Nyomtatás E-mail

2017.11.19. 10 óra  Simon Lukács Angéla

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 9:1.   235:1-5.   378:4.   289:6.   463:1-4.
Olvasmány: 133. zsoltár 
Alapige: Ézsaiás 6,3b.: "Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!"
Igehirdető: Simon Lukács Angéla Köröskisjenő–i református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

133. zsoltár

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak! 
2. Mint a drága olaj a fejen, a mely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; a mely lefoly köntöse prémjére; 
3. Mint a Hermon harmatja, a mely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!

Ézsaiás könyve 6. rész 3b. vers

Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!

 

„Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!”

Kedves Testvéreim!

Az alapigeként olvasott Istent dicsőítő égi szózat Krisztus előtt 740 táján hangzott el Ézsaiás próféta látomásában. Akkor sem és korunkban sem nyilvánvaló, hogy Isten dicsősége betölti a földet. Ellenkezőleg, a gonoszság és tisztátalanság eluralkodásának vagyunk hol passzív, hol aktív átélői. Esetleg az Isten által teremtett szép természet „civilizációtól érintetlen részein” csodálkozhatunk rá Isten dicsőségére.

Hogyan tölti be, töltheti be a szent Isten dicsősége ezt a Földet?!

1. Isten dicsősége a teremtés csodája által ragyog. 
Az Isten által teremtett szép természet „civilizációtól érintetlen részein” (!) még rácsodálkozhatunk Isten dicsőségére.

2. Isten dicsősége Krisztus arcán ragyog. 
„Isten, aki ezt mondta: Sötétségből világosság ragyogjon fel, Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” (Korinthusi II. levél 4. rész 6. vers)

3. Isten dicsősége a mi életünkön keresztül ragyog. (Ragyog?!) 
Az áldás, amelyet az istentiszteletek alkalmával hirdetünk, így szól: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!” (Mózes IV. könyve 6. rész 24-26. vers)

Mózes arcán ragyogott az Isten dicsősége, mert Istennel volt a hegyen. (Mózes II. könyve 34. rész 29. vers)

Ha Isten jelenlétében élsz, a te életeden is az Isten dicsősége tükröződik.

Ámen.

 

A XIII. századi eredetű Köröskisjenő-i református templom állapota igen leromlott, így a gyülekezet 2007-ben döntött a templom helyreállításáról, szűkös anyagi keretek közt. Még a munkálatok megkezdése előtt, a 2008 nyarán végzett kutatások feltárták, hogy a templom rendkívül értékes, építészeti részleteit azonban az évszázadok során felhordott többrétegű vakolatok, meszelések és utólagos falazások eltakarták. Ekkor kerültek napvilágra az épület mindeddig ismeretlen középkori elemei: ajtók, ablakok, falfülkék és freskótöredékek. A megfigyelésekből egyértelművé vált, hogy a templom három fő fázisban épült: szentélyét egy Árpád-kori templomhajóból alakították ki, hajóját a XIII. század végén vagy a XIV. század első felében emelték, a torony pedig 1798 és 1799 között épült. A helyreállítás nyomán a 2008. év végére már középkori pompájában tárul elő a belső tér, amelyet új, kazettás mennyezettel láttak el. A Rómer Flóris Terv keretében most a külső homlokzatok restaurálása történik, így a templom az egyik legértékesebb felújított Sebes-Körös-völgyi műemlékké válhat.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.