Igehirdetés 2017

Nyomtatás E-mail

2017.12.31. 17 óra Óév

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 90:1.   280:1-6.   283:1-6.
Olvasmány: Máté evangéliuma 4. rész 1-11. vers 
Alapige: Máté evangéliuma 4. rész 10. vers : "Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.12.31. Óév 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 91.   267.   98.   100.   257.
Olvasmány: Mózes IV. könyve 14. rész 11-45. vers 
Alapige: Máté evangéliuma 4. rész 18-22. vers : JÉZUS MONDJA:  „JÖJJETEK  UTÁNAM!”
Igehirdető: Dr. Fekete Csaba lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.12.26. Karácsony másnapja 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 182. 315. 318. 316.
Olvasmány: Lukács evangéliuma 2. rész 8-20. vers
Alapige: Máté 2,1-12. : " ... leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki ... "
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.12.25. Karácsony 8 óra

Köszöntő ige: János evangéliuma 1. rész 14. vers
Énekek: 182. 326. 327. 446. Úrvacsora előtt s alatt: 23. 436-442
Olvasmány: János evangéliuma 1. rész 1-18. vers 
Alapige: Filippi levél 2. rész 1-11. vers : "Jézus nevére minden térd meghajoljon ... "
Igehirdető: Prém Alexandra segédlelkész

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.12.25. Karácsony 10 óra

Köszöntő ige: János evangéliuma 1. rész 14. vers
Énekek: 182. 326. 327. 446. Úrvacsora előtt s alatt: 436-442.
Olvasmány: Máté evangéliuma 1. rész 18-25. vers 
Alapige: Máté evangéliuma 1. rész 18a. vers : "JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE ÍGY TÖRTÉNT."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.12.24. 17 óra Szenteste

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 326. 329. – Csendes éj
Olvasmány: Lukács evangéliuma 2. rész 1-20. vers
Alapige: Lukács 2:10-11 : "Hirdetek nektek nagy örömet: ÜDVÖZÍTŐ SZÜLETETT MA NEKTEK!"
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.12.24. 10 óra Advent

Köszöntő ige: János evangéliuma 8. rész 36. vers
Énekek: 40. 304. – Keresztelő ének: 329:2.: Nem éltem még …
Olvasmány: Máté evangéliuma 25. rész 1-13. vers
Alapige: Jelenések könyve 3. rész 20. vers  : "Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek .... "
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.12.17. 10 óra Óvodások adventje

Köszöntő ige: Máté evangéliuma 11. rész 28. vers
Énekek: 307:1.   307:3.
-
Szeretettel köszöntjük a Hétszínvirág Óvoda, Margit Téri Óvoda, Százszorszép Óvoda, Szoboszlói Úti Óvoda és Tócóskerti Óvoda közösségéből érkezett gyermekeket, családtagjaikat és az óvodapedagógusokat! Köszöntjük a gyülekezeti gyermekcsoport közösségét is!
Hitoktatók:
Bereczkiné Jenei Annamária lelkész-vallástanár.
Elek Istvánné Bige Magdolna óvodapedagógus.
-
Alapige: Márk evangéliuma 10. rész 13-16. vers : "Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket...!"
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.12.10. 10 óra Iskolások adventje

Köszöntő ige: 33. zsoltár 20. vers
Énekek: 303:1.   312:1-2.   294:1.   307:1.   312:3-4.
Olvasmány: 40. zsoltár 2-4. vers 
Alapige: 130. zsoltár 5. vers : "Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.12.03. 10 óra GPS zenekar adventi szolgálatával

Köszöntő ige: Lukács 1,28
-
Énekek:
Fennálló ének: 303:1-7. vers – Jöjj, népek Megváltója
Gyülekezeti énekek – GPS:
Több erőt; Jézus, neved; Úr Jézus, Megváltóm; Messziről száll dalunk;
Még nem is éltem én…; Földön és égen; Újra itt a szép Karácsony
-
Olvasmány: Máté evangéliuma 5. rész 13-16. vers
Alapige: Lukács 1,39-45.: "... boldog az, a ki hitt; mert beteljesednek azok, a miket az Úr néki mondott."
Igehirdető: Prém Alexandra református segédlelkész

