Nyomtatás E-mail

2016.03.16. evangelizáció 18 óra záró

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Olvasmány: János evangéliuma 4. rész 19-34
Alapige: János evangéliuma 4. rész 7. vers
Igehirdető: Dr. Horváth Levente református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

 

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

János evangéliuma 4. rész 19–34. vers

19. Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy.
20. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a hol imádkozni kell.
21. Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.
22. Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt.
23. De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.
24. Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
25. Monda néki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (a ki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, megjelent nékünk mindent.
26. Monda néki Jézus: Én vagyok az, a ki veled beszélek.
27. Eközben megjövének az ő tanítványai; és csodálkozának, hogy asszonnyal beszélt; mindazáltal egyik sem mondá: Mit keresel? vagy: Mit beszélsz vele?
28. Ott hagyá azért az asszony a vedrét, és elméne a városba, és monda az embereknek:
29. Jertek, lássatok egy embert, a ki megmonda nékem mindent, a mit cselekedtem. Nem ez-é a Krisztus?
30. Kimenének azért a városból, és hozzá menének.
31. Aközben pedig kérék őt a tanítványok, mondván: Mester, egyél!
32. Ő pedig monda nékik: Van nékem eledelem, a mit egyem, a mit ti nem tudtok.
33. Mondának azért a tanítványok egymásnak: Hozott-é néki valaki enni?
34. Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, a ki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.

 

János evangéliuma 4. rész 7. vers

Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni; monda néki Jézus: Adj innom!


Ahol megelégítenek, ott fogsz imádni

 

„Jézus így szólt: Adj innom!”

Kedves Testvéreim!

 

Ha azt imádom, akit Atyámnak ismertem meg és ismerek, azaz megismertem és megkülönböztettem Őt a hamis istenektől és istenképektől, és ha
lélekben és igazságban fogom imádni ezt a szívem vágyát-szomjúságát megelégítő Atyát, akkor az engem is igazi imádóvá tesz. Imádó az ember
így is, úgy is, de vajon igazi (valóságos, azaz a valóságban) imádó vagyok-e? Ha az igaz Isten elégít meg, akkor az igaz Istent fogod imádni.
1. Ki Jézus, azt kezdjük látni, de vajon látom, ki vagyok én? "Uram, látom, hogy próféta vagy.” Mintha azt mondaná: azt már látom, hogy Te ki vagy!
Mi persze tudjuk, hogy még nem látta, csak részben. Előbb az asszony Jézust csak egy zsidónak, aztán tanítónak, rabbinak látja, azután
prófétának, aztán Messiásnak és végül a világ Megváltójának, aki egy edényből itat minden népet. Már látod, hogy ki vagyok? De te ki vagy, azt
látod-e? Én is Isten-imádó vagyok, nemcsak ti zsidók, mintha ennek bizonygatása törne elő az asszonyból: “A mi atyáink ezen a hegyen imádták
az Istent, ti pedig azt mondjátok ... ”
Jézus elfogadja, hogy a samáriai asszony is Istenfélő, Isten-imádó, ezzel nem vitatkozik, de egyértelművé teszi: vannak igazi imádók. Nem
mindenki igazi imádó, aki imád. Lehet, nem ismeri azt, amit imád és emiatt csak azt hiszi, hogy Istent imádja, vagy azt hiszi, hogy helyes Isten-
képe van. Jézus nem foglalkozik azzal, hogy hamis lenne az asszony imádata, istenfélelme, de azt kimondja, hogy legyen igazi, azaz nem kéne
illúzórikus legyen. Ezért hangsúlyozza, hogy helyes Isten-imádat csak akkor lehetséges, ha az ember igazán megismeri imádata tárgyát: “Ti azt
imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk.”
2. Honnan ered az Istenképem? “Mert az üdvösség a zsidók közül támad,” azaz minden Isten-kép eredetét meg kell vizsgálni. Ha rossz apa-
modellem volt, könnyen torzíthatja az Atya-modellemet is. Honnan ered az Isten-képed? Milyen Isten-képed van, ez meg fogja határozni a
gondolkodásodat és életviteled is. Mindegy, hogy ki milyen vallású, ez igaz, mindenki Istent imádja, ez is igaz lehet, de az a kérdés: igaz imádó
vagy? Ismered-e azt, aki előtt leborulsz?
3. Más a helyzetem a Jézussal való találkozás előtt és azután. Jézus nem teszi felelőssé, nem hányja az asszony szemére, hogy eddig nem volt
igaz Isten-imádó. Azonban mostantól azt hirdeti: “De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát,
mert az Atya is ilyen imádókat keres magának.” Eddig benned még nem keresett egy ilyen imádót az Atya. De mostantól más a helyzet! “Bizony,
bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élnek.”
(János 5,25)
4. Istent Atyámként félem-e, becsülöm-e magam fiaként és megbecsülöm-e Krisztus testét? Ott a kútnál Istenről, mint Atyáról van szó, miközben
az istenfélelem, az istenimádat a téma. Hogyan beszél Jézus az Atyáról ott a kútnál? Hogy megértsük, nézzük meg, hogyan beszélt József a
testvéreivel miután feltárta magát nekik, hogy ő az általuk halálra adott tulajdon testvérük. (1 Mózes 44,3)
Milyen az Istent félni, ha Atyámmá lett? Hogyan határozza meg az Ige, mi az Istenfélelem? (Zsoltárok 37,2-5) Mit jelent becsülni az Úr testét? Ha
Te próféta vagy, de akkor én ki vagyok? Akkor én milyen imádó vagyok? Igaz-e az imádatom? “Szembesülj annak tényeivel, hogy ki vagy, mert
azok fogják megváltoztatni azt, aki vagy.” (Soren Kierkegaard)
5. Jézus eledele, ha hagyom, tegye bennem és vigye véghez az Atya akaratát. Ez az igazi imádat!

