Nyomtatás E-mail

2016.05.29. 10 óra

Köszöntő ige: Efézus 2,8-10. : Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; ... Isten ajándéka ez;
Énekek: 349,1. 288,1-7. 348,2-3. 286,1-2. 211,1-6.
Olvasmány: Római levél 3. rész 9-26. vers
Alapige: Római levél 5. rész 1. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mert az Ő
alkotása vagyunk,
teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre,
a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

( Efézusi levél 2. rész 8-10 )

 

alt

Római levél 3. rész 9-26. vers

9. Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt
vannak;
10. A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;
11. Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.
12. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.
13. Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.
14. Szájok telve átkozódással és keserűséggel.
15. Lábaik gyorsak a vérontásra.
16. Útjaikon romlás és nyomorúság van.
17. És a békességnek útját nem ismerik.
18. Nincs isteni félelem az ő szemök előtt.
19. Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ
Isten ítélete alá essék.
20. Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
21. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
22. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség,
23. Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
24. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
25. Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek
elnézése miatt,
26. Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus
hitéből való.
9. Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak;
10. A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;
11. Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.
12. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.
13. Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.
14. Szájok telve átkozódással és keserűséggel.
15. Lábaik gyorsak a vérontásra.
16. Útjaikon romlás és nyomorúság van.
17. És a békességnek útját nem ismerik.
18. Nincs isteni félelem az ő szemök előtt.
19. Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.
20. Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
21. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
22. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség,
23. Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
24. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
25. Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek
elnézése miatt,
26. Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való.

Római levél 5. rész 1. vers

Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

 

Mintha meg sem történt volna.

 

„Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.”

Kedves Testvéreim!

A 450 éves II. Helvét Hitvallás tanulmányozása által készülünk a Reformáció 500. évfordulójának ünneplésére – 2017. okt. 31-ére. A mai vasárnapon a XV. fejezet következik, amelynek címe:

„A hívők valóságos megigazulása.”

1. Az igaztalanság és következményei.

Mennyire tud fájni, ha valakit „igaztalanul megvádolnak”, vagyis ha olyan bűnt akarnak reábizonyítani, amit nem követett el, sőt el is ítélik - koholt vádak alapján. Az ilyen megbélyegzett ember elveszti az állását, a becsületes munkával szerzett anyagi értékeit, és elvesztheti a barátait, még a családját is, hiszen egy társadalomból kirekesztett, akár börtönbe is zárt emberrel nem nagyon lehetséges, de nem is szerencsés kapcsolatot tartani… Politikai okokból üldözött emberek sokasága élte át már ezt a helyzetet és állapotot különféle történelmi időszakokban. Közülük számosan belebetegedtek vagy belehaltak a szégyenbe, a veszteségek fájdalmába; idegileg összeroppantak; alkoholizmusba, gyógyszerfüggőségbe süllyedtek; voltak akik kétségbeesésükben öngyilkosságot követtek el.

Mennyire tud fájni, ha valaki rádöbben, hogy „elvesztette az igazságát”: már nem igaz reá vonatkozóan, hogy becsületes, erkölcsös, rendezett családi hátterű, szorgalmas, sikeres, jó anyagi körülményekkel rendelkező, köztiszteletben álló…, sőt mindezeknek az ellenkezője igaz! Az ilyen helyzetbe jutott ember egy ideig próbálja rejtegetni a problémáit, úgy igyekszik viselkedni, mintha minden rendben volna, de egy ponton túl már lehetetlen eltitkolni, hogy nagy gondok vannak a lélekben, az egészségi állapotban, a családi közösségben, a pénzügyek intézésében, a társadalmi kapcsolatokban. Félő, hogyha a krízisbe jutott ember nem kap időben segítséget, tragédiába torkollik az élete.

2. A megigazulás vágya és dilemmái.

Lehetséges a megigazulás?
Ha egy politikai okokból elítélt személyt egy következő társadalmi közösség igaznak nyilvánít, akkor az illető korábban bűnnek tartott dolgai átminősülnek, és akár még erénnyé és előnnyé is változhatnak. Ez az értékítélet azonban nagyon változó, csak addig tart, amíg egy társadalmi berendezkedés meg nem változik, és akkor kezdődik minden elölről…

Ha egy bűnbe süllyedt ember megváltozik is, az emberek között rajta marad a láthatatlan bélyeg: „ez az az ember, aki alkoholista volt, aki sikkasztott, aki elhagyta a családját” …

A bűnös élettől szabadulni szándékozó embernek még a lelkiismeretével is meg kell küzdenie: vajon képes vagyok újra tisztességes emberként viselkedni; hogyan felejtsem el azt a sok bánatot, szenvedést, amit másoknak okoztam; hogyan lehet az embernek önmagának megbocsátani"?

3. A valóságos megigazulás.

A megigazulás bibliai értelmezése: nem csak felmentés az ítélet alól, nem csak megbocsátás, nem csak jóvátétel vágya és törekvése, hanem valóságos megigazulás: „mintha a bűn elkövetése meg sem történt volna”! Isten „kegyelemből, hit által, Jézus Krisztus érdeméért” igazítja meg a megtérő, szabadulni-gyógyulni vágyó embert. Ez nem mese, hanem „valóságos megigazulás”, valóságos „helyreigazítás”!

„Isten nem tulajdonítja nekünk az általunk nyilvánvalóan elkövetett bűneinket, hanem kegyelemből, hit által, Jézus érdeméért megigazít.”

A megigazulás = igaznak nyilvánítás. (Római levél 5. rész 2. vers)

 

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.