Igehirdetés letöltése

GPS-zenekar szolgálatának letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.11.26. 10 óra  Gyülekezeti klub adventje

Köszöntő ige: 48. Zsoltár 10. vers
Énekek: 303:1. - Halleluja Kórus: "Halld, mily szózat hangzik! ..." - 308. 134:3.
Olvasmány: Sámuel I. könyve 17. rész 23-37. vers
-
Alapige: Ézsaiás 9:6-7.:  
"Egy gyermek születik nekünk, ... békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett ...!"
-
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.11.19. 10 óra  Simon Lukács Angéla

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 9:1.   235:1-5.   378:4.   289:6.   463:1-4.
Olvasmány: 133. zsoltár 
Alapige: Ézsaiás 6,3b.: "Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!"
Igehirdető: Simon Lukács Angéla Köröskisjenő–i református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.11.12. 10 óra - Lőrinc István életrajzi vallomása

lorinczevangelizacio-web

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 152.   488:1-4.   154.   278:8.   251:1-8.
Olvasmány: Római levél 5. rész 12-21. vers
Igehirdető: Lőrincz István református lelkipásztor

Vasárnap délelőtt 10 óra:

Igehirdetés letöltése

Vasárnap délután 15 óra:

Igehirdetés letöltése

Hétfő délután 17 óra:

Igehirdetés letöltése

Kedd délután 17 óra:

Igehirdetés letöltése

Alapige: Római levél 5. rész 19. vers
"Ahogyan az egy ember (Ádám) engedetlensége által sokan lettek bűnösökké,
úgy az egynek (Jézus Krisztusnak) engedelmessége által is
sokan lettek igazakká."
-

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.11.05. 10 óra

Énekek: 153,1. 294,1-3. 167,1. 295,1. 199,1-4.
Olvasmány: Jelenések könyve 21. rész 1-8. vers
Alapige: János evangéliuma 20. rész 19-23. vers
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teol. prof.

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.10.29. 10 óra

Köszöntő ige: Péter apostol I. levele 2. rész 5. vers
Énekek: 84,1. 329,2. 164,1-3. 480,4. 165,6. 392.1,5.
Olvasmány: Királyok I. könyve 8. rész 27-30. 35-43. vers
Alapige: Korinthusi I. levél 6. rész 19. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.10.22. 10 óra

Köszöntő ige: Máté evangéliuma 11. rész 28. vers
Énekek: 466,1. 345,1-4. 460,1. 295,1. 446,1-2. - Úrvacsora előtt és alatt: 23,1. 436-442.
Olvasmány: Lukács evangéliuma 24. rész 13-35. vers
Alapige: Máté evangéliuma 26. rész 26-28. vers: " ... Vegyétek, egyétek, ez az én testem! ... "
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.10.15. 10 óra

Köszöntő ige: Józsué könyve 1. rész 8. vers
Énekek: 34.   329.   275.   338.   441.   462.
Olvasmány: 146. zsoltár 1-10. vers
Alapige: 27. zsoltár 4. vers: "... azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam egész életemben ..."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.10.08. 10 óra Európa Rádió

Köszöntő ige: Józsué könyve 24. rész 15b. vers
Énekek: 119,1.   329,2.     167,1-3.     299,5.     193.     434,1-4.
Unoka-keresztelés : Jenei Péter Nátán keresztelés.
Olvasmány: 128. zsoltár
Alapige: Cselekedetek 16,31.: "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.10.01. 10 óra

Köszöntő ige: 25. zsoltár 4-5. vers
Énekek: 138. 164. 152. 194. 275. – Halleluja Kórus: a 130. zsoltár és a 81. zsoltár kórusfeldolgozása
Olvasmány: Filippi levél 1. rész 3-11. vers
-
Alapige: Filippi levél 1. rész 3-4. vers :
"Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem
rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben
örömmel imádkozom
mindnyájatokért."
-
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.09.24. 10 óra

