Nyomtatás E-mail

2016.01.24.  10 óra  imahét záró 

Köszöntő ige: Zsoltárok 
145,8-13 : 
Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. 
 
Énekek: 150,1    472,1-3    472,4    397,1-5 
Olvasmány:  Máté evangéliuma 5. rész 13-16. vers 
Alapige: Péter apostol I. levele 2. rész 9. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Jó az Úr mindenki iránt,
és könyörületes minden teremtményéhez. 
Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak
téged a te kegyeltjeid. Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik. 

Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának
fényes dicsőségét. A te országod örökre fennálló ország, és a
te 
uralkodásod nemzedékről nemzedékre.” 

145. zsoltár 8-13. vers 

 

alt

 

Máté evangéliuma 5. rész 13-16. vers 

  13. Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. 
  14. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. 
  15. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak. 
  16. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.  

Péter apostol I. levele 2. rész 9. vers 

Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;  

 

Tanúságtétel együtt, közös akarattal 

 

Ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe,
hogy hirdessétek nagy tetteit annak,
aki a sötétségből 
az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” 

 

Kedves Testvéreim! 

 

Gyülekezeti hagyományunk, hogy az Ökumenikus Imahét zárónapján összefoglaljuk e hét témáját, üzeneteit, hogy azok is részesedhessenek az áldásból, akik nem tudtak elmenni az istentiszteletekre. 

A 2016. évben a lett keresztyének állították össze az Imahét programját. Érdekesség, hogy a lett nemzet himnusza is úgy kezdődik, mint a magyar himnusz: „Isten áldja Lettországot!” Az Imahét vezérigéje az alapigeként elhangzott bibliai idézet: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” A lett testvérek azt javasolták, hogy minden istentisztelet előtt a gyülekezet tagjai vigyék be az úrasztalára a Bibliát, egy tál sót és egy gyertyát – hiszen a Biblia által lehet „sóvá és világossággá” a keresztyének élete. Kocsis Fülöp görög katolikus érsek-metropolita fogalmazta meg a szolgálatában, hogy a keresztyén felekezetek sokféle különbözősége mellett az egyik közös nevező az Úr nagy tetteinek hirdetése, hiszen ez mindnyájunk „szent hivatása”, feladata, kötelessége. 

Az Úr nagy tetteit azonban csak az tudja hitelesen, örömmel, szeretettel hirdetni, aki átélte, megtapasztalta az Úr kegyelmét a saját életében. 

1. „Az Úr nagy tettei.” 

Három nagy csoportba sorolható az Úr Isten nagy tetteinek sorozata: a teremtés, a gondviselés, a megváltás. Isten mindhárom tette valóban „NAGY”, egyik sem nélkülözhető, nem szükséges „rangsorolni”. 

A teremtés nagy tette azt üzeni nekünk, hogy nem gazdátlan ez a világ, nem véletlenek sorozata az események halmaza. Ugyanakkor figyelmeztet is a teremtés csodája: nem mi vagyunk az „alkotók”, mi csak azzal tudunk valamit is kezdeni, amit már előzőleg az Örökkévaló Isten létrehozott. 

A gondviselés nagy tette azt üzeni nekünk, hogy a világmindenséget teremtő Isten a mi szerető Mennyei Atyánk, mi pedig az Ő szeretett gyermekei vagyunk. A gondviselés az Isten folyamatos jelenlétét, törődését közvetíti számunkra. Átélhetjük, hogy soha nem vagyunk egyedül, nem vagyunk a világ árvái. Mindenestől, mindörökre Istenhez tartozunk. 

A megváltás nagy tette azt üzeni nekünk, hogy Isten feltétel nélkül szeret minket, Jézus Krisztus által megbocsátotta minden bűnünket, új élet lehetőségét készítette el számunkra. A megváltás a reményt tárja elénk: minden elrontott dolgunk ellenére is lehet Isten segítségét kérni. Isten nem mondott és nem mond le rólunk, ezért nekünk sem szabad soha eldobni a reményt, az életet! 

2. A mi keresztyén hivatásunk. 

A mi közös keresztyén hivatásunk: hirdetni az Úr nagy tetteit! Isten áldásának megtapasztalása személyes ügy, de nem magánügy! Hirdetni kell az Úr nagy tetteit, hogy mások is hallják, megértsék és átéljék az Úr Isten jóságát, hiszen Ő mindnyájunkat kegyelmében akar részesíteni.

A tanúságtétel a szavak és a tettek összhangja. 

Palánki Ferenc római katolikus püspök idézte Szent Ferenc gondolatát: „Hirdessük az örömhírt, és ha szükséges, akkor használjunk szavakat is.” 

Töltsük be hivatásunkat Isten dicsőségére, embertársaink üdvére!  


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.