Nyomtatás E-mail

2016.02.14.  10 óra

Köszöntő ige: Róma 12,2 : "... megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata."  
Énekek: 285.   201.   235.   499.   23.   446. - Úrvacsora alatt: 436-442. 
Olvasmány:  Pál apostol levele a Rómaiakhoz 7. rész 14-25a. vers
Alapige: Pál apostol levele a Filippiekhez 2. rész 13. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

„...ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el
a ti elméteknek megújulása által,
hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és 
tökéletes akarata.” 

Róma 12,2 

 

alt

 

Pál apostol levele a Rómaiakhoz 7. rész 14-25a. vers 

  14. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. 
  15. Mert a mit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, a mit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekeszem. 
  16. Ha pedig azt cselekszem, a mit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. 
  17. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. 
  18. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. 
  19. Mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok. 
  20. Ha pedig én azt cselekeszem, a mit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. 
  21. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. 
  22. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint; 
  23. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. 
  24. Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? 
  25. Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által.  

Pál apostol levele a Filippiekhez 2. rész 13. vers 

Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.  

 

Isten akarata és az emberi akarat

 

Isten az, aki munkálja bennetek
mind az akarást, mind a cselekvést - az Ő tetszésének megfelelően.

 

Kedves Testvéreim! 

 

A Második Helvét Hitvallás tanulmányozása segítségével készülünk a Reformáció 500. évfordulójának ünneplésére – 2017. okt. 31-én. 

Ezen a vasárnapon a IX. fejezet következik, amelynek címe: Van-e szabad akarat és mire képes az ember? 

Ma, Böjt I. vasárnapján éppen a szabad akarat a téma a II. Helvét Hitvallás fejezeteit követve. Ez egy nagyon összetett és nehéz kérdés, a teológusok is sokat vitáztak mind e mai napig e témával kapcsolatban. Isten Lelke segítségével, a Helvét Hitvallás gondolatmenetét követve, értsük meg: mit jelent a szabad akarat az ember életében? 

1. Az ember a bűneset előtt. 

A II. Helvét Hitvallás idézete: „Az ember a bűneset előtt igaz és szabad volt, aki mind a jóban megmaradhatott, mind a rosszra hajolhatott volna, de a rosszra hajlott…” Hajolhatott volna a jóra is!! 

Az Isten képmására teremtés egyik ismertetőjegye a szabad akarat. Isten képes jót és rosszat gondolni és cselekedni, azonban Ő mindig csak jót gondolt és cselekedett. Isten az embert is szabad akarattal teremtette, képesen a jóra és a rosszra. Sajnos, az ember nem maradt meg a jóban, hanem a Sátán megkísértése következtében vétkezett, ezzel együtt elvesztette a képességét a jóra. 

2. Az ember a bűneset után. 

Az ember akarata a bűnesetben megbénult. Megmaradt az akarata, de képtelenné vált a jóra. „A rosszra van esze!” – szól a közmondás. 

A bűn állapotában lévő ember vergődéséről olvashattunk a Római levél 7. fejezetéből: tudja az ember, hogy mi a jó, de nincs akarata megtenni, megvalósítani. Valaki így dicsekedett: „Én erős akaratú ember vagyok, már tízszer is leszoktam a cigarettáról!”

3. Az ember a megtérés és újjászületés után. 

Ki tud segíteni az „akaratgyenge”, az „akaratában megbénult” emberen?! „Hála az Istennek: a mi Urunk Jézus Krisztus!”

A megtérés a ”gondolkodás megváltozása”. Az Isten nélkül élő ember gondolkodását az határozza meg, hogy megvalósítja a saját akaratát. Az Istennel lelki kapcsolatban élő ember gondolkodását és életvitelét az határozza meg, hogy megvalósítja Isten akaratát. A megtért és újjászületett ember Jézus Krisztustól kér és kap erőt arra, hogy a jót akarja és megcselekedje: Isten akaratát. A megtért és meggyógyult szenvedélybetegek jelszava: „Szabad nem innom, szabad nem cigarettáznom, szabad nem idegeskednem!” 

4. A böjt és a szabad akarat. 

 

Legyen a böjtünk:
tartózkodjunk a magunk akaratától, és cselekedjük engedelmesen Isten akaratát!
Jézus a mi példaképünk. 
 


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.