Köszöntő ige: János evangéliuma 17:3.
Énekek: 499:1.   392.    479.
Olvasmány: János evangéliuma 10. rész 24-42. vers
-
Alapige: János 10,31-33.:
"Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól;
azok közül melyik dologért köveztek meg engem?"
-
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor 

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.09.17. 10 óra

Köszöntő ige: János evangéliuma 3. rész 16-17. vers
Énekek: 173.   478:1-6.   451:1.   89:1,7.   278:1-8.
Olvasmány: Mózes I. könyve 2. rész 4-25. vers
***
Alapige: János evangéliuma 10. rész 10. vers  :
Jézus mondja:
„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson;
ÉN azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek."
***
Igehirdető: Prém Alexandra segédlelkész

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.09.10. 10 óra

Köszöntő ige: Máté evangéliuma 20. rész 27-28. vers
Énekek: 84:1.   467:1-5.   512:1.   466:1.   378:6-7.
Olvasmány: János evangéliuma 1. rész 35-51. vers
Alapige: Máté 20:20-24. és ApCsel 12:1-2.  : "Nem tudjátok, mit kértek."
Igehirdető: Nagy Ferenc református lelkipásztor, Jód-Ratosnya

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.09.03. 10 óra

Köszöntő ige: János I. levele 5. rész 12. vers
Énekek: 154. 294:1-3. 164:1 421:1-4. Keresztelési ének: 329:2.
Olvasmány: Máté evangéliuma 6. rész 25-34. vers 
Alapige: János evangéliuma 6. rész 48-51. vers  : "Én vagyok az életnek kenyere."
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.08.27. 10 óra

Köszöntő ige: Jeremiás könyve 17. rész 14. vers
Énekek: 239:1.   226:1-4.   512:6.   42:7.   450:1-5.
Olvasmány: Máté evangéliuma 8. rész 1-4. vers
Alapige: Máté 8,2b. : "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!"
Igehirdető: Bartha Gyula nyugalmazott református esperes

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.08.20. 10 óra

Köszöntő ige: János evangéliuma 6. rész 35. vers
Énekek: 345:1. 379:1-6. 277:1. 446:1-2 – Úrvacsora előtt és alatt: 23:1. 436-442
Olvasmány: Máté evangéliuma 14. rész 13-21. vers 
Alapige:
Máté evangéliuma 14. rész 19b. vers
"Jézus megáldotta, megtörte a kenyereket
és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak.
"

Igehirdető: Bartha Gyula nyugalmazott református esperes
Ágendázik: Csoma Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.08.13. 10 óra

Köszöntő ige: 105. zsoltár 1-3. vers
Énekek: 34,2.    289,1-6.    321,7.    312,4.    230,1-5.
Olvasmány: Lukács evangéliuma 19. rész 1-10. vers 
Alapige: Lukács 19,10 .: "Azért jött az Ember Fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet."
Igehirdető: Bartha Gyula nyugalmazott református esperes

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.08.06. 10 óra

Köszöntő ige: 28. zsoltár 6-7. vers
-
Énekek:
146,1.   266,1-4.   95,1.   86,6.   488,1-4.
Dicsőítés:75,1. Hálaadás:295,1-2. Könyörgés:372,1-3. Vigasztalás:201,1.
-
Olvasmány: 67. zsoltár 1-8. vers
Alapige: Kolosséi levél 3. rész 16. vers : "... intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel ..."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.07.30. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 150,1. 150,2-3. 153. - J. S. Bach: G-dúr fantázia - Dicsőült helyeken
Olvasmány: Jelenések könyve 20. rész
-
Alapige: Máté 6,9-10.
"Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy!
Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te Országod,
legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is."
-
Igehirdető: Felhősi András exmisszus teológiai hallgató

