Debrecen-Széchenyi kert

Református egyházközség

„Az Urat keressétek, és életben maradtok!”

(Ámósz 5,6a)

Következő Istentisztelet:

  
Karácsonyi szeretetdoboz akció

A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is meghirdeti Szeretetdoboz tartós élelmiszergyűjtő programját. Rászoruló családok megélhetésében segíthetünk most mi is, amikor gyülekezetünkkel közösen csatlakozunk a Szeretetszolgálat adventi gyűjtéséhez.
Lehetőség van rendszeres, illetve eseti jelleggel támogatni a Szeretetszolgálat misszióját a 10702019-85008898-51100005 számlaszámon vagy az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül, valamint hívható a 1358-as adományvonal, aminek hívásával 500 forintot adományoz a telefonáló.

Adomány Húsvétkor is

A 2021-ben 30 éves Dorkász Szolgálat Alapítvány november 25. – december 20. között ismét meghirdeti karácsonyi tartósélelmiszer gyűjtését. Ma már több, mint 12 éve segítenek a Kék vödrök reményt és szeretetet vinni a környezetünkben élő rászorulóknak. 2021-ben már 11 300 kg élelmiszert kiosztottunk 35 településen. Most eljött az ideje, hogy az ünnepeket is szebbé tegyük a legszegényebbek számára! Töltsük tele együtt a vödröket karácsonykor!
A Kék vödröket hagyományos módon is meg lehet tölteni, azonban érintésmentesen is gyűjthetnek az alapítvány weboldalán: www.dorkasz.hu

Fontos Információ:

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségi Tanácsának közleménye:

A súlyosbodó járványhelyzet miatt arra kérünk mindenkit, hogy az istentiszteleteken, illetve az egyházi és iskolai rendezvényeken viseljenek maszkot. Arra biztatunk, hogy aki még nem vette fel az oltást, tegye meg önmaga és a környezete biztonságáért.
Imádkozzunk a betegekért, a gyógyítókért és a vírus miatt nehéz helyzetbe kerültekért. Adjunk hálát a gyógyultakért, és könyörögjünk mindenható Istenünkhöz abban a tudatban, hogy Ő mindennek az Ura.
„Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” (Zsoltárok könyve 91. fejezet, 11-12. vers)

Ennek megfelelően kérünk mindenkit, hogy az istentiszteleti és egyéb alkalmainkon orrot és szájat eltakaró maszkban jelenjen meg, ha pedig valaki beteg, akkor a gyülekezeti tagok biztonsága érdekében a teljes gyógyulásig maradjon otthon, és on-line kövesse az istentiszteleti alkalmainkat. Zárt térben törekedjünk a biztonságos védőtávolság megtartására.
A zsúfoltság elkerülésére szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe a vasárnap 8 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmainkat.

a Debrecen-Széchenyi Kerti Református Egyházközség elnöksége”

Hirdetéseink

Gyülekezeti Iratterjesztés

Megérkeztek az új énekeskönyvek, továbbá a Bibliaolvasó Kalauz, a 2022-es Református Falinaptár és a Képes Kálvin Kalendárium, melyek megvásárolhatók a lelkészi hivatalban akár már most az istentisztelet után is.

Konfirmációs oktatás gyerekeknek

Múlt vasárnap megtörtént az új konfirmandusok beiratkozása és a szülői értekezletet is megtartottuk. Eddig 14 fiatal adatlapját kaptuk meg, ami valószínűleg nem tekinthető végleges létszámnak, hiszen a felkészítőre továbbra is lehet jelentkezni. Ezek az órák minden második pénteken, délután 4 és 6 óra között kerülnek megszervezésre. A következő konfirmációs órát október 8-án, pénteken délután 4 órakor tartjuk.
Szintén ezen a délután 5 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Jelenlegi rendünk szerint minden második héten vannak ezek az alkalmak is, melyek este 8 órakor érnek véget.

