Debrecen-Széchenyi kert

Református egyházközség

„Az Urat keressétek, és életben maradtok!”

(Ámósz 5,6a)

Következő Istentisztelet:

  

Hírdetéseink

Konfirmációs beiratkozás

Szeptember 26-án, vasárnap a 10 órás istentisztelet után tartjuk az új konfirmandusok beiratkozási alkalmát, mely szülői értekezlettel lesz egybekötve. Szeretettel várjuk a 7., vagy annál magasabb osztályba lépő fiatalokat, ha már megvannak keresztelve, s azokat is, akik még nincsenek, de elérkezettnek érzik ennek idejét.

Felnőttkonfirmációs felkészítő

Szeptember 29-én, szerda este 7 órakor kezdődik az őszi felnőttkonfirmációs felkészítő, mely december 19-én, vasárnap ünnepi fogadalomtétellel ér véget. Azoknak a 18. életévüket betöltött atyánkfiainak a jelentkezésére számítunk, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy lekonfirmálva, viszont elérkezettnek látják az időt ennek pótlására és szorosabb kapcsolatba szeretnének kerülni Jézus Krisztussal. Ez az alkalom a hit megerősítését hivatott szolgálni, továbbá egy olyan lehetőség, ahol a Bibliából, a hitvallásunkból és az egyházunkról hallhatnak a résztvevők.
Különösen a jövőben házasodni készülő jegyespárokat, illetve a gyermekük keresztelésére készülő házaspárokat bíztatjuk jelentkezésre, hiszen házasodni és kisgyermeket keresztelni és mindkettőn fogadalmat tenni, csak hitvalló és Jézus Krisztussal személyes kapcsolatba került lélekkel érdemes.
A felkészítő 12 hetes, ingyenes, heti egy órát jelentő lehetőség. A jelentkezési lapot gyülekezetünk honlapján megtalálják. Ha valakinek kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, személyes megbeszélésre van lehetőség a lelkészi hivatalban.

Gyülekezeti alkalmak aktuális rendje

Hétköznap 9 órától reggeli áhítatra várjuk a testvéreket. Kedden 16 órakor Kékkereszt bibliaóra lesz: ez a csoport a szenvedélybetegek utógondozó körét jelenti. Szeretettel várják erre az alkalomra a kapaszkodót kereső testvéreket!
Szerdán 18 órakor imaórát tartunk: az újszövetségi napi ige feletti elcsendesedés és egy imaközösség várja a testvéreket!
Csütörtökön 18 órakor ÚJRA indul a bibliaóra. Ez egy olyan klasszikus gyülekezeti alkalom, amelyen bibliai tanítások, vagy sorozatok hangzanak el. Akik szeretnének tovább erősödni hitben, fejlődni bibliaismeretben és még többet tudni az üdvtörténet legfontosabb állomásairól, az Ó- és Újszövetség összefüggéseiről, azokat szeretettel hívjuk és várjuk!