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.07.23. 10 óra

Köszöntő ige: Korinthusi II. levél 4. rész 5-6. vers
Énekek: 172.   329,2.   202,1-2.   155.   429,1.   202,3-4.
Olvasmány: János evangéliuma 1. rész 35-51. vers 
Alapige: János 1,42a és 43a. : "András találkozott a testvérével, Simonnal ... és odavitte Jézushoz."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.07.16. 10 óra

Köszöntő ige: Mózes V. könyve 28. rész 2. vers
Énekek: 78,1.   119,17-20.   25,2.   194.   449,1-10.
Olvasmány: Nehémiás könyve 9. rész 6-37. vers
Alapige: Nehémiás könyve 10. rész 30. vers : "Esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.07.09. 10 óra : Nagyváradi színtársulat

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,9
Énekek: 379,1-6. 381,1-9.
ELŐADÁS:
A Nagyváradi Kiss Stúdió Színház
előadja
KOCSIS ISTVÁN : ÁRVA BETHLEN KATA című reformációs színművét.
Írta:
Áprily Lajos, Páskándi Géza, Reményik Sándor, Kocsis István.
Szereplők:
KISS TÖRÉK ILDIKÓ és MISKE LÁSZLÓ.
-
Olvasmány: Jelenések könyve 2. rész 10. vers
Alapige: Jelenések könyve 2. rész 10b. vers : Jézus Krisztus mondja: "Légy hű mindhalálig!"
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.07.02. 10 óra :  Nagyváradi vendéggyülekezet

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 65:1.   165:1-3.   154.   396:3.   397.

A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Kórusának műsora:
Balassi Bálint: Lengyel dallam
Claude Goudimel: 24. Genfi zsoltár
Ádám Jenő: 134. zsoltár
Gárdonyi Zoltán: Hálakánon
Ch. Wesley: A feltámadt hős
Jean Sibelius: Igéddel áldj meg!

Olvasmány: Az apostolok cselekedetei 15. rész 18-29. vers 
Alapige: Ap.csel. 15,30-31. : "...semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül ..."
Igehirdető: Veres-Kovács Attila, Nagyvárad-Olaszi református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.06.25. 10 óra

Köszöntő ige: Jakab levele 1. rész 22. vers
Énekek: 84,1. 379,1-6. 42,1. 119,47. 425,1-4. - Keresztelési ének: 329,2: Nem éltem még e föld színén ...
Olvasmány: Nehémiás könyve 8. rész 1-12. vers

Alapige: Nehémiás könyve 8. rész 8. vers
"Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét,
és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat.
"

Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.06.18. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 125.   226.   125.   234.   338.
Olvasmány: János evangéliuma 11. rész 1-27. vers 
Alapige: János evangéliuma 11. rész 3. vers : "Uram, akit szeretsz, beteg."
Igehirdető: Bartha Gyula nyugalmazott református esperes

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.06.11. 10 óra

Köszöntő ige: Zsolt. 84,2-3.
Énekek: 105, 1; 264,1-5.; 165, 1.; 278, 8.
Olvasmány: Apostolok cselekedetei könyv 17. részében a 16. verstől a 21. versig terjedő szakasz 
Alapige: Galatákhoz írt levelében a 4. rész 6. és 7. verse
Igehirdető: Dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.06.05. pünkösd hétfő 10 óra

Köszöntő ige: Zsoltárok 119,162.
-
Énekek:
377. dicséret : Szentlélek, végy körül ...
373. dicséret : Jővel, teremtő Szentlélek ...
-
Olvasmány: Ezékiel próféta könyve 37. rész 1-10. vers 
Alapige: Jóel  2,28-32a és Jóel 3,1-5 : "…kitöltöm lelkemet minden emberre…"
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.06.04. pünkösd vasárnap 8 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
-
Énekek: 189.   370.   372.   446.
Úrvacsora előtt és alatt: 23.   436-442.
-
Olvasmány: Az apostolok cselekedetei 2. rész 1-13. vers
Alapige: Az apostolok cselekedetei 2. rész 12b. vers : "MI AKAR EZ LENNI?"
Igehirdető: Dr. Kocsis Attila református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.06.04. pünkösd vasárnap 10 óra

