Nyomtatás E-mail

2017.01.08. 10 óra

Énekek: 155.; 67,1-3.; 164,1.; 475,1.; 475,2-3.
Olvasmány: Mt. 6,25-34.
Alapige: Mt. 6,33.
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor 

Igehirdetés letöltése

„Keressétek előbb Isten országát!

(MÁTÉ EVANGÉLIUMA 6. fejezet 33 vers )

 

alt

 

 

Kedves Testvéreim!

Karácsony másodnapján az igehirdetésem textusa így kezdődött: „ De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete…”(Tit. 3,4.). A mai vasárnapra választott igehirdetésem alapigéje szintén így kezdődik: „De”.” De keressétek először az Ő országát…”. Ez a méltó válasz Istenünk jóságára, megváltó tettére. Ne aggodalmaskodjunk. Ne féljünk! Kétségtelen, hogy sok olyan dolog történik napjainkban, amelyet még néhány évvel ezelőtt el sem tudtunk képzelni. Mi lesz velünk? Mi lesz gyermekeinkkel, unokáinkkal? Politikusok megállapítása szerint a harc Európa ellen még folytatódni fog. Ha csak magunk lehetőségeivel számolunk akkor jogos a félelmünk, azonban Istenünk úgy lépett be a világba, hogy mindnyájunk számára, ha hiszünk benne biztosítja az életet, az örök életet. „Keressétek először Isten országát!” Mit jelent ez?

1. Ne tedd azt, ami értelmetlen. Ne aggodalmaskodjatok! Az aggodalmaskodás teljesen értelmetlen dolog, semmire sem jó, semmit nem old meg. Ezt mutatja az élet tapasztalata. Istenünk gondoskodik minden teremtményéről. Gondoskodik a növényekről, az állatokról, akkor mennyivel inkább gondoskodik rólunk. Ha visszatekintünk az életünkre, folyamatosan tapasztaltuk gondviselő szeretetét. Lehet, hogy pillanatnyilag nem mindig így láttuk, vagy látjuk ezt, de később megtapasztaltuk, hogy Ő javunkat akarta, és javunkat akarja (Róm. 8,28). Ne aggodalmaskodjunk tehát!

2. Tedd azt, ami célszerű, lehetséges, és első helyen fontos: Keressétek először Isten országát! Mikor Jézustól a farizeusok megkérdezték, hogy hol van Isten országa? Mikor jön el Isten országa? Ez volt a válasza: Isten országa közöttetek van (Luk. 17,20.). Isten országa Jézus Krisztus által jött el és ott volt előttük. Ma pedig, ígérete szerint, ahol ketten vagy hárman együtt vannak az ő nevében, láthatatlanul, de megtapasztalható módon jelenlévő. A célszerű, a legfontosabb, az első dolgunk legyen ebben az évben is az, hogy keressük Isten országát. Isten és az ő országának keresése ne kerüljön, ne legyen háttérbe az életünkben. Ne legyen minden más fontosabb. Mi Istenünknek a legfontosabbak vagyunk. Annyira fontosak, hogy Ő egyszülött Fiát elküldte hozzánk a földre, de nem csak a földre, hanem a keresztre, hogy elszenvedje a mi bűneink következményét, a halált. Így biztosította nekünk az örök életet, Isten országát. Hol keressük?

a. Itt a gyülekezeti istentiszteleten

b. A Bibliánk imádságos szívvel való olvasásában naponként

c. A jó cselekedetekben

Jó élet az, amelyet a szeretet ihlet és a tudás irányít. Még egy fontos dolog, amit figyelembe kell vennünk. Az itt szereplő fogalom: közöttetek, azt is jelenti: bennetek. Amennyiben Isten országát keressük, és megtaláltuk, akkor Isten ereje nyilvánul meg általunk, ahogy Pál apostolban (Gal. 2,20.). Így lehetünk, és legyünk az új évben Krisztust jelenlévővé tevő követői mindenütt. Brunner Emil példája: Jézus nem csak a templomban, hanem a hegyen, a magánházban, vagy éppen útközben is jelenvalóvá tette Isten országát.

3. Jézus igényének a teljesítéséhez ígéret fűződik. Mindaz, ami az életünkhöz szükséges ráadásul megadatik nekünk. Isten nem csak nekünk , hanem a körülményeinknek is Ura. Ura a sötétség erőinek, a történelemnek, a természet erőinek. Az előttünk lévő év, a reformáció 500. évfordulója megünneplésének éve. Mindaz, ami vonzóvá teszi Európát a reformáció alapigazságainak az érvényesítéséhez kapcsolódik. Imádkozzunk azért, hogy Isten országa, és az Ő igazsága érvényesüljön!

 

 

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.