Nyomtatás E-mail

2016.12.04. 10 óra

Énekek: ♫ 312,1-4. ♫ Az ének-zenei szolgálatot vezeti: a GPS Ifjúsági Zenekar; Seress Győző – Thomas P. Westendorf:Romance
Olvasmány: Péter apostol II. levele 3. rész 8-13. vers
Igehirdető: Felhősi András gyülekezeti segédlelkész

Igehirdetés letöltése

HISZED, AMIT LÁTSZ VAGY LÁTOD AZT, AMIT HISZEL?

 

alt

Péter apostol II. levele 3. rész 8-13. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik

 

Kedves Testvéreim!


Az emberek már rég Karácsonyra készülnek, a boltok már rég megteltek a karácsonyi árukkal, a média már rég visszhangozza: közeleg a Karácsony! A Szentírás kérdése ez: mi a terve Istennek azzal a világgal, amit teremtett? Mi az Isten akarata azzal az emberrel, akit a földre teremtett, és szabad akarattal ajándékozott meg? Az első feladat, amit adott, az volt, hogy őrizze és művelje a földet, becsüljön meg és védjen meg mindent, amit és akit Istentől ajándékba kapott. Az ember elbukott. Te is és én is elbuktunk. Annyira nagy volt a bukásunk, annyira távol kerültünk Istentől, hogy oda mi saját erőnkből soha, de soha nem tudunk visszajutni. Önpusztítók, egymást pusztítók, a világot pusztítók lettünk. Erre a világra mondja azt az Ige, hogy el fog pusztulni, el kell pusztulnia, mert Isten ítélete alatt van, és majd Ő újat: tisztát és igazságosat fog teremteni.

Az embernek is el kell pusztulnia? Nem. Isten újra a történelembe lépett: eljött emberi testben hozzánk, és végigjárta azt az utat, amit csak Ő járhatott végig értünk. Amikor pedig második Adventről beszélünk, akkor ismét Istennek egy újabb közbelépéséről beszélünk.

Mikor fog eljönni újra Krisztus? „Úgy, mint a tolvaj” – idézi Jézus szavait Péter. Ugyanolyan kiszámíthatatlanul és hirtelen, mint először. Úgy, ahogy senki sem várja Őt. Ki hitte volna, hogy Isten Fia pont akkor és úgy jön el a földre? Mi, akik tudjuk, hogyan is érkezett Ő a földre, értjük-e az Ő eljövetelének lényegét? „Azért jött az Emberfia a világra, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” Nem azért, hogy elpusztítsa. Ugyanígy lesz ez a második eljövetelkor is?

Péter apostol tűzről beszél, amely elpusztítja az eget és a földet. Félnünk kellene? Nem. De nem azért, mert mi olyan jó emberek vagyunk, hogy a pusztulást megúszhatnánk. A korabeli keresztyének két részre oszlottak: az egyik rész már nem is hitt a világ végében, hiszen „a teremtéstől fogva semmi nem változott” – mondják a tévtanítók a 4. versben. A másik csoport pedig már olyannyira hitt az utolsó ítéletben, hogy annak a minél hamarabbi eljövetelét sürgette. Pedig nem a mi dolgunk eldönteni, hogy kinek kell pusztulnia és kinek nem, hanem csak arra nézhetünk, hogy Jézus minden emberért eljött a földre.

Értünk is, hiszen miénk az ígéret, hogy visszatér, ha még késik is. Hasonló a mi Adventünk, mint az első Advent volt azoknak, akik igazán várták a Messiást. Gondolhatunk itt a prófétákra, a Jézust megelőző generációkra – ők meg is haltak már, mire elérkezett a Messiás – de az ígéret rajtuk is beteljesedett, és őróluk is megemlékezett az Úristen. Ugyanígy Jézus második eljövetelének az ígérete is minden emberé. Ezt az ígéretet pedig nem az ítélet határozza meg, hanem a kegyelemnek a beteljesedése: Isten helyreállítja azt a világot, amit megteremtett. „Új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik.” – mondja az apostol. Ne hagyjuk, hogy a csalódás vagy a hitetlenség elnyomja ezt a várakozást bennünk!

A Karácsony jelentőségét elbagatellizálni éppúgy balga és veszélyes dolog, mint a második Adventet hasonló meggondolatlansággal várni. Van-e még hit benned a Karácsony iránt? Látod-e, hogy Jézus annak idején azért jött el a világba, mert Isten szeret Téged, és meg akar menteni az örök üdvösségre. Péter apostol látta az igazságot: Isten megmentő közbelépését a világtörténelemben, minden ember üdvössége érdekében.

Péter apostollal együtt valljuk, hogy Isten nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérjen, mert Ő mindenkinek szabadulást készített. Jézus mindenkiért elvégezte a megváltást. Jézus megígérte az új eget és új földet, amit várhatsz, és várnod is kell kitartóan: helyed van benne, mint ahogy minden embertársadnak. Hidd el, hogy Isten elvégzett mindent érted. Már belépett a te életedbe is, és kínálja az üdvösséget neked. Ő végzi a munkáját, ha engedjük. Fokozatosan – hiszen még mi sem vagyunk készen. Hiszed, amit látsz vagy látod azt, amit hiszel? Ha elfogadod Isten szeretetét Jézus Krisztus által, akkor meglátod a Karácsony lényegét.

Ha ezt az evangéliumot meghallottad, akkor cselekedj úgy, mint az első Karácsony után a pásztorok, később a betegek, a koldusok és az apostolok is. Arra hív minket Isten kegyelme, hogy dicsérjük Őt és hirdessük! Szeretnéd Isten újjáteremtő kegyelmét hazavinni? Szeretnéd, hogy ezáltal gyógyulj, gyógyuljanak a szeretteid, a kapcsolataid és a körülötted levő világ? Lehetséges. Vidd haza az Ő eljövetelének ígéretét! Ebbe az ígéretbe tartozik bele az Isten ítélete is. Ítélet minden gonoszság és rombolás felett, ítélet azoknak, akiknek megvolt a lehetőségük az Isten akarata szerinti életre, de elutasították. Vigyázz, ne siettesd ezt a napot! „Milyen szentül kell élnünk!” – kiált fel Péter apostol. Szent – kiválasztott – istenképű. Karácsony az Isten megmutatkozása a világban. Karácsonykor a keresztyéneknek az istenképűségről, a kiválasztásról kell bizonyságot tenniük a világ előtt. Készüljünk fel erre a szolgálatra az Adventben, hogy ne tűnjön el nyomtala nul ez az ünnep és ez a hatalmas lehetőség!

 

 

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.