Köszöntő ige: Római levél 5. rész 5b. vers

Énekek: 42.   370. 372.   25.   479.   434.
Úrvacsora előtt, alatt és után : 23.   457-471.   84.
Halleluja Kórus :
– Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe!
– Ó, alkotó Lélek, jövel!
– Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét!
-
Vers : Péli Erzsébet szavalata
Konfirmáció: vizsga, fogadalom, úrvacsora, áldás
-
Olvasmány: Az apostolok cselekedetei 2. rész 1-12. vers 
Alapige: Apostolok cselekedetei 2,11b.: "Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.05.28. 10 óra Holland testvérgyülekezet szolgálata

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
***
Énekek: 23. zsoltár 1-3. vers – Az ÚR énnékem…
GPS: Több erőt, Hozsánna, Csak benned, Lelkem áldd az Urat
GPS: Hús-vér templom
GPS: Ne félj, Tied a dicsőség, Szabadításod öröme,
GPS: Hozzád száll az énekem, Légy tűz
***
A hirdetések keretében : Magyar-Holland köszöntések
***
Olvasmány: Mózes IV. könyve 13. rész 30. verstől – 14. rész 10. versig
Alapige: Mózes IV. könyve 9. vers : "Az ÚR velünk van."
Igehirdető: Klaas Jelle Faber holland református lelkipásztor

magyar nyelvű igehirdetés letöltése

holland nyelvű igehirdetés letöltése

GPS zenekar szolgálatának letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.05.21. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 445.   424.   445.
Keresztelő ének: 329,2: Nem éltem még e föld színén …
Olvasmány: Apostolok cselekedetei 8. rész 26-39. vers 
Alapige: Apostolok cselekedetei 8. rész 37b. vers : "Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia."
Igehirdető: ifj. Jenei Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.05.14. 10 óra

Köszöntő ige: 57. zsoltár 2. vers
Énekek: 62. 294. 171. 420. 300.
Olvasmány: Nehémiás könyve 6. rész
Alapige: Nehémiás 6,16b. : "Fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghezvinni ezt a munkát."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.05.07. 10 óra

Köszöntő ige: Ézsaiás könyve 49. rész 15. vers
Énekek: 111.   167.   138.   89.   449. 
Olvasmány: 128. zsoltár 
Alapige: Ézsaiás 66,1a. és 66,13a. : "... Ahogyan az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak ÉN titeket."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.04.30. 10 óra

Köszöntő ige: 1.Timóteus 6,17-19
Énekek: 65.   431.   152.   264.   279.   199.
Olvasmány: Nehémiás könyve 5. rész 1-19. vers
Alapige: Nehémiás könyve 5. rész 13b. vers  : "Az egész gyülekezet áment mondott és dicsérte az Urat."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.04.23. 10 óra

Köszöntő ige: Péter apostol I. levele 5. rész 8. vers
Énekek: 66.   256.   171.   392.   390.
Olvasmány: Nehémiás könyve 4. rész 1-17. vers 
Alapige: Nehémiás könyve 4. rész 14b. vers :
"Ne féljetek! A nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és
harcoljatok
testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, 
feleségeitekért és otthonaitokért!"
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.04.17. húsvét hétfő 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 187.   347.   185.   348.
Olvasmány: Márk evangéliuma 16. rész 9-18. vers 
Alapige: János evangéliuma 14. rész 19b. vers : Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok."
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.04.16. húsvét vasárnap 10 óra

Köszöntő ige: Thesszalonikai I. levél 4. rész 14. vers
Énekek: 187. 348. 185. 349. 446. Úrvacsora előtt és alatt: 23. 436-442.
Halleluja Kórus: „Felvirradt áldott szép napunk” ; „Feltámadt Jézusomnak szolgálok”
Olvasmány: Márk evangéliuma 16. rész 1-15. vers
Alapige: Márk 16,15. : "... hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.04.16. húsvét vasárnap 08 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 187. 348. 185. 446. Úrvacsora előtt és alatt: 23. 436-442.
Olvasmány: Márk evangéliuma 16. rész 1-8. vers

Alapige: 1.Korinthus 15,19.
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban,
minden embernél nyomorultabbak vagyunk.