Kisgyermekek a kisteremben

Az utóbbi időben a kisgyermekek száma növekedett gyülekezetünkben, ezért az istentiszteleteink alatt a Kisteremben fogadjuk őket egy számukra elkülönített helyen, ahol a kihangosítás révén a szülők is hallgathatják a Nagyteremben elhangzó szolgálatokat. Szeretettel kérjük mindazok megértését, akik rendszerint ott foglalnak helyet, ha olykor gyermekhangok „színesítik” az áhítatokat.

Céladomány gyűjtése

A stúdiónk felújítása megtörtént. Mindez többek között az elektromos vezetékek cseréjét, a falak szigetelését és festését, illetve az új burkolat beépítését jelenti. Ahhoz, hogy megkezdhessük itt a minőségi munkát (hangosítás, felvételek készítése), gyülekezeti összefogásra van szükség, hogy a vezetékek és csatlakozódobozok kiépítéséhez megteremtsük az anyagi feltételeket. Ezért a presbitérium támogatásával céladomány gyűjtését hirdetjük meg. Támogatásaikat a lelkészi hivatalban befizetve, ill. banki átutalással is eljuttathatják a testvérek.

Új Református Énekeskönyv

Elkészült az új énekeskönyvünk első kiadása, melyből már közvetlenül a Kálvin Kiadótól rendeltünk 80 darabot; így 30%-os bevezető kedvezmény érvényesítésére volt lehetőség. (Kedvezményes ár: 2.200.-ft) Az énekeskönyvek megvásárlására reményeink szerint jövő vasárnaptól nyílik lehetőség.

Gyülekezeti alkalmak aktuális rendje

Hétköznap 9 órától reggeli áhítatra várjuk a testvéreket. Kedden 16 órakor Kékkereszt bibliaóra lesz: ez a csoport a szenvedélybetegek utógondozó körét jelenti. Szeretettel várják erre az alkalomra a kapaszkodót kereső testvéreket! Szerdán 18 órakor imaórát tartunk: az újszövetségi napi ige feletti elcsendesedés és egy imaközösség várja a testvéreket! Csütörtökön 18 órakor bibliaóra. Ez egy olyan klasszikus gyülekezeti alkalom, amelyen bibliai tanítások, vagy sorozatok hangzanak el. Akik szeretnének tovább erősödni hitben, fejlődni bibliaismeretben és még többet tudni az üdvtörténet legfontosabb állomásairól, az Ó- és Újszövetség összefüggéseiről, azokat szeretettel hívjuk és várjuk!

Felnőttkonfirmációs felkészítő

Múlt szerdán megkezdődött az őszi felnőttkonfirmációs felkészítő, mely december 19-én, vasárnap ünnepi fogadalomtétellel ér véget. Eddig 4 felnőtt testvérünk jelentkezett, de továbbra is várjuk azoknak a 18. életévüket betöltött atyánkfiainak a jelentkezését, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy lekonfirmálva, viszont elérkezettnek látják az időt ennek pótlására és szorosabb kapcsolatba szeretnének kerülni Jézus Krisztussal. Ez az alkalom a hit megerősítését hivatott szolgálni, továbbá egy olyan lehetőség, ahol a Bibliából, a hitvallásunkból és az egyházunkról hallhatnak a résztvevők.
Különösen a jövőben házasodni készülő jegyespárokat, illetve a gyermekük keresztelésére készülő házaspárokat bíztatjuk jelentkezésre, hiszen házasodni és kisgyermeket keresztelni és mindkettőn fogadalmat tenni, csak hitvalló és Jézus Krisztussal személyes kapcsolatba került lélekkel érdemes. A felkészítő 12 hetes, ingyenes, heti egy órát jelentő lehetőség. A jelentkezési lapot gyülekezetünk honlapján megtalálják. Ha valakinek kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, személyes megbeszélésre van lehetőség a lelkészi hivatalban. Az alkalmakat szerdánként este 7 órakor tarjuk.