Lovász Krisztián lelkipásztor

Lelkipásztor

Lovász Krisztián


„… nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot.”
(Zsoltárok 36,10)
Lelkészi bizonyságtétel

Németh László gondnok

Gondnok

Németh László


“Hogyha ember házat épít.”
127 zsoltárének első sora;
„Emberé a munka, Istené az áldás!”
(Mindszenty József, 1946. május 5.)

Román András

Presbiter

Román András


“Adjatok hálát az ÚRnak, mert örökké tart szeretete! “
(2 Krón.20,21.)

Török Csaba

Presbiter

Török Csaba


“Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.”Hogyha ember házat épít.”
(Ap.csel.20,28)

Bige József

Presbiter

Bige József


“Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék.”
(Péld.23,26.)

Brandáné Vajna Judit

Presbiter

Brandáné Vajna Judit


“De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”
(Ézsaiás 40,31.)

Dicső Emília Zsuzsánna

Presbiter

Dicső Emília Zsuzsánna


“Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? “(1 Kor.6,19.)
“Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. “
(Zsolt. 32,8.)

dr Mizsák Lajos

Presbiter

Dr. Mizsák Lajos


“Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az URat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek és felüdülés csontjaidnak.”
(Péld.3,5-8.)

dr Oláh Attila

Presbiter

Dr. Oláh Attila


“Menj el, és legyen a te hited szerint.”
(Mt.8,13b.)
“Valamit mond néktek, megtegyétek.”
(Ján.2,5b.)

Durkó János

Presbiter

Durkó János


“Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!”
(Zsolt.42,2.)

Éliás Máté

Presbiter

Éliás Máté


“A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.”
(Róm.15,13.)

Kovács Zoltán

Presbiter

Kovács Zoltán


“Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.”
(Zsolt.23,6.)

Klucsár Lajos

Presbiter

Kulcsár Lajos


“Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.”
(I János. 4,16b.)

Seres László

Presbiter

Seress László


“Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.”
(Róm.9,16.)

Szilágyi Elvira

Presbiter

Szilágyi Elvira


“Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.”
(1Pét. 5,7.)

Varga Zoltán

Presbiter

Varga Zoltán


“…ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá,”
(1Pét. 2,5.)

Presbiter

Ariné Patkós Erzsébet


“Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”
(Márk. 6,50.)
„Mert kősziklám és védőváram vagy te; vezess hát engem a te nevedért és vezérelj engemet. „
(Zsolt. 31,4.)

Major Béláné

Presbiter

Major Béláné


“Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”
(Ézs.43,1b.)