Aranycsengettyű

Gyülekezetünk nyomtatott kiadványának online változata

SzemLélek
|

SzemLélek

Buka László kiállítása a Kálmáncsehi Galériában 2022 december 3-án nyitottuk meg Buka László festőművész, „SzemLélek, azaz csendvágy” című kiállítását a Kálmáncsehi Galériában. Buka László az a festő, aki képeiben nem csak a szem által látható dolgokat viszi vászonra, hanem a láthatatlant, a Lélek által érzékelhető dolgokat is próbálja megfesteni. Sikerrel.Keresi a próbákkal terhelt földi utat,…

Imaéjjel
|

Imaéjjel

Imádság a gyülekezeti megújulásért és a békéért Október 21-én gyülekezetünk is bekapcsolódott a Zsinati Ifjúsági Iroda által szervezett Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel nevű kezdeményezésbe, amelynek lényege, hogy Kárpát-Medence szerte gyülekezetek, református iskolák és ifjúsági szervezetek imádkoznak egyaktuális témáért a maguk közösségében. Idén a Békesség volt ez a téma, gyülekezetünkvezetősége pedig még fontosnak tartotta, hogy a megújulást…

Gyülekezeti jubileumi Istentisztelet
|

Gyülekezeti jubileumi Istentisztelet

„… falat emelsz a régiek által lerakott alapokra…” Ézsaiás 58,12b 1900. december 30-án a budapesti Kálvin téri református templomban, a dunamellékipüspök, Szász Károly egy István király megkoronázásának 900. évfordulója alkalmából tartott istentiszteleten a következőt mondta: „Kilenc százados keresztyénségünk soha sem hanyatlott, soha sem ingadozott, sőt a reformáció négy százada által csak tisztult; Krisztus evangéliumához mindig…

Lelkészi köszöntő (2022 december)
|

Lelkészi köszöntő (2022 december)

„… múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság.” (1Ján 2,8b) Egy hónappal ezelőtt Kárpátalján jártam, ahol a testvérgyülekezetünkben,Csonkapapiban evangélizálhattam. Estéről-estére növekvő létszámban voltak jelen azatyafiak, ami minden igehirdetőnek különösen nagy öröm. Vajon azért van ez így, mert ott másak az emberek? Könnyebb hinni? Vagy nincs más dolguk? Szerintem egészen máshonnan kell megközelítenünk ezt…