A presbitérium által jóváhagyott presbiteri jelöltlista:

Presbiterjelöltek

 1. Ariné Patkós Erzsébet
 2. Brandáné Vajna Judit
 3. Dicső Emília Zsuzsanna
 4. Durkó János
 5. Éliás Máté
 6. Feketéné Nagy Gabriella
 7. Kovács Zoltán
 8. Kulcsár Lajos
 9. Dr. Mizsák Lajos
 10. Dr. Oláh Attila
 11. Seress László
 12. Szilágyiné Dr. Kiss Klára
 13. Szilágyi Elvira
 14. Török Csaba Pál
 15. Varga J. Zoltán
 16. Vinczéné Szabó Margit

Főgondnokjelölt

Török Csaba Pál

Pótpresbiter – jelöltek

 1. Dr. Falucskai Edit
 2. Kovácsné Czakó Szilvia
 3. Orosz Gyula
 4. Taskóné Dr. Lakatos Zsuzsa