Nyomtatás E-mail

2017.01.29. 10 óra

Köszöntő ige: „Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt...” Józs. 1,7.
Énekek: ♫ 89,1. ♫ Hű Jézusom kezébe...♫ 294,2.♫ Tégy, Uram, engem áldássá…♫ 200,1-6.
Olvasmány: Ezsdrás könyve 9. rész
Alapige: Ezsdrás könyve 10. rész 3a. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

„Most kössünk szövetséget Istenünkkel!

(Ezsdrás könyve 10. rész 3a. vers )

 

alt

 

 

Kedves Testvéreim!

1. „Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés!”

A Krisztus előtti V. században, Isten népének a fogságból hazatért maradéka nehéz, sőt válságos helyzetbe került: a vegyes házasságok miatt Isten népe megmaradása, fennmaradása került veszélybe. Ugyanis a kanaánita népekből származó feleségek magukkal hozták az izraelitákkal kötött házasságokba a maguk pogány szokásaikat, bálványaikat, idegen kultúrájukat. Az izraelita férfiak szíve pedig elhajlott Istentől, elhanyagolták az Örökkévaló Istennel kötött szövetségüket. Az a veszély állt fenn, hogy Izrael népének tagjai beolvadnak a pogány népekbe, ezáltal eltűnik a választott nép a Föld színéről, és meghiúsul az Istennek velük és általuk elgondolt terve. Amikor ez a helyzet kiderült, Ezsdrás pap nagyon elszomorodott, böjtölve, bűnbánattal imádkozva fordult a kegyelmes Istenhez, lelki megújulásért könyörögve. Ott és akkor úgy tűnt, hogy nincs más megoldás: drasztikus döntést kell hozni – el kell bocsátani a pogány feleségeket, nehogy az Isten népének tagjai végképp elhagyják Isten útját, és ezáltal megszűnjön Isten népe példamutatása a világ számára. Nagyon nehéz döntés lehetett elszakadni egymástól azoknak, akik emberi vonatkozásban szerették egymást, de lelkiképpen mégis rossz irányba befolyásolták egymás életvitelének alakulását.

2. Istennel a világban.

Vajon mit tanít ilyen helyzetekre nézve a Szentírás? Mindig ilyen elhatárolódó magatartást kell tanúsítania Isten népe tagjainak a világgal szemben? Hogyan értelmezzük József házasságát az egyiptomi főpap leányával (I. Mózes 41,45.)? Hogyan tekintsünk Mózes házasságára a midianita Czipporával (II. Mózes 2,21.)? Hogyan gondolkodjunk az izraelita Elimelek moábita menyeiről (Ruth 1,4.)? József, Mózes, Elimelek felesége – Naómi, Dániel és társai, Ezsdrás, Nehémiás megmaradtak Isten gyermekének, Isten szolgájának – az idegen környezet minden félemlítő és csábító hatása ellenére.

3. Isten népe küldetése: áldássá válni.

Nem az emberektől, hanem a bűntől kell(ene) elhatárolódni. Miközben a Szentírás felelős döntésre és értékazonosságra figyelmeztet a házasságkötés tekintetében és általában az emberi kapcsolatokban (I. Korinthus 5, 9-13. vers; II. Korinthus 6. rész 14-18. vers), ugyanakkor bátorít arra, hogy különösképpen a családban jelenítse meg a keresztyén személy a Krisztus vonzó szeretetét a hiteles életfolytatása által (I. Korinthus 7. rész).

Maradjunk meg minden körülmények között Isten hűséges gyermekeinek, szolgáinak – így legyünk áldássá (Apostolok cselekedetei 2,46-47. vers)

 

 

 

 Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.