Debrecen-Széchenyi kert

Református egyházközség

„Az Urat keressétek, és életben maradtok!”

(Ámósz 5,6a)

Következő Istentisztelet:

00

Nap

00

Óra

00

Perc

Tájékoztatás

a Debrecen-Széchenyi kerti Református
Egyházközség tagjai számára

Kedves Testvérek!

Május 2-től nyissuk meg templomainkat
Koronavírus: a Zsinat Elnökségi Tanácsának április 14-i határozata

Az elmúlt időszak járványügyi intézkedéseit figyelembe véve a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozza.
A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel kérjük templomaink május 2-i megnyitására egyházunk valamennyi gyülekezetét. Hosszú ideje vagyunk bezárva, sokan várjuk már azt a pillanatot, amikor ismét találkozhatunk közösségeinkben.
Szeretettel hívjuk fel ugyanakkor valamennyi egyháztagunk figyelmét arra, hogy a járvány továbbra is velünk van.
A nyitást így kérjük, hogy józanul, megfontoltan és valamennyi járványügyi intézkedést szigorúan betartva hajtsák végre. Emellett javasoljuk a nyitás fokozatossá tételét. A hétközi alkalmakat a helyi viszonyok figyelembevételével lehet megtartani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hosszú gyülekezeti éneklés a fertőzés kockázatát növeli.
Imádkozzunk testvéreinkért, akik életükért harcolnak, és azokért, akik elvesztették szerettüket, akik veszélyben vannak. Kérjük mindenható Urunk kegyelmét és szerető támogatását azoknak, akik életünket védik és gyógyítják.

Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. (Pál apostol második levele Timóteushoz 4. fejezet 5. vers) 2021. április 14.

A fentiekre tekintettel 2021 május 2-án a már megszokott rend szerint reggel 8:00 és délelőtt 10:00 órára várjuk a kedves testvéreket templomunkban, a megfelelő higiéniai szabályok szigorú betartásával.

Gyermei sitentisztelet

Kedves Testvérek!

Anyák napi istentiszteletünkön még nem lesz gyermekistentisztelet, de a következő héttől, azaz május 9-től újra indul és minden vasárnap együtt lehetünk a legkisebbekkel is.

Szeretettel várjuk gyülekezetünkbe a kisgyermekes családokat is!

A gyülekezet elnöksége

Hirdetések

2021.05.09

1; Presbiteri gyűlés

Presbiteri gyűlést tartottunk a múlt héten. A gyülekezetünk mindennapjait érintő kérdések közül tisztelettel hirdetem, hogy holnaptól (május 10.) újra tartunk reggeli áhítatokat, és amennyiben az időjárás engedi, a szabadban leszünk. Megerősítést nyert az is, hogy a nagyobb létszámban működő egyéb alkalmainkat május 20-tól (csütörtök) tartjuk.
Ezen a héten csütörtökön Mennybemenetel ünnepe (Áldozócsütörtök) lesz, amelyen este 6 órától online istentiszteleten leszünk együtt.
A presbiteri gyűlésen egy fontos személyi kérdésben is döntés született. Egy korábban megüresedett presbiteri tisztségre Petrov Antal pótpresbitert a presbitérium teljes egyhangúsággal szavazta meg. Fiatal szolgatársunk életére és gyülekezeti munkájára Isten áldását kérjük!

2; Egyházmegyei Táborunk

július 20-25. között lesz Berekfürdőn. A táborozás díja 18 év felett 35.000.-ft/fő, 3-17 év között 23.000.-ft/fő. Jelentkezni 2021. május 15-ig lehet, 10.000.-ft előleg befizetése mellett. Az összegeket az Esperesi Hivatalban, vagy nálunk, a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni.

3; Adomány gyűjtés

Egyházmegyénk gyülekezetei adománygyűjtést szerveznek a Kenézy kórház dolgozói számára. A kórház vezetésével való egyeztetések után terveink között a mindennapokban használatos konyhai eszközök beszerzését tűztük ki célként (kávéfőző, mikrohullámú sütő és vízforraló), amelyekre pénzfelajánlásokat elfogadunk. Akiket ez a felhívás adakozásra bátorít, azok a Lelkészi Hivatalban legyenek szívesek befizetni az összeget. Minden felajánlásért hálás köszönet a testvéreknek!
Imádságaink mellett ezekkel a kézzelfogható tárgyakkal fejezzük ki elismerésünket és köszönetünket minden orvos és ápoló felé.

