Gyülekezeti zárszámadás, költségvetés

Múlt vasárnap beszámoltam az évkezdő presbiteri gyűlésünk legfontosabb határozatairól, amelyek érintették az adminisztrációs feladatainkat, a hivatali dokumentációkat, mind pedig az anyagi jellegű kérdéseket. Felmerült egy kérdés ez utóbbival kapcsolatosan: a szolgálatok (esketések és temetések) elvégzésekor befizetett adományok a lelkészeké lesznek? Nem, ahogy az elmúlt évtizedekben, úgy továbbra is, a befizetett összeg maradéktalanul a gyülekezetünk pénztárába kerül.