Debrecen-Széchenyi kert

Református egyházközség

„Az Urat keressétek, és életben maradtok!”

(Ámósz 5,6a)

Következő Istentisztelet:

  

Fontos Információ:

“Kedves Testvérek!

A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége által a közelmúltban megjelentetett (https://mta.hu/mta_hirei/az-mta-elnoksegenek-allasfoglalasa-es-felhivasa-a-covid-19-jarvany-negyedik-hullamanak-megfekezese-erdekeben-111661) állásfoglalás és felhívás szellemében gyülekezetünk elnöksége a járványhelyzet alakulásának mérlegelését követően úgy döntött, hogy a gyülekezeti tagok és szolgálattevők egészségének védelme érdekében újra kötelezővé teszi a maszkviselést a templomban. Ennek megfelelően kérünk mindenkit, hogy az istentiszteleti és egyéb alkalmainkon orrot és szájat eltakaró maszkban jelenjen meg, ha pedig valaki beteg, akkor a gyülekezeti tagok biztonsága érdekében a teljes gyógyulásig maradjon otthon, és on-line kövesse az istentiszteleti alkalmainkat. Zárt térben törekedjünk a biztonságos védőtávolság megtartására, az oltásban még nem részesült testvéreinknek pedig, ismét csak a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének állásfoglalását és felhívását követve, szeretettel javasoljuk a védőoltás felvételét. Végezetül a zsúfoltság elkerülésére szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe a vasárnap 8.00 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmainkat.

a Debrecen-Széchenyi Kerti Református Egyházközség elnöksége”

Hirdetéseink

Konfirmációs oktatás gyerekeknek

Múlt vasárnap megtörtént az új konfirmandusok beiratkozása és a szülői értekezletet is megtartottuk. Eddig 14 fiatal adatlapját kaptuk meg, ami valószínűleg nem tekinthető végleges létszámnak, hiszen a felkészítőre továbbra is lehet jelentkezni. Ezek az órák minden második pénteken, délután 4 és 6 óra között kerülnek megszervezésre. A következő konfirmációs órát október 8-án, pénteken délután 4 órakor tartjuk.
Szintén ezen a délután 5 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Jelenlegi rendünk szerint minden második héten vannak ezek az alkalmak is, melyek este 8 órakor érnek véget.

Kisgyermekek a kisteremben

Az utóbbi időben a kisgyermekek száma növekedett gyülekezetünkben, ezért az istentiszteleteink alatt a Kisteremben fogadjuk őket egy számukra elkülönített helyen, ahol a kihangosítás révén a szülők is hallgathatják a Nagyteremben elhangzó szolgálatokat. Szeretettel kérjük mindazok megértését, akik rendszerint ott foglalnak helyet, ha olykor gyermekhangok „színesítik” az áhítatokat.

Céladomány gyűjtése

A stúdiónk felújítása megtörtént. Mindez többek között az elektromos vezetékek cseréjét, a falak szigetelését és festését, illetve az új burkolat beépítését jelenti. Ahhoz, hogy megkezdhessük itt a minőségi munkát (hangosítás, felvételek készítése), gyülekezeti összefogásra van szükség, hogy a vezetékek és csatlakozódobozok kiépítéséhez megteremtsük az anyagi feltételeket. Ezért a presbitérium támogatásával céladomány gyűjtését hirdetjük meg. Támogatásaikat a lelkészi hivatalban befizetve, ill. banki átutalással is eljuttathatják a testvérek.

Új Református Énekeskönyv

Elkészült az új énekeskönyvünk első kiadása, melyből már közvetlenül a Kálvin Kiadótól rendeltünk 80 darabot; így 30%-os bevezető kedvezmény érvényesítésére volt lehetőség. (Kedvezményes ár: 2.200.-ft) Az énekeskönyvek megvásárlására reményeink szerint jövő vasárnaptól nyílik lehetőség.

AZ IGE KŐSZÁLKÉNT MEGÁLL

Október 10-én, vasárnap 10 órakor a délelőtti istentisztelet második felében „AZ IGE KŐSZÁLKÉNT MEGÁLL” címmel, a Hitvalló Magyar Irodalom sorozat részeként verses emlékműsort tartunk CZEGLÉDY SÁNDOR (1883-1944) református lelkipásztor, író, bibliafordító és teológiai professzor tiszteletére. Közreműködik Erdélyi Márta Sesztina Jenő-díjas versmondó, Vozárikné Farkas Valéria kiemelt Arany-minősítésű népdalénekes és Vozárik Péter narrátor, hangszeres kísérő.

Presbiter képző

Október 2-án, szombaton 10 órától Nagylétán kerül sor a presbiterképző nyitó alkalmára, amelyre gyülekezetünk presbitereit is szeretettel hívják és várják. Jelentkezni szeptember 28., keddig lehet Török Csaba missziói gondnoknál, aki egyúttal az utazás részleteit is pontosítani fogja.

Gyülekezeti alkalmak aktuális rendje

Hétköznap 9 órától reggeli áhítatra várjuk a testvéreket. Kedden 16 órakor Kékkereszt bibliaóra lesz: ez a csoport a szenvedélybetegek utógondozó körét jelenti. Szeretettel várják erre az alkalomra a kapaszkodót kereső testvéreket! Szerdán 18 órakor imaórát tartunk: az újszövetségi napi ige feletti elcsendesedés és egy imaközösség várja a testvéreket! Csütörtökön 18 órakor bibliaóra. Ez egy olyan klasszikus gyülekezeti alkalom, amelyen bibliai tanítások, vagy sorozatok hangzanak el. Akik szeretnének tovább erősödni hitben, fejlődni bibliaismeretben és még többet tudni az üdvtörténet legfontosabb állomásairól, az Ó- és Újszövetség összefüggéseiről, azokat szeretettel hívjuk és várjuk!

Felnőttkonfirmációs felkészítő

Múlt szerdán megkezdődött az őszi felnőttkonfirmációs felkészítő, mely december 19-én, vasárnap ünnepi fogadalomtétellel ér véget. Eddig 4 felnőtt testvérünk jelentkezett, de továbbra is várjuk azoknak a 18. életévüket betöltött atyánkfiainak a jelentkezését, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy lekonfirmálva, viszont elérkezettnek látják az időt ennek pótlására és szorosabb kapcsolatba szeretnének kerülni Jézus Krisztussal. Ez az alkalom a hit megerősítését hivatott szolgálni, továbbá egy olyan lehetőség, ahol a Bibliából, a hitvallásunkból és az egyházunkról hallhatnak a résztvevők.
Különösen a jövőben házasodni készülő jegyespárokat, illetve a gyermekük keresztelésére készülő házaspárokat bíztatjuk jelentkezésre, hiszen házasodni és kisgyermeket keresztelni és mindkettőn fogadalmat tenni, csak hitvalló és Jézus Krisztussal személyes kapcsolatba került lélekkel érdemes. A felkészítő 12 hetes, ingyenes, heti egy órát jelentő lehetőség. A jelentkezési lapot gyülekezetünk honlapján megtalálják. Ha valakinek kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, személyes megbeszélésre van lehetőség a lelkészi hivatalban. Az alkalmakat szerdánként este 7 órakor tarjuk.