Gyülekezetünk története (1997-2017)

Az egyházközség alapítása 1948-ban történt a Tiszántúli Református Egyházkerület engedélyező határozata alapján. Fél évszázadon keresztül a Széchenyi utcai, lakóházból átalakított imaházban tartotta istentiszteleteit. Szabó Dániel lelkipásztor prófétaként fogalmazta meg az új templom megépítésének szükségességét, és elkészíttette a templom tervdokumentációját. Németh László egyházközségi gondnok vezetésével, Jenei Zoltán lelkipásztor szolgálata idején, a presbitérium és a gyülekezet közössége együtt imádkozva-munkálkodva, sokféle egyházi és állami támogatásban részesülve, mindezek által is Isten csodálatos ajándékaképpen, hálatelt szívvel élte meg a szép új templom megépülését Debrecen legnagyobb panel-lakótelepén.

A régi Imaház képei

Az 500 ülőhelyes templom felszentelése 1997. augusztus 10-én történt, Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr szolgálatával, a Református Világszövetség 23. Nagygyűlése egyik ünnepi programjaként.

A templom tervezőjét, Lengyel István Ybl-díjas debreceni építészt az erdélyi erődített templomok és a világhírű Le Corbusier építészete, mindenekfelett pedig Isten Lelke ihlette, amikor megálmodta a többfunkciós épületet. A templom Iván János építési vállalkozó kiváló kivitelezésében valósult meg.

A templom felépülésének 20. évfordulója alkalmával 2017-ben, a Reformáció 500. jubileumi évében Dr. Fekete Károly püspök úr szolgálatával történt hálaadó istentisztelet.

A gyülekezet 1998-ban ünnepelte alapítása 50. jubileumát Dr. Kocsis Elemér ny. püspök úr szolgálatával.

Az épülő Templom