Anyagi hozzájárulás gyülekezetünk életéhez

A presbitérium döntése alapján: az egyházfenntartói járulék IRÁNYÖSSZEGE 20.000.-ft/év/fő. Mivel gyülekezetünk a mindennapos életéhez állami támogatásban nem részesül, tehát ÖNFENNTARTÓ, ezért ez a „díj” a működésünket, fenntartásunkat segíti. Természetesen – ahogy eddig is, úgy ezután is – aki egy önmaga által vállalható összeget tud fizetni, azt is hálásan köszönjük, s ha valaki az irányösszegtől többet tud adományozni – esetleg a tizedét -, azt is jó szívvel fogadjuk. (Mindkettőre több példa van.) A befizetés havi lebontásban vagy egy összegben, ünnephez kötötten, esetleg pénztári befizetéssel, vagy banki átutalással egyaránt megoldható.

A kazuális szolgálatok tekintetében: temetésnél 50.000.-ft, esküvőnél pedig 70.000.-ft az IRÁNYÖSSZEG.

Természetesen abban az esetben, ha valaki nem engedheti meg magának ezeket az adományokat, minden további nélkül elvégezzük a szolgálatot!