Karácsonyi Köszöntés 2023

Kedves Testvéreim!

Advent idején az Ézsaiás könyve 9. részének 1. és 5. verse ragyog fel számomra időszerű örömhírként a 2023. esztendőben:

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát.
A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.
Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten,
Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme.”

Máté László áldott emlékű gyülekezeti tagunk, rajz szakos tanár testvérünk egy adventi gyermek istentiszteletre készített egy nagy méretű illusztrációt a karácsonyi történetet szemléltetve.
A kép fekete hátteréből aranyszínben tündökölt ki a betlehemi istálló, benne a jászolbölcsőben fekvő Jézus, körülötte Mária, József, a pásztorok, a szamár és a bárányok. A sötét háttér nemcsak az éjszaka idejét jelezte, hanem sokkal inkább azt a lelki-szellemi sötétséget, amely a Megváltó eljövetelekor a világot jellemezte.

Ha végiggondoljuk az első Karácsony történetét, nem találunk benne olyan idilli légkört és körülményt, amilyet utólag bele akarunk érezni ez üdvtörténeti eseménybe:

  • Isten népe a Római Birodalom elnyomása alatt szenvedett;
  • Augustus császár adóztatás céljából népszámlálást rendelt el;
  • a várandós Máriának 150-200 km-nyi utat kellett megtennie gyalog és szamárháton Názáretből Betlehembe;
  • a Szent Család számára nem volt szállás Betlehemben;
  • Jézusnak egy istállóban kellett megszületnie;
  • Heródes király halálra kereste a Gyermeket;
  • a Szent Családnak gyorsan kellett menekülnie Egyiptomba.

Bizony, nagyon sötét az első Karácsony történetének háttere.
Ebbe a sötét világba jött el Jézus, elhozva a mennyországból Isten áldását: a szeretetet, a megbocsátást, a békességet, a reményt.

E mostani világunkban, amikor Isten teremtési rendje démoni támadás alatt áll, amikor a zsidó-keresztyén értékrend kérdőjelessé válik, amikor gyilkos háborúk dúlnak a világ több helyszínén, amikor járványok veszélyeztetik az emberi életet, amikor a gátlástalan haszon érdekében pusztul az egészséges, szép környezet, az Örökkévaló Isten üzen nekünk: választhatjuk a halál helyett az életet, az átok helyett az áldást, mert Jézus Krisztus elénk tárta az Isten akarata szerinti, bűntől szabad élet példáját, halála pedig elkészítette számunkra a bűnbocsánat múltat lezáró kegyelmét és az új élet esélyének csodálatos lehetőségét.

Jézus Krisztus velünk van életünk minden napján, és a halál árnyékának völgyén átvezetve hazavezérel minket lelkünk örök otthonába, Isten dicsőséges országába.

Bízzuk a Megváltó Jézusra földi és örök sorsunkat!

Áldott, kegyelemteljes Karácsonyt,
Isten jó akarata és bölcs terve szerinti Újesztendőt kívánok!

Szeretettel, imádsággal:
Jenei Zoltán
nyugalmazott református lelkipásztor

Hajdúsámson, 2023. Advent napjaiban.