Nyomtatás E-mail

2017.01.15. 10 óra

Köszöntő ige: "Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!" Zsolt. 105,1.
Énekek: 119,1.; 287,1-4.; 25,2.; 512,2.; 287,5-7.
Olvasmány: Ezsdrás könyve 7. rész  1-10. vers
Alapige: Ezsdrás könyve 7. rész 10. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

„Ezsdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az ÚR törvényét, és tanítsa Izráelben a rendelkezéseket és döntéseket.

(Ezsd. 7,10. )

 

alt

 

 

Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. évfordulója jubileumi esztendejében folytatjuk Ezsdrás-Nehémiás könyvének tanulmányozását, amely szentirat a megmaradás és megújulás üzenetét közvetíti számunkra.

1. Ezsdrás személye.

Ezsdrás nevének jelentése: segítség. Szép, tartalmas név. Ezsdrás pap volt, Isten áldott szolgája, aki már a babiloni fogságban született. Őseinek nemzetségtáblázata Áron főpapig vezethető vissza. Az izraelita családok komolyan, pontosan számon tartották-tartják leszármazásukat, a lehető legmesszebbre visszamenőleg. Ezsdrás köztiszteletben álló személyként tagja volt a perzsa állami hivatalnoki rendszernek, „udvari titkár” illetve „számvevő” rangban a zsidók vallási ügyeit képviselte, a Krisztus előtti V. században. Ezsdrás azonban nemcsak közéleti személy volt, hanem a „szófér” fogalomértelmezésnek megfelelően írástudó is volt, a Szent Íratok tudós ismerője és tanítója is. Ezsdrás tehát egy pogány környezetben hiteles életű szolgája volt az Örökkévaló Istennek. Ezsdrás személyének jellemzői kérdéseket fogalmaznak meg felénk:

  • mi ismerjük-e, számon tartjuk-e elődeinket, őseinket, akiknek embersége, hite példát és utat mutat nekünk a jelenben és a jövőben?
  • hiteles, szimpatikus keresztyén életet élünk-e a szűkebb és tágabb környezetünkben?

2. Ezsdrás helyzete.

„A király teljesítette Ezsdrás minden kérését.” (6. vers) Miért teljesítette a perzsa király Ezsdrás minden kérését? „Mert vele volt Istenének, az Úrnak az ereje.” Kicsoda hát az erős, a hatalmas, a „mindenható”?! Nem Salmanassar asszír király, aki Kr. e. 722-ben elfoglalta Észak-Izraelt; nem Nabukadneccar babiloni király, aki Kr. e. 587-ben leigázta Dél-Izraelt, Júdát; nem Círus perzsa király, aki Kr. e. 539-ben rendeletet bocsátott ki, amelyben engedélyezte a deportált zsidók hazatelepülését; nem Artahsasztá perzsa király, aki a Kr.e V. században támogatta Jeruzsálem és a Szentföld újjáépülését és az Örökkévaló Isten tiszteletének megújítását.

ISTEN hatalma lett nyilvánvalóvá Isten népe történelmében, korszakról korszakra – hol ítéletes, hol kegyelmes formában, mikor mire volt szüksége Isten népének az alázatban és hűségben maradáshoz. Isten a királyok Királya és az uraknak Ura. A sorsunk nem emberektől, nem körülményektől függ, hanem egyedül az Örökkévaló és Kegyelmes Istentől.

3. Ezsdrás küldetése.

Ezsdrás előtt történelmi kaput nyitott Isten arra, hogy hazatérve a pogány birodalom központjából a Szentföldre, Isten népe lelki megújulását munkálhassa. Ezsdrás alkalmas volt, felkészült volt erre a nagy feladatra, mert „szívből törekedett arra, hogy kutassa, teljesítse és tanítsa Isten törvényét. A „törekvés” azt fejezi ki, hogy Ezsdrás alázatos, őszinte ember volt, aki nem volt tökéletes, de minden igyekezetével azon volt, hogy egyre inkább megszentelődjön, hogy Isten Lelke és Igéje határozza meg életét, szolgálatát. Mit jelent számunkra az Isten igéjéhez való hármas viszonyulás?

  • kutatni: igényesen olvasni a Szentírást kommentárok segítségével, lelkipásztor irányításával bibliakörben is
  • teljesíteni: megélni az igét a hétköznapokban, alkalmazni az igét az élethelyzetekre
  • tanítani: tovább kell adni az igét és üzenetét, tanítóknak kell(ene) lennetek (Zsid. 5,12.)

Készüljünk a Reformáció 500. Ünnepére: kutassuk, teljesítsük és tanítsuk Isten törvényét!Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.