Igehirdető: Dr. Kocsis Attila református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.04.14. nagypéntek 10 óra

Köszöntő ige: Zsoltár. 22,17-20.
Énekek: Halleluja Kórus.   341.   342.
Olvasmány: Márk 15,33-41. 
Alapige: Márk 15,39. : "Bizony, ez az ember Isten Fia volt!"
Igehirdető: Csoma Zoltán lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.04.09. virágvasárnap 10 óra

Köszöntő ige: Zakariás próféta könyve 9. rész 9. vers
Énekek: 156. 235. 151. 379. 331.
Olvasmány: Márk evangéliuma 11. rész 1-14. vers
Alapige: Márk 11,9b. : "Hozsánna! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!"
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.04.02. 10 óra egyházlátogatás

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 119.   231.   512.   378.   194.
Olvasmány: Timóteushoz írt II. levél 4. rész 1-8. vers 
Alapige: 2.Timóteus 4,2. : "Hirdesd az ígét, ... ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással."
Igehirdető: Oláh Attila tépei református lelkipásztor, egyházlátogató

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.03.26. 10 óra

Köszöntő ige: Mózes V. könyve 6. rész 13-15. vers

Énekek: 225. dicséret 1-8. vers – Nagy hálát adjunk
GPS Ifjúsági Zenekar énekszolgálatai:
Több erőt; Csak pillanat létünk; Felemeltél; Rajta, dicsérjétek az Úr nevét;
Még nem is éltem én; Tied a dicsőség; Szabadításod öröme; Áldjad lelkem

Imádságok az istentisztelet alatt: Ifi gyülekezeti tagok

Olvasmány: Ezsdrás könyve 9. rész 1-6. 10-12. vers
Alapige: Ezsdrás könyve 9. rész 6b vers : "... a mi vétkeink mind az égig nevekedtek! ..."
Igehirdető: Péter-Szarka László egyetemi lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.03.19. 10 óra

Köszöntő ige: Péter apostol I. levele 2. rész 5. vers
Énekek: 89.   274.   154.   287.   493.
Olvasmány: Nehémiás könyve 3. rész 1-14. vers 
Alapige: Nehémiás 2,20b. : "Maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi az Ő szolgáiként kezdjük el az építést."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.03.12. 10 óra

Köszöntő ige: Ézsaiás 6,8.
Énekek: 139. 345. 171. 397. 396.
Olvasmány: Nehémiás könyve 2. rész
Alapige: Nehémiás 2,20b. : "Maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi az Ő szolgáiként kezdjük el az építést."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.03.05. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 254. 86. 164. 295. 446. Úrvacsora előtt és alatt: 23. 436–442.
Olvasmány: Ézsaiás könyve 58. rész 6-14. vers
Alapige: 5,1-20. : "... Mikor pedig Jézust távolról meglátta, oda futamodék, és elébe borula ..."
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.02.28.18 óra EVANGELIZÁCIÓ

Köszöntő ige: 33. Zsoltár 12. vers
Énekek: 294. 200. Bús, sötét éjből, börtönömből…
Olvasmány: Mózes IV. könyve 23. rész 8-12. 20. 25-26. vers
Igehirdető: BARTHA GYULA nyugalmazott esperes-lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.02.27.18 óra EVANGELIZÁCIÓ

Köszöntő ige: Zsidókhoz írt levél 3. rész 15. vers
Énekek: 134. 472. Nagy Istenem…
Olvasmány: Mózes II. könyve 5. rész 22-23. vers és 6. rész 1. vers
Igehirdető: BARTHA GYULA nyugalmazott esperes-lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.02.26.10 óra evangelizáció Bartha Gyula