2021.04.18

1; Alapítványi hírek

Gyülekezetünk alapítványa ebben az esztendőben sajnos nem fogadhatja az 1%-os felajánlásokat. Az alapítvány egy megújult kuratóriumi vezetéssel tovább működik, és az a reménységünk, hogy a következő évtől újra fogadhatók lesznek az 1%-os felajánlások.
Egyébként minden egyéb anyagi jellegű támogatási formára továbbra is van lehetőség az alapítványunk felé. Szeretettel bátorítunk mindenkit arra, hogy lehetőség szerint református gyülekezeti alapítványok számára ajánlják fel 1%-kat.

2; Alkalmaink

Online alkalmainkat a szokott időpontban megtartjuk, úgymint a vasárnap esti 5 órás imaórát és a csütörtök esti 6 órás bibliaórát is. Ha valaki szeretne részt venni ezeken, bizalommal keresse Kiss Zsolt technikusunkat a kiemelt email címen: technikus.szechenyikert@gmail.com
A múlt héttől kezdve újra megpróbálunk szerdánként egy lelkészi jegyzetet, azaz néhány igei gondolatot feltenni a facebook és a YouTube csatornáinkra. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel!

2021.04.11

1; Köszönetnyilvánítás

Legelőször is szeretném megköszönni minden közvetlen munkatársamnak és önkénteseinknek azt a nagyon értékes segítséget, amelyet a húsvéti borítékok elkészítésében és kézbesítésében kaptunk tőlük! Köszönöm a felvételek készítésében és egyéb technikai segítség nyújtásában az illetékesek önzetlen fáradozását! És bár nem sokan látták még élőben, de a templomunk előtt és az udvaron is szép, rendezett környezet várja a betérőket, vagy az erre járókat, mindezért köszönet azoknak, akik ebben igényesen jártak élen!
Megtörtént egy templom előtti pad cseréje is, amelyet segítség nélkül nem tudtunk volna elvégezni, ezért köszönetet mondunk az „Akku Poll” szaküzlet munkatársainak; targoncájukkal emelték meg ezeket a sok mázsás padokat.

2; Pályázat eredményhirdetés

Két hónappal ezelőtt rajz- és fotópályázatot hirdettünk meg gyerekeknek, „A húsvét, ahogy én látom…” címmel. 18 gyönyörű munka érkezett a kiírásra, amelyeket ezúton is hálás szívvel köszönönük. Látszik rajtuk a sok szeretet és igyekezet, amelyek a gyerekek őszinteségéből fakadtak, és külön köszönjük a szülők segítségét, akik – többen lelkes kommentek írásával – segítették kicsinyeiket, hogy a rajzok eljussanak hozzánk.
A hitoktatókkal együtt megnéztük és értékeltük ezeket a csodálatos alkotásokat és arra a döntésre jutottunk, hogy mind a 18 gyermek jutalomban részesül!
Szeretettel kérem a Testvéreket, hogy most együtt tekintsük meg ezeket a munkákat! Ez az összeállítás megtalálható lesz rövidesen a honlapunkon is.

2021.03.30

1; Adakozási lehetőségeink

Lelki és hitgyakorlati életünk felfordulása mellett az anyagi életünk is meglehetősen nehézkessé vált. A közösséggyakorlás háttérbe szorulásával akaratunk ellenére ez a biblikus és hálából fakadó kötelezettségvállalásunk is kizökkent megszokott medréből. Többek kérésére szeretettel ajánljuk figyelmükbe a banki átutalás lehetőségét, hogy felajánlásaikat ilyen formában is el lehessen juttatni gyülekezetünkhöz. Számlaszámunk 11738008-20165682.
Az utalás során a közlemény rovatba fel kell tüntetni a támogató nevét és lakcímét, valamint az adomány célját, pl. egyházfenntartói járulék, Isten dicsőségére adomány, vagy perselypénz.