Nyomtatás

Gyülekezetünk története

Eleink a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének 1948. augusztus 25-én hozott határozata alapján a Kistemplomhoz és Ispotályhoz tartozó területből alakították meg egyházközségünket. A gyülekezetnek 1949-től van önálló istentiszteleti helye, előbb a Széchenyi u. 80., majd 1950-től a Széchenyi u. 102. szám alatt.

A gyülekezet alapító lelkésze Kalmár Lajos nagytiszteletű úr volt (1948-1950). Őt követték: Kulcsár Dezső (1951-1953), Rédei József (1954-1957), dr. Szathmáry Sándor (1958-1979), Szabó Dániel (1980-1993), Jenei Zoltán 1993-tól.

Az elmúlt évtizedek folyamán azonban a családi házból átalakított imaház már egyre inkább nem tudott megfelelni rendeltetésének, ugyanis az 1980-as években az egyházközség területéhez tartozó Tócóskertben felépült egy több mint 40.000 személynek otthont adó lakótelep. Ezáltal megnövekedett a gyülekezet létszáma és szolgálatának hatósugara. E körülmény által kapott indíttatást az egyházközség egy új templom építésére. A Széchenyi-kerti Egyházközség lelkészének, Szabó Dániel nagytiszteletű úrnak az előterjesztésére a gyülekezet és a presbitérium 1990. január 21-én a 2/1990. sz. határozatában hozott döntést templom építésére, s ennek szolgálatában Templomépítési Alapítvány létrehozására. Megalakult a templomépítő kuratórium, melynek elnöke: Németh László gondnok tiszteletbeli tagja: Szabó Dániel ny. esperes, lelkipásztor, tagjai: Jenei Zoltán lelkipásztor, Balogh Miklós, Papp Attila Zsolt és Erdei György presbiterek voltak. Debrecen város kálvinista hagyományaihoz méltóan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az István u. 91-117. szám közötti téren megfelelő nagyságú területet adományozott a templomépítés céljára. A templom alapkőletételére és a nyugdíjba vonuló Szabó Dánielt követő Jenei Zoltán lelkipásztor beiktatására ünnepi istentisztelet keretében 1995. április 9-én került sor. Az épületegyüttes - amely a templomot, gyülekezeti termet, irodát, teakonyhát, hitoktató termet, lelkészlakást, gondnoki/segédlelkészi lakást foglalja magába - Lengyel István Ybl díjas építész tervezésében Iván János debreceni vállalkozó kivitelezésében készül 1994. őszétől. A templom felszentelése 1997 augusztus 10-én került sor.

Az 500 személyes templom épületében ötvöződnek az archaikus és modern elemek és építészeti megoldások. A főhajó kör alakú, a szószék mellett mértéktartó emelvényen az orgona és a kórus kap helyet. A padsorok a szószékre nézve sugarasan helyezkednek el. A céltudatos tervezés szempontjai között szerepelt az épület kulturális funkcióknak való megfeleltetése is: ennek következtében a templom alkalmas lett koncertek, konferenciák, kiállítások, színelőadások megrendezésére is.

Az egyházközség hő vágya és törekvése, hogy e megszentelt falak között minél több ember találja meg lelke békességét, üdvösségét. A megtervezett épületkomplexum következő ütemeként 2000-ben megvalósult a gyülekezeti ház megépülése, amely "Mindenki Otthona" Foglalkoztató Ház néven megnyitotta kapuit a Tócóskerti lakótelepen élő családok előtt, számos kulturális és közösségi programot kínálva számukra. Ennek a példaértékű gondolatnak megfelelően működik gyermek játszóház, ifjúsági klub, film klub, egészségügyi -, életvezetési- és drogprevenciós közösségi fórum. A Foglalkoztató Házban lehetőség van asztali tenisz, biliárd, csocsó, sakk versenyek rendezésére; az udvaron pedig gyermek játszótér és sportpálya biztosít szabadidős tevékenységre alkalmat.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Németh László: Templomépítés

Jenei Zoltán: Gyülekezetépítés

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.