Köszöntő ige: Ézsaiás könyve 43. rész 1. vers

Énekek: 138. 512. 167. 462.
Az Úr csodásan működik…
Ne félj, mert megváltottalak…
Hű Jézusom kezébe teszem kezem le én…
Olvasmány: Mózes II. könyve 2. rész 11-25. vers
Alapige: 2.Mózes 2,25. : "Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek."
Igehirdető: BARTHA GYULA nyugalmazott esperes-lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.02.26.16 óra EVANGELIZÁCIÓ

Köszöntő ige: Péter apostol I. levele 5. rész 7. vers

Énekek: 299. 265. 270. 274.
Vándorutam roskadozva járom…
Velem vándorol utamon Jézus…

Olvasmány: Lukács evangéliuma 5. rész 1-11. vers
Igehirdető: BARTHA GYULA nyugalmazott esperes-lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.02.19. 10 óra

Köszöntő ige: Márk evangéliuma 9. rész 36-37. vers
Énekek: 225. 167. 299. 479. 469.
Olvasmány: Pál apostol I. levele a Thesszalonikaiakhoz 2. rész 1-12. vers
Alapige: 2.Korinthus 6,18 : "Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.02.12. 10 óra

Köszöntő ige: Zsoltár 43,5.
Énekek: 425,1.   397,1-3.   425,2.   425,4.   397,4-5.
Olvasmány: Királyok II. könyve 5. rész 1-19a. vers
Alapige: Máté 10,32-33 : "Aki vallást tesz Rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei Atyám előtt."
Igehirdető: Csoma Zoltán lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.02.05. 10 óra

Köszöntő ige: 18. zsoltár 26-29. vers
Énekek: 89. 168. 151. Ó, mi hű barátunk, Jézus… 197.
Olvasmány: Nehémiás könyve 1. rész 1-11. vers
Alapige: Nehémiás könyve 1. rész 5. vers : "Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek ..."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.01.29. 10 óra

Köszöntő ige: „Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt...” Józs. 1,7.
Énekek: ♫ 89,1. ♫ Hű Jézusom kezébe...♫ 294,2.♫ Tégy, Uram, engem áldássá…♫ 200,1-6.
Olvasmány: Ezsdrás könyve 9. rész
Alapige: Ezsdrás könyve 10. rész 3a. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.01.22. 10 óra

Köszöntő ige: "Éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz ..." Efézusi levél 4. rész 1b-6. vers
Énekek: ♫ 65,1. ♫ 392,1-3.♫ 395,3.♫ 397,1.♫ Bár szétszakadva él az egyház… ♫ HIMNUSZ
Olvasmány: Pál apostol II. levele a Korinthusiakhoz 5. rész 14-20. v.
Alapige:
Pál apostol II. levele a Korinthusiakhoz 5. rész 14. és 19. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.01.15. 10 óra

Köszöntő ige: "Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!" Zsolt. 105,1.
Énekek: 119,1.; 287,1-4.; 25,2.; 512,2.; 287,5-7.
Olvasmány: Ezsdrás könyve 7. rész  1-10. vers
Alapige: Ezsdrás könyve 7. rész 10. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.01.10. 17 óra, A Szentírás vándorútja a Tiszántúlon-ünnepi istentisztelet

Köszöntő ige: „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” (Zsolt 119,105)
Énekek: 119,1; 226,2.; 390,1-4.;
Olvasmány: 1Móz 23-24.; Mt 6,19-34.
A liturgiát vezeti: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.01.08. 10 óra

Énekek: 155.; 67,1-3.; 164,1.; 475,1.; 475,2-3.
Olvasmány: Mt. 6,25-34.
Alapige: Mt. 6,33.
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor 

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017.01.01. 10 óra

Köszöntő ige: 121. zsoltár 1-2. vers
Énekek: 90. 285. 151. 89. 285.
Olvasmány: 34. zsoltár
Alapige: Zsoltárok 34,20 : "Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 
Nyomtatás E-mail

2017. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek:
Olvasmány:
Alapige: ? : ""
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ajánlja ismerőseinek...

Bővebben...
 


© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.