Nyomtatás E-mail

2016.05.01.  10 óra

Köszöntő ige: 1.János,9 : Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket ...
Énekek: 32,1.   168,1-4.   460,1.   345,1.   378,6-7.
Olvasmány:  51. zsoltár 3-15. vers
Alapige: Lukács evangéliuma 24. rész 47. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa
bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

( János I. levele 1. rész 9. vers )

 

alt

51. zsoltár 3-15. vers

5. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.
6. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.
7. Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.
8. Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem.
9. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.
10. Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél.
11. Rejtsd el orczádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.
12. Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.
13. Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.
14. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
15. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.

3. Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!
4. Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;
5. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.
6. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.
7. Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.
8. Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem.
9. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.
10. Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél.
11. Rejtsd el orczádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.
12. Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.
13. Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.
14. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
15. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.

Lukács evangéliuma 24. rész 47. vers

És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve.


 

Az én vétkem szüntelen előttem forog.

 

„Hirdetni kell Jézus Krisztus nevében a megtérést
és a bűnbocsánatot minden nép között.”

Kedves Testvéreim! 

A 450 éves II. Helvét Hitvallás tanulmányozása által készülünk a Reformáció 500. évfordulójának ünneplésére – 2017. okt. 31-ére. A mai vasárnapon a XIV. fejezet következik, amelynek címe: A bűnbánat és a megtérés.

„Az evangéliummal szorosan összefügg a bűnbánatról szóló tanítás.”

1. Micsoda a bűnbánat?

„Bűnbánaton a bűnös ember lelkének azt a magába szállását értjük, melyet az evangélium igéje és a Szent Lélek idéz elő, és amelyet a bűnös ember az igaz hit által nyer el, mellyel rögtön felismeri a bűnös ember a vele született romlottságát és minden bűnét, melyet Isten Igéje elébe tár, és azok miatt szíve szerint bánkódik, és azokat Isten színe előtt nemcsak megsiratja és nagy pirulással nyíltan megvallja, hanem felháborodva meg is utálja, szorgalmasan keresve a megjavulás útját, és szüntelen törekedvén az ártatlanságra meg a jócselekedetekre, amelyekben szentül gyakorolja magát életének minden hátralévő napján. Az igaz bűnbánat egyfelől az Istenhez és minden jóhoz való őszinte odafordulás, másfelől az ördögtől és minden rossztól való állandó elfordulás.”

2. A bűnbánat Isten ajándéka.

A megtérő bűnös ember vallja, hogy „Isten adja a megtérést”, és nem az ember erejének, igyekezetének az eredménye. Az ember „megjavulási” szándéka, erőfeszítése: kudarc.

3. A megtérő bűnös szomorkodik az elkövetett bűnei miatt.

Bibliai példák: Dávid király, Péter apostol, a bűnös nő, a tékozló fiú.

4. Bűnvallás, lelkigondozás, tanácsadás.

„Elégséges az az őszinte bűnvallás, mely egyedül Isten előtt történik. … Ha pedig valaki bűneinek terhe alatt roskadozva vagy kísértéseinek útvesztőjében tévelyegve négy szemközt tanácsot, útbaigazítást és vigasztalást szeretne kérni vagy az egyház szolgájától vagy Isten törvényében járta (lelki) testvérétől, azt nem helytelenítjük.”

Az Istennel való személyes lelki kapcsolatot senki és semmi nem helyettesítheti, de egymást lehetséges az Istennel való lelki kapcsolatban segíteni, támogatni.

5. Új élet a bűnbánat és megtérés után.

„Meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjen veled.” (János evangéliuma 5,14. és 8,11)

„Ébereknek és serényeknek kell lenniük a bűnbánóknak az új élet folytatásában.” (Filippi levél 3. rész 12-14. vers)

„Akik igazán megbánták bűneiket, nem lehetnek meg jóvátétel, irgalmasság, sőt adakozás nélkül.” (Lukács evangéliuma 19,8)


Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.