Nyomtatás E-mail

2017.12.10. 10 óra Iskolások adventje

Köszöntő ige: 33. zsoltár 20. vers
Énekek: 303:1.   312:1-2.   294:1.   307:1.   312:3-4.
Olvasmány: 40. zsoltár 2-4. vers 
Alapige: 130. zsoltár 5. vers : "Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő.

( 33. zsoltár 20. vers )

 

alt

40. zsoltár 2-4. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

2. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. 
3. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. 
4. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.

130. zsoltár 5. vers

Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében.

 

„Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében.”

Kedves Testvéreim!

Advent idejét éljük. A Karácsony ünnepét megelőző hetek elnevezése az Adventus Domini latin kifejezésből származik, azt jelenti: az Úr eljövetele. Adventben arra emlékezünk, hogy évezredek óta mennyire várta a világ az Istentől megígért Megváltó megérkezését, aki 2000 évvel ezelőtt el is jött hozzánk a Mennyből, hogy elhozza nekünk Isten szeretetének üzenetét.

1. Várakozásaink…
Az Adventhez tehát hozzátartozik a várakozás. Sokféle várakozás feszíti az embereket: a kisgyermek várja, hogy „naggyá legyen” (azt hiszi, hogy a nagyok élete könnyű és szabad); a fiatal várja a szerelme megismerését; a felnőtt várja a céljai elérését; az idős várja a gyermekei – unokái látogatását, a gondozója érkezését… Azt reméljük, hogy ha várakozásaink beteljesednek, akkor szép és boldog lesz az életünk…

Sok várakozásunk nincs kapcsolatban a valósággal; sok várakozásunk pedig éppen a beteljesedésében okoz kiábrándulást: kiderül, hogy a várva-várt ajándék, a várva várt siker, a várva várt kapcsolat nem jelent boldogságot, békességet. A várakozás beteljesedik, de a szív változatlanul üres marad. Mindez az Advent félreértése, félremagyarázása.

2. Az Advent az Úr Jézus Krisztusra várakozás időszaka.
Az örökkévaló Isten a bűnössé vált embernek nem érdekes játékot, nem szórakoztató programot, nem elérendő célt, nem emberi segítséget ígért, hanem az Ő egyszülött Fiát, Jézus Krisztust.

Egy egyszerű példával szeretném megvilágítani Jézus Krisztus helyettesíthetetlen szeretetét és segítségét. Megfigyeltük a kis unokáinkat: ha szeretetre, biztonságra, vigasztalásra vágynak, senki és semmi sem pótolhatja számukra az édesanyjukat. Ölelgethetjük, kínálhatunk nekik játékot, próbálhatjuk megnyugtatni őket, semmi sem segít. Nekik akkor és ott az anyukájukra van szükségük.

Mi is hiába várjuk, hogy majd valami vagy valaki boldoggá tesz minket, és békességet hoz a lelkünkbe: ezt egyedül Jézus Krisztus adhatja meg nekünk. Jézus Krisztus tudja betölteni a szívünket az Ő csodálatos szeretetével, Ő tudja megnyugtatni a lelkünket az életfélelemtől és halálfélelemtől, Ő tudja megbocsátani a bűneinket, Ő tudja eloszlatni a magányérzetünket, Ő tud erőt adni, hogy bűneinktől és rossz szokásainktól szabadon legyünk képesek élni. Jézust senki és semmi nem helyettesítheti!

3. „A világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.”
Nem tévedés, nem sajtóhiba a Római levél 8. része 19. versében olvasható mondat?! Ha Jézus Krisztus nem helyettesíthető senkivel és semmivel, akkor hogyan várhatja a világ az Isten fiainak a megjelenését?! Isten Fia, Jézus Krisztus eljött e világra 2000 évvel ezelőtt, hogy megváltson minket a bűnből, a kárhozatból, a Sátán hatalmából. Ezt csak egyedül Ő volt képes megtenni. Azonban elvégezve a világ megváltását, szeretetének és szabadításának hirdetését Jézus a tanítványaira bízta.

Ők a keresztyének, a Krisztus-követők, akik lelki kapcsolatban vannak Jézussal, és akiknek az életében valóság Jézus Krisztus szeretete, szabadítása. Jézus Krisztus akarata az, hogy a keresztyéneken, rajtunk keresztül jusson el szeretetének üzenete, megtapasztalása az emberekhez.

Legyünk Jézus követői és követei e világban! Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.