Nyomtatás E-mail

2016.12.25. 08 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 182.   326.   315.   Úrvacsora előtt és alatt: 23. és 436-442.
Olvasmány: Máté evangéliuma 1. rész 18-25. vers
Alapige: Lukács 2,7 : "Mária megszülte elsőszülött fiát. ... A szálláson nem volt számukra hely."
Igehirdető: Dr. Kocsis Attila református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Máté evangéliuma 1. rész 18-25. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
18. A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.
19. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
20. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
21. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
22. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
23. Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.
24. József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
25. És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.

Lukács evangéliuma 2. rész 7. vers

És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.

 

 

„Mária megszülte elsőszülött fiát.
Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.”


Ünnepi Gyülekezet! Kedves Testvéreim!

Majdnem minden a csomagoláson múlik! Egy kortárs szerző arról értekezik, hogy a csomagolás korszakában élünk, hogy a tartalom már nem igazán lényeges. Jó megjelenés, látványos külső, hatásos marketing, és minden rendben van. Érvényes ez a megvásárolandó termékre, művészeti produkcióra, politikai akciókra és vallásos élményekre egyaránt. Amikor fontosabb az esküvő, mint a házasság meghittsége, amikor a pláza-csillogás elhomályosítja a betlehemi csillagot, bizony baj van.

Isten nagyon egyszerűen adta át nekünk ünnepi ajándékát – bepólyálva egy istállóban. Korunkban ennek semmi üzenetértéke nincs – nincs reklám, nincs marketing, nem kívánatos a tartalma…

Ennek ellenére itt történik meg a világ csodája – nem a hét csodájának egyike – hanem a csodák csodája. Ennek megértéséhez három szóban keressük az üzenetet, amely mögött ott van az egész Szentírás.

1. Inkarnatio – (latin) megtestesülés, testetöltés.

Megtörtént az, amit a próféták jó előre bejelentettek, a Messiás eljövetele nem álom, hanem beteljesülő valóság. Nem szerencsés a karácsony szó használata, hiszen semmit nem mond arról, ami valójában is történt. A lényeg pedig az, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Valóságos, kézzelfogható, megtestesült ajándékot kaptunk Jézusban.

A Mindenható ígéretei valósággá válnak - ha vágyainkra, álmainkra, terveinkre kérjük Urunk áldását, valóra válnak.

2. Kairosz – (görög) a minősített idő.

A folyó időben – kronosz – vannak minősített pillanatok, amik alapjában változtatják meg a dolgok menetét. Ennek felismeréséhez szükséges a látó szem, a halló fül és a lélek nyitottsága. A betlehemi éjszaka kairosza, minősített pillanata felnyitotta izraeliták és a népek fiainak szemét Isten látására Krisztusban. Minden ünnep egyben kairosz is – látni a lényeget, megragadni a fontosat.

3. Immánuel – (héber) velünk az Isten.

Igen, velünk van Istenünk, hiszen elhangzott a Máté 1,23-ban, mi a megszületett gyermek neve. Ennek megerősítése történik, amikor szintén Máté evangéliumának utolsó verseiben elhangzik – veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

Voltak talán tucatnyian a betlehemi éjszakában, akik látták az inkarnációt, felismerték a minősített pillanatot és megérezték Isten jelenlétét. Valamivel több, mint kétezer év telt el azóta és bizonyára sokan vannak a jelen lévők között is, akik láttak, felismertek és megéreztek abból, amit Isten egykor kinyilvánított.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.