Nyomtatás E-mail

2016.04.03. 10 óra

Köszöntő ige: Jeremiás 1,7 :
...menj mind azokhoz, a kikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, a mit parancsolok néked.

Gyülekezeti ének Seres Julika énekvezetésével : Hinni taníts Uram!
GPS zenekar szolgálatai : Gyere te is, Áldjuk együtt - Rejts most el - Jézus, véred megtisztít - Új szövetséged - Szabadításod öröme - Jézus a mi oltalmunk - Erőt adsz - Jézus, neved oly csodálatos

Olvasmány: Józsué könyve 1. rész 1-9. vers
Alapige: Józsué könyve 1. rész 9. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Igehirdetés letöltése

 

„Az Úr pedig monda nékem: Ne mondd ezt: Ifjú vagyok én;
hanem menj mind azokhoz, a kikhez küldelek téged,
és beszéld mindazt, a mit parancsolok
néked.

( Jeremiás könyve 1. rész 7. vers )

 

alt

Józsué könyve 1. rész 1-9. vers

1. És lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szóla az Úr Józsuénak, a Nún fiának, Mózes szolgájának, mondván:
2. Mózes, az én szolgám meghalt; most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mind ez a nép arra a földre, a melyet én adok nékik, az Izráel
fiainak.
3. Minden helyet, a melyet talpatok érint, néktek adtam, a miképen szólottam Mózesnek.
4. A pusztától és a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrates folyóvízig, a Khitteusoknak egész földe és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a
ti határotok.
5. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; a miképen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el
nem maradok tőled.
6. Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, a mely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt.
7. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, a melyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se
jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, a miben jársz!
8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva
van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.
9. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz.

1. És lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szóla az Úr Józsuénak, a Nún fiának, Mózes szolgájának, mondván:
2. Mózes, az én szolgám meghalt; most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mind ez a nép arra a földre, a melyet én adok nékik, az Izráel fiainak.
3. Minden helyet, a melyet talpatok érint, néktek adtam, a miképen szólottam Mózesnek.
4. A pusztától és a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrates folyóvízig, a Khitteusoknak egész földe és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok.
5. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; a miképen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.
6. Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, a mely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt.
7. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, a melyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, a miben jársz!
8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.
9. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz.

 

Józsué könyve 1. rész 9. vers – Isten mondja :

Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz.

 

Igazán felnőtté válni

 

„Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor.
Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz.”

Kedves Testvéreim!

Ma ifjúsági istentiszteletet tartunk – ez azt jelenti a mi gyülekezetünkben, hogy ezen az alkalmon a fiatalok szolgálnak: énekkel, zenével, énekvezetéssel, bibliaolvasással, imádsággal, technikai közreműködéssel. Adjunk hálát Istennek, hogy vannak fiataljaink, akik felnövekedve, nemsokára átveszik tőlünk, idősebbektől a feladatokat a családban, az egyházban, a társadalomban.

Imádkozzunk értük, és fogadjuk szolgálatukat szeretettel!

A mai igehirdetés elsősorban fiataloknak szól – de nemcsak fiataloknak! Józsué könyve 1. részéből hangzott a bibliaolvasás. Mit üzen számunkra Józsué életpéldája itt és most?

1. Józsué lett Mózes utóda.

Mózes, az Úr szolgája meghalt, 120 éves volt. Halála nagy veszteséget okozott Isten népe számára.

Már a Mózes V. könyve 31. rész 1-8. verseiben olvashatunk arról, hogy Mózes - megértve Isten útmutatását -, még a földi életpályája vége előtt megnevezte utódját, Józsuét, és be is mutatta Isten népe egész közösségének. Mégis, amikor bekövetkezett a fájdalmas esemény, elfogta Józsuét a félelem és a gyengeség. Nem érezte képesnek magát arra, hogy Mózes utódaként Isten népe vezetőjévé váljon.

Ma a fiatalok többsége szintén fél igazán felnőtté válni, felelősséget vállalni – egy komoly munkahely vagy a családalapítás vonatkozásában. Ezt a pszichológusok kapunyitási szindrómának nevezik (mama-hotel). Ne félj, Isten megsegít, ahogyan a szülőket megsegítette!

2. Őrizd meg és tartsd meg Isten törvényét! Ne hagyd abba!

Isten az Ő igéjén keresztül ad útmutatást és erőt a fiataloknak az élet útján járáshoz. Sajnos, sokan abbahagyják a bibliaolvasást, templomba járást. A konfirmáció után hátat fordítanak a gyülekezetnek. Ne hagyd abba! – hangzik a felszólítás. Csak az éri el a célt, aki nem hagyja abba az igyekezetet, a gyakorlást.

3. Veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz.

Isten nem hagyja el az övéit – de mi se hagyjuk el Őt! Siker és boldogulás annak az osztályrésze, aki az Úrral járja az élete útját!


Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.