Gyülekezeti tisztújítás 2023

a) Köszönjük szépen mindenkinek az aktivitását, amely az egyháztagsági jelentkezések és befizetések ügyében történt! Gyülekezetünk alkalmain, különösen az istentiszteleteken szép számmal vesznek részt a testvérek, amiért hálásak vagyunk. Döntő többsége a jelenlévőknek már egyháztag, ami azt jelenti, hogy a gyülekezetünk adatbázisában, a Választói Névjegyzékében megtalálhatóak.
Tudjuk, hogy egy gyülekezetnek az ereje nem feltétlenül a létszámában van, hanem a hívek Jézus Krisztus-hoz való elköteleződésében és a szeretet gyakorlásában, viszont közösségünk életének egyik szükséges mérője az adminisztratív nyilvántartás.

b) Az egyszeri bejelentkezést azzal tarthatjuk fent, hogy a gyülekezeti alkalmainkon rendszeresen részt veszünk, úrvacsorázunk és minden évben az egyházfenntartói járulékot befizetjük. Természetesen mindezt reformátusnak megkeresztelve és lehetőség szerint lekonfirmálva. Aki más felekezetű, de hozzánk jár, ők nyilvántartott tagokként vannak jelen, de a Választói Névjegyzékben – egyházi törvényeink szerint – nem szerepelhetnek.

c) Vannak olyanok is, akik valamikor évekkel ezelőtt bejelentkeztek, de néhány éve nem járnak templomba, vagy az egyházfenntartói járulék befizetésében elmaradtak; ők jelenleg már nem egyháztagok, de bármikor pótolhatják ezt a kötelességüket és újra bekerülnek a nyilvántartásunkba.

d) Egyházalkotmányunk további előírása szerint lehetőséget kell biztosítanunk a névjegyzék megtekintésé-re, ezért január hónapban ezt megtekinthetik a lelkészi hivatalban. Ha valaki még nincs benne, az adatlap kitöltésével és az egyházfenntartói járulék befizetésével (átutalásával) bekerülhet. Ahol név-, vagy címváltozás történt, vagy valamit a lelkészi hivatalban rosszul írtunk, kérjük szépen jelezni szíveskedjenek!

e) Ebben az esztendőben kerül sor a gyülekezeti tisztújításra – presbiterválasztásra, amely a presbitérium megerősítését és megújítását jelenti. Egy részük tovább szolgál, s lehetnek olyanok is, akik már nem vállalják az aktív szolgálatukat. A tisztújítás a jelölő folyamatok után, a gyülekezeti tagok szavazatai alapján lesz hivatalos. Szavazni viszont csak és kizárólag az szavazhat, aki benne van a Választói Névjegyzékben.
Mindenkit szeretettel kérünk, hogy mindezek ismeretében – amennyiben lehetnek hiányosságok – legyenek szívesek a szükséges lépéseket megtenni!