Körlevél 2023 Karácsonyán

a Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség
tagjai számára

„Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség,
és az emberekhez jóakarat.”

(Lukács 2,14)

Ennek az angyali tudósításnak kell karácsonykor a leghangosabbnak lennie, mert itt a mennyei seregek megtanítanak nekünk valamit a mennyei világ állapotáról és minőségéről. Az angyalok hangja hadd hirdesse, vezesse a csodát ma is, hiszen ők még tudják a lényeget: Isten ott áll a mindenség kormánykerekénél és kézben tartja az irányítást. Amit elfelejtettek a földi világ népei, azt az emlékezetükbe idézik a mennyeiek. Mert Istennek nemcsak a földön van népe, hanem a mennyben is.

Az lenne az igazi, ha mi is munkálnánk Isten dicsőségét és az ember békességét, mert az Ige testet öltött, megszületett a Megtartó, ami az egész nép legnagyobb öröme. Az a nép, amely sötétségben járt, amely római rabiga alatt szenvedett, amely oly sokszor és sokféleképpen élt át támadásokat, most ajándékot kapott. Szétnézve a nagyvilágban és végiggondolva ennek az esztendőnek a történéseit, egyáltalán nem érezzük jól magunkat. Az emberi élet került veszélybe, a létfenntartás vált nehézzé, a családunkban és magunkban is annyi az elrendezni való. S ebben csak a Megváltó segíthet.

Akinek a szíve ezelőtt az „Isten-gyermek” előtt megnyílik, az azt éli át, hogy sehol sem lesz egyedül, a súlytalan életét valaki stabilan tartja, dicsőségét kínálja, hogy felismerve az Ő erejét és végtelen hatalmát, elkezdődhessen az emberek között a békesség ideje. Adja meg nekünk az Örökkévaló Isten, hogy eljusson fülünkig és szívünkig az angyali szózat! Ámen

ÜNNEPI RENDÜNK KÖZLÉSÉVEL SZERETETTEL HÍVJUK A TESTVÉREKET ALKALMAINKRA!

December 22. 18 óra bűnbánati istentisztelet Lovász Krisztián
December 23. 18 óra bűnbánati istentisztelet Nagy Bettina Tünde
December 24. 10 óra advent 4. vasárnapi istentisztelet Nagy Bettina Tünde
December 24. 16 óra szentesti istentisztelet Lovász Krisztián
December 25. 8 óra karácsonyi istentisztelet (úrv.) Dr. Kocsis Attila
December 25. 10 óra karácsonyi istentisztelet (úrv.) Lovász Krisztián
December 26. 10 óra karácsonyi istentisztelet Nagy Bettina Tünde
December 31. 10 óra óévi hálaadó istentisztelet Nagy Bettina Tünde
2024 január 1. 10 óra újévi könyörgő istentisztelet Lovász Krisztián

Köszönjük szépen az egész esztendőben tanúsított szeretetüket, segítőkészségüket és együttműködő jelenlétüket! Hálásak vagyunk minden imádságért, anyagi, természetbeni támogatásért és az együttlétek öröméért, s azt reméljük, hogy a 2024-es esztendőben további áldásokat élhetünk át Istenünktől!

Így kívánunk minden kedves testvérünknek Isten által megszentelt, megáldott karácsonyt és reményteljes új esztendőt!

Debrecen, 2023. december 11.

Németh László
gondnok

Lovász Krisztián
lelkipásztor