Ha azt imádom, akit Atyámnak ismertem meg és ismerek, azaz megismertem és megkülönböztettem Őt a hamis istenektől és istenképektől, és ha lélekben és igazságban fogom imádni ezt a szívem vágyát-szomjúságát megelégítő Atyát, akkor az engem is igazi imádóvá tesz. Imádó az ember így is, úgy is, de vajon igazi (valóságos, azaz a valóságban) imádó vagyok-e? Ha az igaz Isten elégít meg, akkor az igaz Istent fogod imádni.

1. Ki vagy?

Ki Jézus, azt kezdjük látni, de vajon látom, ki vagyok én? "Uram, látom, hogy próféta vagy.” Mintha azt mondaná: azt már látom, hogy Te ki vagy! Mi persze tudjuk, hogy még nem látta, csak részben.
Előbb az asszony Jézust csak egy zsidónak, aztán tanítónak, rabbinak látja, azután prófétának, aztán Messiásnak és végül a világ Megváltójának, aki egy edényből itat minden népet. Már látod, hogy ki vagyok? De te ki vagy, azt látod-e?
Én is Isten-imádó vagyok, nemcsak ti, zsidók, mintha ennek bizonygatása törne elő az asszonyból: “A mi atyáink ezen a hegyen imádták
az Istent, ti pedig azt mondjátok ... ”

Jézus elfogadja, hogy a samáriai asszony is Istenfélő, Isten-imádó, ezzel nem vitatkozik, de egyértelművé teszi: vannak igazi imádók. Nem mindenki igazi imádó, aki imád. Lehet, nem ismeri azt, amit imád és emiatt csak azt hiszi, hogy Istent imádja, vagy azt hiszi, hogy helyes Isten-képe van. Jézus nem foglalkozik azzal, hogy hamis lenne az asszony imádata, istenfélelme, de azt kimondja, hogy legyen igazi, azaz nem kéne illúzórikus legyen. Ezért hangsúlyozza, hogy helyes Isten-imádat csak akkor lehetséges, ha az ember igazán megismeri imádata tárgyát: “Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk.”

2. Honnan ered az Istenképem?

“Mert az üdvösség a zsidók közül támad” - azaz minden Isten-kép eredetét meg kell vizsgálni. Ha rossz apa-modellem volt, könnyen torzíthatja az Atya-modellemet is. Honnan ered az Isten-képed? Milyen Isten-képed van, ez meg fogja határozni a gondolkodásodat és életviteled is. Mindegy, hogy ki milyen vallású, ez igaz, mindenki Istent imádja, ez is igaz lehet, de az a kérdés: igaz imádó vagy? Ismered-e azt, aki előtt leborulsz?

3. A halottak meghallják a Fiú hangját

Más a helyzetem a Jézussal való találkozás előtt és azután. Jézus nem teszi felelőssé, nem hányja az asszony szemére, hogy eddig nem volt igaz Isten-imádó.
Azonban mostantól azt hirdeti: “De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát,
mert az Atya is ilyen imádókat keres magának.”
Eddig benned még nem keresett egy ilyen imádót az Atya.
De mostantól más a helyzet! “Bizony,
bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élnek.” (János 5,25)

4. Istent Atyámként félem-e?

Becsülöm-e magam fiaként és megbecsülöm-e Krisztus testét? Ott a kútnál Istenről, mint Atyáról van szó, miközben az istenfélelem, az istenimádat a téma. Hogyan beszél Jézus az Atyáról ott a kútnál? Hogy megértsük, nézzük meg, hogyan beszélt József a testvéreivel miután feltárta magát nekik, hogy ő az általuk halálra adott tulajdon testvérük. (1 Mózes 44 ; 1 MÓzes 45)

Milyen az Istent félni, ha Atyámmá lett? Hogyan határozza meg az Ige, mi az Istenfélelem? (Zsoltárok 37,2-5) Mit jelent becsülni az Úr testét? Ha Te próféta vagy, de akkor én ki vagyok? Akkor én milyen imádó vagyok? Igaz-e az imádatom? “Szembesülj annak tényeivel, hogy ki vagy, mert azok fogják megváltoztatni azt, aki vagy.” (Soren Kierkegaard)

5. Jézus eledele, ha hagyom, tegye bennem és vigye véghez az Atya akaratát. Ez az igazi imádat! Ámen


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.