Nyomtatás E-mail

2016.04.24. 10 óra

Köszöntő ige: 2.Timóteus 3,16-17 :
A
teljes írás Istentől ihletett ... az igazságban való nevelésre
Énekek: 152. 235,1-5. 224,5-6. 278,8. 308,1-5.
Olvasmány: Jeremiás próféta könyve 31. rész 31-34. vers
Alapige: Márk evangéliuma 1. rész 15. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

( II. Timóteus 3, 16-17 )

 

alt

Jeremiás próféta könyve 31. rész 31-34. vers

 

31. Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.
32. Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.
33. Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
34. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.
31. Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.
32. Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.
33. Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
34. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.

 

Márk evangéliuma 1. rész 15. vers

És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.

A II. Helvét Hitvallás XIII. fejezete


„Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!”

Kedves Testvéreim!

A 450 éves II. Helvét Hitvallás tanulmányozása által készülünk a Reformáció 500. évfordulójának ünneplésére – 2017. okt. 31-ére.

A mai vasárnapon a XIII. fejezet következik, amelynek címe:

„Mit tanítunk Jézus Krisztus evangéliumáról, az ígéretekről, valamint a Lélekről és a betűről.”

1. Az Ószövetség az evangéliumi ígéretek tárháza.

Az Ószövetséget szokás a szigorú törvények tárházának, a „zsidók Bibliájának” nevezni, amely a keresztyénekre nem vonatkozik.

Az Ószövetség – mint az Újszövetség „képes Bibliája”, tele van evangéliumi ígéretekkel, tanításokkal, amelyek már a korabeli időkben ékesen beszéltek Isten irgalmas szeretetéről, bocsánatáról, szabadításáról, másrészt előre mutattak az Újszövetség korára, amikor az Isten üdvözítő ígéretei Jézus Krisztus személyében és szolgálatában beteljesedtek.

Például: ősevangélium – I. Mózes 3,15; áldás ígérete a föld minden nemzetének - I. Mózes 12,2; I. Mózes 22,18.

Isten ígéreteit két nagy csoportra oszthatjuk:
- földi - testi ígéretek: egészség, étel, ruházat, lakás…
- mennyei - lelki ígéretek: bűnbocsánat, szeretet, hit, engedelmesség

2. Mi az evangélium?

„Azt a boldog üzenetet mondjuk evangéliumnak, amelyben Krisztus Urunk, majd az Ő apostolai és azok utódai hirdették a világnak, hogy Isten már beteljesítette azt, amit a világ kezdete óta ígért, és elküldte, sőt nekünk ajándékozta egyszülött Fiát, és Benne az Atyával való megbékélést, bűneinknek bocsánatát, minden teljességet és az örök életet.”

Az örömhír megtapasztalása az örömhír továbbadására ösztönöz, hogy minél többen meghallják, megértsék, befogadják Isten szeretetét.

3. Az evangéliumi tanítás nem új, hanem a legrégibb tanítás.

„Isten öröktől fogva eleve elhatározta, hogy a világot Krisztus által tartja meg és az evangélium által – ezt az Ő örök végzését és tanácsát jelentette ki a világnak.”

Az Ószövetség és az Újszövetség tehát szorosan, elválaszthatatlanul összetartozik: amit Isten az ószövetségi időkben megígért, azt az újszövetségi időkben beteljesítette.

Az evangélium nekünk Isten szeretete, ereje, védelme, vigasztalása.

Az evangélium a feladatunk is: hirdetnünk kell Isten szeretetét.


Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.