Nyomtatás E-mail

2017.12.17. 10 óra Óvodások adventje

Köszöntő ige: Máté evangéliuma 11. rész 28. vers
Énekek: 307:1.   307:3.
-
Szeretettel köszöntjük a Hétszínvirág Óvoda, Margit Téri Óvoda, Százszorszép Óvoda, Szoboszlói Úti Óvoda és Tócóskerti Óvoda közösségéből érkezett gyermekeket, családtagjaikat és az óvodapedagógusokat! Köszöntjük a gyülekezeti gyermekcsoport közösségét is!
Hitoktatók:
Bereczkiné Jenei Annamária lelkész-vallástanár.
Elek Istvánné Bige Magdolna óvodapedagógus.
-
Alapige: Márk evangéliuma 10. rész 13-16. vers : "Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket...!"
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan!

( Máté evangéliuma 11. rész 28. vers )

 

alt

Márk evangéliuma 10. rész 13-16. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

13. Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket; a tanítványok pedig feddik vala azokat, a kik hozák.
14. Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede és monda nékik: Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.
15. Bizony mondom néktek: A ki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképen sem megy be abba.
16. Aztán ölébe vevé azokat, és kezét rájok vetvén, megáldá őket.

 

JÉZUS MEGÁLDJA A GYERMEKEKET

Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket ... !

Kedves Testvéreim! Kedves Gyermekek, Szülők, Nagyszülők!

 

A Bibliából egy szép történetet olvastam: Jézus megáldja a gyermekeket.

Gyerekek! Szeretitek, ha anya és apa megölelget titeket? Szerettek odabújni mamához, papához? Bizony, jó érzés ez!

Felnőttek! A pszichológusok azt tanítják, hogy napi 17 szeretetteljes érintés szükséges a boldogsághoz. Érdemes elgondolkodni ezen a házastársak, gyermekek, nagyszülők vonatkozásában…

Lelkünk-testünk vágyik a szeretetteljes ölelésre. Isten tudja ezt, ezért küldte el 2000 évvel ezelőtt az Úr Jézust a mennyből a földre, hogy általa a szeretetét éreztesse az emberekkel. Jézus kedves, szelíd, mosolygó, jószívű volt, aki mindig szívesen beszélgetett az emberekkel, együttérző lélekkel segített azokon, akik Hozzá fordultak kérdéseikkel, bajaikkal.

Jézus különösen szerette a gyermekeket. Azt olvastuk a Bibliából, hogy kisgyermekeket hoztak Jézushoz, és Ő ölébe vette, átölelte, megáldotta őket. Jézust még az sem zavarta, hogy a kisgyermekek szaladgáltak, hangosan beszéltek…

A felnőttek azt gondolták, hogy nem szabad zavarni Jézust a gyermekekkel, ezért igyekeztek eltávolítani a gyermekeket Jézustól. De Jézus ezt mondta: Engedjétek és ne akadályozzátok, hogy a gyermekek Hozzám jöjjenek! Engem egyáltalán nem zavarnak, Én szívesen játszom és beszélgetek velük!

Bárcsak minden felnőtt jól megértené az Úr Jézus szavait! Sajnos, még mindig vannak szülők, akik akadályozzák, nem engedik, hogy vallásórára járjon a gyermekük, pedig ott csak szépet és jót hallana a gyermek. Vannak szülők, akik engedik a gyermekeiket, ez már jó dolog. De fontos lenne a példamutatás, a közös családi élmény, hogy nagyszülők, szülők hozzák a gyermekeket, és együtt vesznek részt az istentiszteleten, és együtt részesülnek Isten szeretetében, áldásában.

Ha Isten szeretete betölti a szívünket, és így öleljük át egymást, akkor ez olyan érzés, mintha maga Jézus ölelt volna át minket. Legyünk Az Úr Jézus szeretetével megtelt emberek, hogy rajtunk keresztül, ölelésünkön át eljusson az Ő szeretete a gyermekeinkhez, családtagjainkhoz, embertársainkhoz!

Úgy legyen! Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.