Olvasnivalók

SzemLélek
|

SzemLélek

Buka László kiállítása a Kálmáncsehi Galériában 2022 december 3-án nyitottuk meg Buka László festőművész, „SzemLélek, azaz csendvágy” című kiállítását a Kálmáncsehi Galériában. Buka László az a festő, aki képeiben nem csak a szem által látható dolgokat viszi vászonra, hanem a láthatatlant, a Lélek által érzékelhető dolgokat is próbálja megfesteni. Sikerrel.Keresi a próbákkal terhelt földi utat,…

Templom felújítás 2022

Templom felújítás 2022

EEÖR-KP-1-2021/1-000581 Felújítási munkálatok gyülekezetünkben Korábban már hírt adtunk arról, hogy a templomunk homlokzatán és faszerkezetén egyre láthatóbban jelentek meg az időjárás és az elmúlt 25 év káros nyomai, amelyek miatt esedékessé vált egy külső felületi felújítás. Egyházközségünk presbitériumának jóváhagyásával pályázatot nyújtottunk be (2020) a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez, amely 15.000.000.- Ft…

Imaéjjel
|

Imaéjjel

Imádság a gyülekezeti megújulásért és a békéért Október 21-én gyülekezetünk is bekapcsolódott a Zsinati Ifjúsági Iroda által szervezett Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel nevű kezdeményezésbe, amelynek lényege, hogy Kárpát-Medence szerte gyülekezetek, református iskolák és ifjúsági szervezetek imádkoznak egyaktuális témáért a maguk közösségében. Idén a Békesség volt ez a téma, gyülekezetünkvezetősége pedig még fontosnak tartotta, hogy a megújulást…

Gyülekezeti jubileumi Istentisztelet
|

Gyülekezeti jubileumi Istentisztelet

„… falat emelsz a régiek által lerakott alapokra…” Ézsaiás 58,12b 1900. december 30-án a budapesti Kálvin téri református templomban, a dunamellékipüspök, Szász Károly egy István király megkoronázásának 900. évfordulója alkalmából tartott istentiszteleten a következőt mondta: „Kilenc százados keresztyénségünk soha sem hanyatlott, soha sem ingadozott, sőt a reformáció négy százada által csak tisztult; Krisztus evangéliumához mindig…

Vakációs Bibliahét a Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközségben.
|

Vakációs Bibliahét a Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközségben.

EKCP-KP-1-2022/3-001015 „RendezŐ” Vakációs Bibliahét 2022 „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr – jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” (Jeremiás 29,11) Ezzel a csodálatos, bátorító bibliai igével indult június 27 – július 3-a között a gyülekezetünk 2. nyári hittanos tábora.Nagy érdeklődés övezte, több…

Lelkészi köszöntő (2022 december)
|

Lelkészi köszöntő (2022 december)

„… múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság.” (1Ján 2,8b) Egy hónappal ezelőtt Kárpátalján jártam, ahol a testvérgyülekezetünkben,Csonkapapiban evangélizálhattam. Estéről-estére növekvő létszámban voltak jelen azatyafiak, ami minden igehirdetőnek különösen nagy öröm. Vajon azért van ez így, mert ott másak az emberek? Könnyebb hinni? Vagy nincs más dolguk? Szerintem egészen máshonnan kell megközelítenünk ezt…

Karácsonyi üdvözlet 2022

Karácsonyi üdvözlet 2022

Kedves Testvéreim! Kedves Lelkipásztor Testvérem és Családod! Szeretett Széchenyi kerti Gyülekezet! A Messiásról szóló próféciával köszöntelek Titeket, amely az első Karácsony ünnepén Jézus Krisztusnak a mennyből a földre szállásában beteljesedett:„Jézus Krisztus a Békesség Fejedelme.” (Ézsaiás próféta könyve 9. rész 5. vers) Az Úr Jézus egyik felségneve: Ő a Békesség Fejedelme.Békességhiányos korunkban még inkább felmagasztosul ez…

Amikor szó szerint menedékké lett a
gyülekezeti házunk nyolc embernek…

Március 21 hétfőn alig néhány perccel 16 óra után Szeghljanik tiszteletes hívott, hogy van egy nyolc fős (5 felnőtt, 3 gyerek) ukrán család, akik majd 1600 km-ről – a Donyecki-medence széléről – érkeztek a napokban Csonkapapiba, s sokszori próbálkozásra csak most sikerült átjönniük a határon. Egy férfi van velük, aki rokkantnyugdíjas, mert nem lát az…