Nyomtatás E-mail

2017.04.02. 10 óra egyházlátogatás

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 119.   231.   512.   378.   194.
Olvasmány: Timóteushoz írt II. levél 4. rész 1-8. vers 
Alapige: 2.Timóteus 4,2. : "Hirdesd az ígét, ... ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással."
Igehirdető: Oláh Attila tépei református lelkipásztor, egyházlátogató

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Timóteushoz írt II. levél 4. rész 1-8. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.

2. Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.

3. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;

4. És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.

5. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.

6. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.

7. Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:

8. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését.


Timóteushoz írt II. levél 4. rész 2. vers

Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.

 

Az egészséges tanítás

„Hirdesd az ígét,
állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben,
ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.”

Kedves Testvéreim!

Pál apostol végrendelet- vagy végakarat-szerűen szólítja meg fiatal barátját, Timóteust. Nem olyan vagyont hagy rá, ami szokásos: ingatlan, pénz… Olyan kincset hagy rá, amelyet meg kell őriznie, vagy igazából ez a kincs őrzi meg Timóteust! Az egészséges tanítást, a hit kincsét kell megőriznie. S ez a végrendelet sokatmondó és jelentős mindannyiunk számára!

Lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el. Hányszor és hányszor fordul nagyot a világ, nemzedékek között állandó a feszültség, a nagyszülők már nem értik unokáikat és nem értenek egyet életvitelükkel, hiszen azok nem hallgatnak már a „jó szóra”…

Pál apostol még lényegesebb dologról ír: az életet egészségben, épségben megtartó tanításról, Jézus Krisztus életéről, a krisztusi igazságról.

A kontroll nélküli ember, csoport, társadalom féktelenül száguldozik. Ha magunkat tesszük meg mércének, mi magunk alkotunk magunknak kellemes szabályokat, akkor önmagunknak elégségesek lehetünk, de egyetemesen elégtelenek. Fontos tehát, hogy legyenek az életünkben abszolútumok, változhatatlan mértékek.

Isten a kevesek becsületessége, kitartása, szorgalma, jóindulata által is tud építeni. Élet, előrehaladás, épülés, megújulás, mosoly, öröm és hála azon emberek nyomán születik, akik hivatalban, vállalkozásban, földművelésben, iskolában, családban, szomszédaik között tudnak nagylelkűek, becsületesek, önzetlenek lenni.

Az egészséges tanítás az egyik legközismertebb könyvben van lefektetve: a Szentírásban!

 

Miért olvasd a Bibliát?
Olvasd, mert választ és útmutatást találsz benne az élet minden területére, minden hivatásban!

 

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.