Templom felújítás 2022

Templom felújítás 2022

EEÖR-KP-1-2021/1-000581

Felújítási munkálatok gyülekezetünkben

Korábban már hírt adtunk arról, hogy a templomunk homlokzatán és faszerkezetén egyre láthatóbban jelentek meg az időjárás és az elmúlt 25 év káros nyomai, amelyek miatt esedékessé vált egy külső felületi felújítás. Egyházközségünk presbitériumának jóváhagyásával pályázatot nyújtottunk be (2020) a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez, amely 15.000.000.- Ft támogatásban részesítette gyülekezetünket (EEÖR-KP-1-2021/1-000581 sz.).

Kívülről megújuló épület

A vállalkozókkal már ebben az évben megkezdődtek a tárgyalások, amelyek végén egy egységes szempontrendszer alapján többen is beadták költségvetésüket a kiírt munkálatokra. A költségvetések elbírálását – ahogy az egységes szempontrendszer kialakítását is – a presbitérium tagjaiból alakított Felújítási bizottság végezte. A hónapokig tartó folyamat 2021 decemberében ért véget, amikor is a bizottság az anyagilag legkedvezőbb, műszakilag pedig a legalaposabb ajánlatot, a Debreceni Tibor vállalkozóét fogadta el.

A szerződés alapján a vállalkozó feladata a tornyot is magában foglaló templomépületen a vakolt homlokzati felületek szükség szerinti javítása és teljes festése szilikát homlokzatfestékkel fehér színben, valamint az épület külső faszerkezeti felületeinek csiszolása és fedőfestékkel való lefestése volt. A munka továbbá magába foglalta a főbejárati és a környezetében található faszerkezetek teljes átcsiszolását és festését. A munkálatok 2022. március 25-én kezdődtek el és május 19-én értek véget.

A harangtorony körbe zsaluzva.

A pályázaton nyert összegről már a kiírás értelmében is tudtuk, hogy nem biztosít elegendő fedezetet az iroda és a szociális épületrészek, valamint a gyülekezeti ház homlokzatának felújítására. Ezeket a presbitérium döntése alapján saját forrásból végeztettük el közel 2 millió forint ráfordítással, amit szintén Debreceni Tibor és munkatársai végeztek el. A templomépület keleti és nyugati homlokzatán lévő üvegfalaknál az időjárásnak nagyon kitett üvegszorító léceket is ki kellet cserélni. Ezeket a HAJDÚ-ALU Zrt. közreműködésével a BIZTOS-BIZALOM Kft. végezte el. Ezt is ki kellett egészíteni saját forrásból, amely gyülekezetünknek több mint 2,5 millió forintot jelentett.

Mivel megszépült a templomépület és a lelkészi hivatal, illetve a gyülekezeti házunk is, hogy teljes legyen a külső megújulásunk, a gyülekezet idősebb és ifjú tagjai kétnapos önkéntes munkával a kerítés külső és belső meszelését is elvégezték, aminek közösségépítő hatása külön áldás volt a számunkra. Mindezekért Istennek adunk hálát!

Román András
presbiter

Hasonló írások