre, hol szabadításra. A Bibliában azonban az is nyilvánvaló, hogy Isten elsősorban az Ő választott népével foglalkozik, ennek a népnek a lelki helyreállításán fáradozik, hogy az Ő népe betölthesse eredeti rendeltetését az egész világ üdvösségére. 

Ézsaiás könyve 1-6. fejezete Isten népe bűnbeveszett állapotával foglalkozik, a 7-11. fejezetekben megcsillan a Messiás-prófécia reménysugara, a 14. rész első verseiben pedig elhangzik a vigasztaló, reményt nyújtó ige: 

2.  „Bizony, megkönyörül az Úr Jákóbon, és továbbra is Izráelt választja.” 

Mélységesen megható, hogy a szent Isten a sok hűtlenség, engedetlenség, tisztátalanság után sem veti el az Ő népét, hanem vigasztalja és hűségét ígéri számára. 

Isten fájlalja népének elesett, küldetésre alkalmatlanná vált állapotát. Könnyű lenne ezen a ponton azt mondania Istennek: Elég volt, nincs tovább! A sok esélyt mind eljátszotta Isten népe, hát jöjjön egy új nép, amely megbecsüli az áldást, amely boldogan és hálás szívvel szolgál. De nem! Isten megkönyörül az Ő népén. Meghallgatja bűnbánó imádságuk nyöszörgését, meghallgatja segélykiáltásukat. Megemlékezik az Úr az Ő megszámlálhatatlan jótéteményéről, és továbbra is Izráelt választja. 

Mit hoz a 2016. esztendő? Az Isten folyamatos szeretetének, irgalmának kiáradását hozza. Isten azt ígéri, hogy hűtlenségünk és méltatlanságunk ellenére nem mond le rólunk, hanem bennünk és velünk - gyülekezetünkkel, egyházunkkal - akar munkálkodni továbbra is. 

A komoly kérdés az, hogy mi az Urat választjuk továbbra is?! 

3. „Jövevények társulnak hozzájuk, és Jákób házához csatlakoznak.” 

Isten népe lelki gyógyulását, helyreállását jelzi az a tény, ha jövevények társulnak hozzá. Ez történt az egyiptomi szabadulás alkalmával, a szentföldi honfoglaláskor, ezt jövendöli a próféta a babiloni fogságból való hazatérés eseménye kapcsán is. Ha látják a népek az Isten áldását az Ő népe életén, akkor ők maguk is vágyakoznak részesedni ebből a jóból. 

A jeruzsálemi keresztyén ősgyülekezet is így gyarapodott: A gyülekezet tagjai „kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban … az apostolok által sok csoda és jel történt… dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (Apostolok cselekedetei 2,42-47) 

A korabeli feljegyzés szerint az ősgyülekezet környezetében ez a csodálkozó elismerés hangzott gyakran: „Nézzétek, hogy szeretik egymást!”

Az ősgyülekezet nem készített külön érdekes, figyelemkeltő missziói programot, (a keresztyénüldözés miatt nem is lett volna tanácsos…), azonban egyszerűen élte a boldog keresztyén életét, ez pedig vonzotta az Isten után vágyakozó embereket. 

Mit hoz a 2016. esztendő? 

Emberek megtérését hozza, ez a legnagyobb esemény, amely megtörténhet – világégések közepette – Isten népével. 
Tégy meg mindent a családod tagjainak, ismerőseidnek megtéréséért!
Nem erőltetéssel, hanem boldog, hiteles keresztyén életfolytatással! 


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.